OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > RAKENNUSTEKNIIKKA, INFRARAKENTAMINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennustekniikka, Infrarakentaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Projektin hallinta
                                                       
Rakennuttaminen 4      
           
                         
   
Johtaminen ja esimiestaito 3    
           
                       
       
Kustannuslaskenta 3    
         
                     
           
Tuotannon suunnittelu ja ohjaus 3      
           
                         
   
Ympäristölait ja lupajärjestelmät 3    
           
                       
       
Väylät ja verkot
                                                       
Tietekniikan perusteet 4  
         
                   
               
Katutekniikka 3    
           
                       
       
Päällystetekniikka 3      
           
                         
   
Väylien ylläpito 3      
             
                           
Sillanrakennus 3    
           
                       
       
Rautatietekniikka 3    
         
                     
           
Tiensuunnittelu 5    
         
                     
           
Liikennejärjestelmäsuunnittelu 3      
           
                         
   
Liittymäsuunnittelu 3      
             
                           
Vesihuolto ja vesirakennus
                                                       
Verkostosuunnittelu 5    
         
                     
           
Ympäristötekniikka 4  
         
                   
               
Vesirakennus 3      
           
                         
   
Vesitalous 3                                                        
Geotekniikka ja pohjarakennus
                                                       
Kalliorakenteet 3    
           
                       
       
Infran pohjarakenteet 5                                                        
Ympäristögeotekniikka 3                                                        
Infratuotantotekniikka
                                                       
Mittaustekniikan jatkokurssi 5    
         
                     
           
Työturvallisuus 3    
         
                     
           
Maarakennustekniikka 5  
         
                   
               
Louhintatekniikka 3      
           
                         
   
Tuotantotekniikka 3    
           
                       
       
Laadunvarmistus 3      
             
                           
01342280001324181990000006.56.51212999.59.54.54.5
60 / 060 / 1360 / 4260 / 2860 / 060 / 060 / 060 / 1360 / 2460 / 1860 / 1960 / 960 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 6.560 / 6.560 / 1260 / 1260 / 960 / 960 / 9.560 / 9.560 / 4.560 / 4.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Infrarakentaminen

Suuntautuminen perehdyttää laaja-alaisesti infrarakentamisen eri osa-alueisiin. Valinnaiset opintojaksot tarjoavat mahdollisuuden syventyä joko suunnitteluun tai tuotantoon. Tamkin infrarakentamisen painopisteet ovat liikenneväylien suunnittelu ja rakentaminen sekä maa- ja pohjarakennus. Opintoja on tarjolla myös kalliorakennustekniikkaan, vesihuoltoon ja vesirakentamiseen sekä rakentamiseen liittyvään ympäristötekniikkaan.

Olemassa olevien rakenteiden korjaus ja ylläpito sisältyvät opintoihin. Tuotantopainotteisesti suuntautuvat opiskelijat voivat laajentaa osaamistaan valitsemalla opintoja rakennustuotannon suuntautumisvaihtoehdoista. Suunnitttelutehtäviin aikovat voivat täydentää osaamistaan mm. tietotekniikan hyödyntämisessä ja 3D-mallinnuksessa suuntautumisvaihtoehdon valinnaisilla opinnoilla.

Suuntautumisvaihtoehdon laajuus on 77 op ammattioppilaitospohjaisilla ja 82 op yo-pohjaisilla opiskelijoilla. Suuntautumisvaihtoehdon pakolliset opinnot ovat laajuudeltaan 63 op, loput valitaan nimetyistä opintojaksoista.