OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > RAKENNUSTEKNIIKAN OHJELMA, TALONRAKENNUSTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennustekniikan ohjelma, Talonrakennustekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Insinöörin tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Perusosaamisen täydentäminen
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                                       
Työelämän valttikortit 2
     
             
                           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
English for Engineers 3
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
2600023300000011.511.51.51.5000000000000
Rakentamisen perusosaaminen
                                                       
Betonitekniikka 5
     
           
                       
Mittaustekniikka 3
       
               
                       
Rakennus CAD 1 3
       
               
                       
Geotekniikka 3
     
             
                           
140005.58.50000002.82.84.34.3000000000000
Rakentamisen elinkaariosaaminen
                                                       
Rakennusalan perusteet 3
     
             
                           
Kiinteistönpidon perusteet 3  
       
                 
                   
Talonrakentamisen perusteet 5
     
             
                           
83008030000044001.51.50000000000
Mitoitus ja laskentaosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Rakenteiden mitoitus 1 3
     
             
                           
Lujuusoppi 3
       
               
                       
Statiikka 4
     
             
                           
170007100000003.53.555000000000000
Rakenteiden toiminnan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan laboratoriot 2  
       
                 
                   
Rakenteiden mitoitus 2 5  
       
                 
                   
Rakennusfysiikan perusteet 3  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Työelämäosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 3  
       
                 
                   
Working English for Engineers 3  
         
                   
               
06000033000000001.51.51.51.500000000
Infrarakentamisen perusteet
                                                       
Kadut ja kaavoitus 5  
       
                 
                   
Pohjarakennus 5  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
000180000003150000000000001.51.57.57.5
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
       
               
                       
Harjoittelu 2 10  
         
                   
               
Harjoittelu 3 15      
           
                         
   
5100150501000150002.52.5005500007.57.500
Viestintä I361ja I311
                                                       
Svenska för teknikbranschen 4  
         
                   
               
Technical English for Professionals 3      
           
                         
   
0403000400300000002200001.51.500
Talonrakenteet (311)
                                                       
Talonrakennus 3  
         
                   
               
Rakennussuunnittelu 4  
         
                   
               
Rakennuttaminen 3      
           
                         
   
0703000700300000003.53.500001.51.500
Rakennusfysiikka ja talotekniikkaosaaminen (311)
                                                       
Rakennusfysiikan sovellukset 3    
         
                     
           
Pintakäsittelyt ja verhoukset 3    
           
                       
       
Talotekniikan perusteet 3    
         
                     
           
Rakennus/tuotanto CAD 3    
           
                       
       
00120000066000000000033330000
Rakenteiden mitoitus 1 I311
                                                       
Rakenteiden statiikka 4  
         
                   
               
Teräsrakenteet 4  
         
                   
               
Lujuusopin jatkokurssi 3  
         
                   
               
Teräsbetonirakenteet 4    
         
                     
           
Puurakenteet 4    
         
                     
           
011800001180000000005.55.544000000
Rakenteiden mitoitus 2 I 311
                                                       
Rakenteiden statiikan jatkokurssi 3    
         
                     
           
Teräsbetonirakenteet jatkokurssi 4    
           
                       
       
Puurakenteet jatkokurssi 4    
           
                       
       
Teräsrakenteiden jatkokurssi 4    
         
                     
           
Rakenteiden 3 D mallintaminen 3    
           
                       
       
00180000071100000000003.53.55.55.50000
Rakenteiden mitoitus 3 I 311
                                                       
Elementtimenetelmä ja laskentaohjelmat 3      
           
                         
   
Talonrakentamisen pohjarakenteet 3    
           
                       
       
Korjausrakentamisen rakennetekniikka 3      
             
                           
00360000033300000000001.51.51.51.51.51.5
Rakennusprojektin hallinta I311
                                                       
Korjausrakentaminen 3    
         
                     
           
Tuotannon suunnittelu ja ohjaus 3    
           
                       
       
Kustannuslaskenta 3    
         
                     
           
Tuotantotekniikka ja työturvallisuus 4    
           
                       
       
001300000670000000000333.53.50000
Vaihtokelpoiset opinnot/ I311
(Valitaan opintoja 11 op)
                                                       
Muuratut rakenteeet 2      
           
                         
   
Rakennusten täydennysosat 3      
           
                         
   
Elementtirakenteet 3      
           
                         
   
Betonitekniikan jatkokurssi 3                                                        
0008000000800000000000004400
Talonrakentamisen osaamisen täydennystarjonta
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Liittorakenteet 3      
           
                         
   
Jännitetyt rakenteet 3      
             
                           
Sillanrakennus 3      
             
                           
Alumiini ja lasirakenteet 3      
             
                           
Kiinteistön energiakäytön hallinta 3      
           
                         
   
0001500000069000000000000334.54.5
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
60 / 7060 / 6160 / 5460 / 6860 / 43.560 / 26.560 / 2660 / 3560 / 2760 / 2760 / 4160 / 2760 / 21.860 / 21.860 / 13.360 / 13.360 / 1360 / 1360 / 17.560 / 17.560 / 13.560 / 13.560 / 13.560 / 13.560 / 20.560 / 20.560 / 13.560 / 13.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Talonrakennustekniikan suuntautumispolun osaamista kasvatetaan talonrakennuskohteiden rakenne- ja rakennussuunnitteluun nykyaikaisia atk-ohjelmia käyttäen. Opintoihin kuuluvat myös perustiedot tuotantotekniikasta, talousasioista ja talojen teknillisistä järjestelmistä.