OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKKA, AUTO- JA KORJAAMOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Auto- ja kuljetustekniikka, auto- ja korjaamotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ammattiopinnot
                                                       
Autotekniikka
                                                       
Auton alustatekniikka 5    
         
                     
           
Autolaboraatiot 5    
         
                     
           
Koritekniikka 5      
           
                         
   
Auton ajodynamiikka 5  
       
                 
                   
Moottoritekniikka
                                                       
Moottoritekniikka ja varusteet 5    
         
                     
           
Ajoneuvojen ja työkoneiden sähkötekniikka
                                                       
Ajoneuvojen ja työkoneiden sähkötekniikka 5  
       
                 
                   
Ajoneuvojen ja työkoneiden väylätekniikka 5    
         
                     
           
Hybriditekniikka ja sähköiset tehonsiirtojärjestelmät ajoneuvoissa ja liikkuvissa työkoneissa 3      
             
                           
Ajoneuvojen ja työkoneiden etäohjaus 3      
             
                           
Korjaamotekniikka
                                                       
Korjaamotekniikka 5    
         
                     
           
Työssäoppiminen
                                                       
Työssäoppiminen 30    
           
                       
       
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Autokatsastuksen yleisjakso 3    
         
                     
           
Student formula team - projektiopinnot 3    
           
                       
       
Autotekniikan saksa, alkeet 3                                                        
01061110010028335600005500141416.516.52.52.533
60 / 060 / 1060 / 6160 / 1160 / 060 / 060 / 1060 / 060 / 2860 / 3360 / 560 / 660 / 060 / 060 / 060 / 060 / 560 / 560 / 060 / 060 / 1460 / 1460 / 16.560 / 16.560 / 2.560 / 2.560 / 360 / 3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Auto- ja korjaamotekniikan suuntaavien opintojen tavoitteena on kouluttaa toimihenkilöitä ajonneuvojen jälkimarkkinointiin, korjaamo- ja varaosaliiketoimintaan. Erityispaino on korjaamon johto-, työnjohto-, asiakaspalvelu-, myynti-, laatu- ja liiketoimintataitojen opetuksessa. Erityinen, yrityksissä toteutettu käytännön työssäoppimisjakso (30 op.), antaa hyvät valmiudet vaativiin käytännön tehtäviin.