OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > RAKENNUSTEKNIIKKA, TALONRAKENNUSTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennustekniikka, talonrakennustekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Projektin hallinta
                                                       
Rakennuttaminen 4      
           
                         
   
Kustannuslaskenta 3    
         
                     
           
Tuotannon suunnittelu ja ohjaus 3      
           
                         
   
Talonrakennus
                                                       
Tuotantotekniikka ja työturvallisuus 4    
           
                       
       
Rakennusfysiikan sovellukset 3    
         
                     
           
Rakennusten täydennysosat 3    
           
                       
       
Talotekniikan perusteet 5    
         
                     
           
Talonrakennussuunnittelu
                                                       
Rakennussuunnittelu 4    
         
                     
           
Talonrakennus 3  
         
                   
               
Korjausrakentaminen 3    
           
                       
       
Erikoisrakenteiden mitoitus
                                                       
Jännitetyt rakenteet 4      
           
                         
   
Liittorakenteet 3      
           
                         
   
Muuratut rakenteet 2    
           
                       
       
Korjausrakentamisen rakennetekniikka 3      
             
                           
Talonrakennus- ja korjausrakentaminen
                                                       
Kosteusvauriot, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Betonirakenteet, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Pintakäsittelyt ja verhoukset 3  
         
                   
               
Suunnittelun työvälineet
                                                       
Elementtimenetelmät ja laskentaohjelmat 3    
           
                       
       
Rakennusten 3D-mallinnus 1 3    
         
                     
           
Rakennusten 3D-mallinnus 2 3    
           
                       
       
Rakenteiden 3D-mallinnus 4    
           
                       
       
Tuotantotekniikka
                                                       
Korjausrakentamisen tuotantotekniikka 3      
             
                           
Työturvallisuus 3      
             
                           
Talonrakentamisen mittaukset 3    
         
                     
           
Rakenteiden mitoitus
                                                       
Statiikan jatkokurssi 3                                                        
Teräsbetonirakenteet 4                                                        
Puurakenteet 3    
         
                     
           
Teräsrakenteet 3    
           
                       
       
Elementtirakenteet 3    
         
                     
           
Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi 4    
         
                     
           
Teräsbetonirakenteiden jatkokurssi 4    
         
                     
           
Puurakenteiden jatkokurssi 5      
           
                         
   
Teräsrakenteiden jatkokurssi 5      
           
                         
   
Talonrakennuksen pohjarakenteet 3      
           
                         
   
0660460006352532140000003317.517.512.512.5161677
60 / 060 / 660 / 6060 / 4660 / 060 / 060 / 060 / 660 / 3560 / 2560 / 3260 / 1460 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 360 / 360 / 17.560 / 17.560 / 12.560 / 12.560 / 1660 / 1660 / 760 / 7
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Talonrakennustekniikka

Suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet toimia talonrakentamisen uudis- ja korjausrakentamisprojektien rakenne- ja rakennussuunnittelijoina, rakennuttamistehtävissä sekä muissa talonrakennusprojektin hallintaan liittyvissä tehtävissä. Koulutuksella saavutetaan Ympäristöministeriön Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa osan A2 mukainen 2(A)-luokan pätevyys rakennesuunnittelutehtäviin ja B-luokan pätevyys rakennussuunnittelutehtäviin.

Suuntautumisvaihtoehdon laajuus on 77 op ammattioppilaitospohjaisilla ja 82 op yo-pohjaisilla opiskelijoilla. Suuntautumisvaihtoehdon pakolliset opinnot ovat laajuudeltaan 69 op, loput valitaan nimetyistä opintojaksoista.