OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKKA, AUTO- JA TYÖKONETEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Auto- ja kuljetustekniikka, auto- ja työkonetekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ammattiopinnot
                                                       
Autotekniikka
                                                       
Auton alustatekniikka 5    
         
                     
           
Autolaboraatiot 5    
         
                     
           
Koritekniikka 5      
           
                         
   
Auton ajodynamiikka 5  
       
                 
                   
Työkonetekniikka
                                                       
Ajoneuvojen ja työkoneiden sähkötekniikka 5  
       
                 
                   
Ajoneuvojen ja työkoneiden väylätekniikka 5    
         
                     
           
Työkonetekniikka 5      
           
                         
   
Tehonsiirtotekniikka ja mobilehydrauliikka 5      
           
                         
   
Hybriditekniikka ja sähköiset tehonsiirtojärjestelmät ajoneuvoissa ja liikkuvissa työkoneissa 3      
           
                         
   
Ajoneuvojen ja työkoneiden etäohjaus 3      
           
                         
   
Moottoritekniikka
                                                       
Moottoritekniikka ja varusteet 5    
         
                     
           
Tuotekehitystekniikka
                                                       
Koneenosaopin jatkokurssi 5    
           
                       
       
Tuotekehitysoppi 5    
           
                       
       
Elementtimenetelmän perusteet 5    
           
                       
       
CAE 6    
           
                       
       
Työssäoppiminen 10    
           
                       
       
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Autokatsastuksen yleisjakso 3    
         
                     
           
Student formula team - projektiopinnot 3    
           
                       
       
Autotekniikan saksa, alkeet 3  
       
                 
                   
013572100130233421000006.56.50011.511.5171710.510.500
60 / 060 / 1360 / 5760 / 2160 / 060 / 060 / 1360 / 060 / 2360 / 3460 / 2160 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 6.560 / 6.560 / 060 / 060 / 11.560 / 11.560 / 1760 / 1760 / 10.560 / 10.560 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Auto- ja työkonetekniikan suuntaavien opintojen tavoitteena on kouluttaa osaajia ajoneuvojen ja työkonetekniikan suunnittelu- ja jälkimarkkinointitehtäviin. Erityispaino on nykyaikaisen koneensuunnittelun menetelmien: tietokoneavusteinen suunnittelu (CAD) ja lujuuslaskenta (FEM) omaksumisella. Opetus tukee teollisuuden tuotekehitystä ajanmukaisin välinein.