OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > RAKENNUSTEKNIIKKA, RAKENNUSTUOTANTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennustekniikka, rakennustuotanto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Projektin hallinta
                                                       
Rakennuttaminen 4      
           
                         
   
Kustannuslaskenta 3    
         
                     
           
Aikataulusuunnittelu 3  
         
                   
               
Rakennushankkeen sopimustekniikka 3    
         
                     
           
Johtaminen ja esimiestaito 3    
           
                       
       
Työturvallisuus 3    
         
                     
           
Työlainsäädäntö 3  
         
                   
               
Tuotantotekniikka
                                                       
Tuotantotekniikka 5  
         
                   
               
Laadunvarmistus 3    
           
                       
       
Työmaasuunnittelu ja tehtäväsuunnittelu 4    
         
                     
           
Hankintatoimi ja logistiikka 3    
         
                     
           
Työmaan talous 4      
           
                         
   
Betonitekniikan jatkokurssi 3      
             
                           
Talonrakentamisen mittaukset 3  
         
                   
               
Rakenteiden mitoitus
                                                       
Teräsbetonirakenteet 4    
         
                     
           
Elementtirakentaminen ja asennussuunnittelu 3      
           
                         
   
Puurakenteet 3    
           
                       
       
Teräsrakenteet 3    
         
                     
           
Talonrakennus
                                                       
Rakennusfysiikan sovellukset 3    
           
                       
       
Talonrakennus 3  
         
                   
               
Pintakäsittelyt ja verhoukset 3    
           
                       
       
Rakennusten täydennysosat 3    
           
                       
       
Rakennussuunnittelu 4    
           
                       
       
Talotekniikka
                                                       
Talotekniikan perusteet 5    
           
                       
       
Talotekniset asennukset 2      
             
                           
Korjausrakentaminen
                                                       
Korjausrakentamisen tuotantotekniikka 3      
             
                           
Korjausrakentaminen 3    
         
                     
           
Kosteusvauriot, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Betonirakenteet, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Tuotannon projektiopinnot
                                                       
Tuotannon projektityöt 7      
           
                       
017533600017262719.516.50000008.58.5131313.513.59.759.758.258.25
60 / 060 / 1760 / 5360 / 3660 / 060 / 060 / 060 / 1760 / 2660 / 2760 / 19.560 / 16.560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 8.560 / 8.560 / 1360 / 1360 / 13.560 / 13.560 / 9.7560 / 9.7560 / 8.2560 / 8.25
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Rakennustuotanto

Suuntautuminen antaa valmiudet talonrakennusprojektien johtamiseen, tuotannon ohjaukseen, valvontatehtäviin sekä rakennusurakoiden laskentatehtäviin uudis- ja korjausrakennuskohteissa. Opetuksen painopisteitä ovat työmaatekniikat, tuotantotekniikat, projektien aikataulutekniikat ja taloushallinta. Opintoihin sisältyy myös sopimustekniikka, sähkö- ja LVI-tekniikkaa sekä laatutekniikkaa.

Suuntautumisvaihtoehdon laajuus on 77 op ammattioppilaitospohjaisilla ja 82 op yo-pohjaisilla opiskelijoilla. Suuntautumisvaihtoehdon pakolliset opinnot ovat laajuudeltaan 70 op, loput valitaan nimetyistä opintojaksoista.