OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKAN OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Auto- ja kuljetustekniikan ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörialan perusosaaminen
()
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3                                                        
English for Engineers 3
     
             
                             
Orientaatio ja tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Working English for Engineers 3
     
               
                           
150001500000007.57.500000000000000
Autotekniikan perusosaaminen
                                                       
Perehdyttävät autolaboratoriot 2
     
             
                           
Koneenpiirustus 1 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                             
Ajoneuvon materiaalit ja valmistus 5
     
             
                           
130001300000008500000000000000
Auto- ja työkonetekniikan luonnontieteet
()
                                                       
Technical English for Professionals 3
       
               
                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Integraalilaskenta 3
       
                 
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Termodynamiikka ja virtaukset 4
       
               
                       
19000019000000009.59.5000000000000
Auto- ja työkonetekniikan tekninen osaaminen
()
                                                       
Ajoneuvon komponenttien analysointi 5
       
               
                       
Hydrauliikka 5
       
               
                       
Statiikka 5
       
               
                       
Koneenpiirustus 2 3
       
               
                       
180000180000000099000000000000
Auto- ja työkonetekniikan syventävä tekninen osaaminen
()
                                                       
Autolaboratoriot 1 3  
       
                 
                   
Voimansiirto 5  
       
                 
                   
Ajodynamiikka 5  
       
                 
                   
Asiakaspalvelu ja laatu 4  
       
                 
                   
Harjoittelu 1 5
       
               
                       
51700051700000002.52.58.58.50000000000
Auto- ja työkonetekniikan syventävävät luonnontieteet
()
                                                       
Tietokoneavusteinen matematiikka 3  
       
                   
                   
Todennäköisyys ja tilastolliset menetelmät 3  
       
                 
                     
Autotechnisches Deutsch 4  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Auto- ja työkonetekniikan rakenteet ja lujuus
()
                                                       
Ajoneuvon korirakenteet 3  
         
                   
               
Koneenosaopin perusteet 5  
         
                   
               
Lujuusoppi 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
               
0170000314000000001.51.57700000000
Auto- ja työkonetekniikan sähkötekniikka
                                                       
Moottoritekniikka 5  
       
                 
                   
Auto- ja työkonetekniikan sähkötekniikka 10  
         
                   
               
Anturitekniikka ja koneautomaation komponentit 5    
         
                     
           
0155000510500000002.52.5552.52.5000000
Korjaamotekniikan syventävät opinnot
()
                                                       
Korjaamotekniikka 4    
         
                     
           
Korjaamoliiketoiminta 4    
         
                     
           
Autolaboratoriot 2 5    
         
                     
           
Ajoneuvokatsastus 4    
         
                     
           
00190000019000000000009.59.5000000
Auto- ja työkonesuunnittelun syventävät opinnot 1
()
                                                       
Ajoneuvon ohjaus ja pyörän tuenta 5    
         
                     
           
CAE 5    
         
                     
           
Energiatekniikka 3    
         
                     
           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3    
         
                     
           
Harjoittelu 2 10  
         
                   
               
01016000010160000000005588000000
Korjaamotekniikan työssäoppiminen
                                                       
Työssäoppiminen 30    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
Älykkäät koneet syventävät opinnot 1 (järjestetään yhdessä kone- ja sähkötekniikan kanssa)
                                                       
Valinnainen oman koulutusalan kurssi 5    
         
                     
           
Projektin määrittely 5    
         
                     
           
Projektin esisuunnittelu 5    
           
                       
       
0015000001050000000000552.52.50000
Älykkäät koneet syventävät opinnot 2 (järjestetään yhdessä sähkö- ja konetekniikan kanssa)
                                                       
Valinnainen oman koulutusalan kurssi 5    
           
                       
       
Sähkö- ja automaatiotekniikan peruslaboraatiot 4    
           
                       
       
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 3    
           
                       
       
Tiedonsiirtotekniikan perusteet 3    
           
                       
       
Teollisuuselektroniikka 5    
           
                       
       
Projektin suunnittelu 5    
           
                       
       
00250000002500000000000012.512.50000
Älykkäät koneet täydentävät opinnot
                                                       
Projektin toteutus 10      
           
                         
   
