OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > RAKENNUSTEKNIIKKA, TALONRAKENNUSTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennustekniikka, talonrakennustekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Projektin hallinta
                                                       
Rakennuttaminen 4      
           
                         
   
Kustannuslaskenta 3    
         
                     
           
Tuotannon suunnittelu ja ohjaus 3      
           
                         
   
Talonrakennus
                                                       
Tuotantotekniikka ja työturvallisuus 4    
           
                       
       
Rakennusfysiikan sovellukset 3    
         
                     
           
Rakennusten täydennysosat 3    
           
                       
       
Talotekniikan perusteet 5    
         
                     
           
Talonrakennussuunnittelu
                                                       
Rakennussuunnittelu 4    
         
                     
           
Talonrakennus 3  
         
                   
               
Korjausrakentaminen 3    
           
                       
       
Erikoisrakenteiden mitoitus
                                                       
Jännitetyt rakenteet 4      
           
                         
   
Liittorakenteet 3      
           
                         
   
Muuratut rakenteet 2    
           
                       
       
Korjausrakentamisen rakennetekniikka 3      
             
                           
Talonrakennus- ja korjausrakentaminen
                                                       
Kosteusvauriot, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Betonirakenteet, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Pintakäsittelyt ja verhoukset 3  
         
                   
               
Suunnittelun työvälineet
                                                       
Elementtimenetelmät ja laskentaohjelmat 3    
           
                       
       
Rakennusten 3D-mallinnus 1 3    
         
                     
           
Rakennusten 3D-mallinnus 2 3    
           
                       
       
Rakenteiden 3D-mallinnus 4    
           
                       
       
Tuotantotekniikka
                                                       
Korjausrakentamisen tuotantotekniikka 3      
             
                           
Työturvallisuus 3      
             
                           
Talonrakentamisen mittaukset 3      
             
                           
Rakenteiden mitoitus
                                                       
Statiikan jatkokurssi 3  
       
               
               
Teräsbetonirakenteet 4  
       
               
               
Puurakenteet 3    
         
                   
       
Teräsrakenteet 3    
         
                   
       
Elementtirakenteet 3    
         
                   
       
Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi 4    
         
                   
       
Teräsbetonirakenteiden jatkokurssi 4    
         
                   
       
Puurakenteiden jatkokurssi 5      
           
                       
Teräsrakenteiden jatkokurssi 5      
           
                       
Talonrakennuksen pohjarakenteet 3    
         
                   
       
0136046003.59.52832242200001.751.754.754.751414161612121111
60 / 060 / 1360 / 6060 / 4660 / 060 / 060 / 3.560 / 9.560 / 2860 / 3260 / 2460 / 2260 / 060 / 060 / 060 / 060 / 1.7560 / 1.7560 / 4.7560 / 4.7560 / 1460 / 1460 / 1660 / 1660 / 1260 / 1260 / 1160 / 11
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Talonrakennustekniikka

Suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet toimia talonrakentamisen uudis- ja korjausrakentamisprojektien rakenne- ja rakennussuunnittelijoina, rakennuttamistehtävissä sekä muissa talonrakennusprojektin hallintaan liittyvissä tehtävissä. Koulutuksella saavutetaan Ympäristöministeriön Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa osan A2 mukainen 2(A)-luokan pätevyys rakennesuunnittelutehtäviin ja B-luokan pätevyys rakennussuunnittelutehtäviin.

Suuntautumisvaihtoehdon laajuus on 77 op ammattioppilaitospohjaisilla ja 82 op yo-pohjaisilla opiskelijoilla. Suuntautumisvaihtoehdon pakolliset opinnot ovat laajuudeltaan 69 op, loput valitaan nimetyistä opintojaksoista.