Projektin testaus 5      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Auto- ja työkonetekniikan täydentävät opinnot
                                                       
Autolaboratoriot 3 3      
           
                         
   
Vapaasti valittavat opinnot 10      
           
                         
   
Harjoittelu 3 15    
           
                       
       
Sähköautot ja sähköinen voimansiirto 3      
           
                         
   
001516000001516000000000007.57.58800
Auto- ja työkonesuunnittelun syventävät opinnot 2 (järjestetään yhdessä tuotekehityksen kanssa)
                                                       
Elementtimenetelmän perusteet 5    
           
                       
       
Tuotekehitysoppi 5    
           
                       
       
Työssäoppiminen 5    
           
                       
       
Formula Student projektisuunnittelu 3    
           
                       
       
Ajoneuvosuunnittelu 5    
           
                       
       
00230000002300000000000011.511.50000
Autoalan toimihenkilönä työskentely
                                                       
Johtamisoppi 5      
           
                         
   
Vapaasti valittavat opinnot 5      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2      
           
                         
   
000140000001400000000000007700
Ajoneuvon tekninen toteutus
                                                       
Formula student projektiopinnot 6      
           
                       
0006000000330000000000001.51.51.51.5
Opinnäytetyö
                                                       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
             
                           
Opinnäytetyö 15      
             
                           
000180000000180000000000000099
60 / 7060 / 6960 / 14860 / 6960 / 2860 / 4260 / 3560 / 3460 / 5060 / 9860 / 4860 / 2160 / 15.560 / 12.560 / 2160 / 2160 / 17.560 / 17.560 / 1760 / 1760 / 2560 / 2560 / 4960 / 4960 / 2460 / 2460 / 10.560 / 10.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutusohjelma valmentaa opiskelijoita autoalan ja ajoneuvovalmistuksen insinööritehtäviin. Autoalan tehtävät ovat yleensä erilaisia liiketoimintaan liittyviä tehtäviä jälkimarkkinoinninssa, huollon, varaosien ja katsastuksen parissa. Ajoneuvovalmistuksessa tehtävät voivat vaihdella suunnittelusta jälkimarkkinointiin. Koulutus kuitenkin painottuu suunnittelutehtäviin.
Koulutuksen arvopohjana on arkimedeen valan mukainen: Insinööri on mukana luomassa tekniikkaa, joka koituu luonnon ja ihmisen hyväksi. Insinööri on kaikessa toiminnoissaan suojelemassa kasvien, eläinten ja ihmisen elämää. Insinööri välttää epärehellisyyttä ja epäsopua ja pyrkii kehittymään taitavammaksi ongelmien ratkaisijaksi. Insinööri miettii kehityksen suuntalinjoja ja välttää vahingollisten tavoitteiden toteutumista.
Opiskelijat saavat opiskelun aikana mahdollisuuden harjoittaa taitojaan student formula projektissa, joka huipentuu kilpailuihin muita vastaavia koulutusohjelmia vastaan.
Tavoitteet:
1 vuosi. Opiskelija hallitsee ajoneuvon matemaattiset ja fysikaaliset perusteet ja harjoittelijana tutustuu työelämään ensimmäisen ja toisen vuoden välissä.
2. vuosi. Opiskelija hallitsee ajoneuvon tekniikan perusteet ja tutustuu autoalaan harjoittelijana autoalan tehtävissä.
3. vuosi. Työkonetekniikan opiskelija tutustuu suunnittelun menetelmiin ja ohjelmistoihin ja harjoittelee ohjastusti suunnittelutehtävissä. Korjaamotekniikan opiskelija tutustuu ajoneuvoliiketoiminnan tekniikkaan teoriassa ja käytännössä ja harjoittelee ohjastusti ajoneuvoliiketoiminnan toimihenkilönä.
4. vuosi. Työkonetekniikan opiskelija toteuttaa ajoneuvon suunnittelua student formula projektissa. Korjaamotekniikan opiskelija toteuttaa markkinointia ja ajoneuvon rakentamista student formula projektissa ja opiskelee ajoneuvoliiketoiminnan taloutta.