OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKKA, AUTO- JA KORJAAMOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Auto- ja kuljetustekniikka, auto- ja korjaamotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Autotekniikka
                                                       
Auton alustatekniikka 5    
         
                   
       
Autolaboraatiot 5    
         
                   
       
Koritekniikka 5      
           
                         
   
Auton ajodynamiikka 5  
       
               
               
Moottoritekniikka
                                                       
Moottoritekniikka ja varusteet 5    
         
                   
       
Ajoneuvojen ja työkoneiden sähkötekniikka
                                                       
Ajoneuvojen ja työkoneiden sähkötekniikka 5  
       
               
               
Ajoneuvojen ja työkoneiden väylätekniikka 5    
         
                   
       
Hybriditekniikka ja sähköiset tehonsiirtojärjestelmät ajoneuvoissa ja liikkuvissa työkoneissa 3      
           
                         
   
Ajoneuvojen ja työkoneiden etäohjaus 3      
           
                         
   
Korjaamotekniikka
                                                       
Korjaamotekniikka 5    
         
                   
       
Työssäoppiminen
                                                       
Työssäoppiminen 30    
         
                   
       
0105511005527.527.511000002.52.52.52.513.7513.7513.7513.755.55.500
60 / 060 / 1060 / 5560 / 1160 / 060 / 060 / 560 / 560 / 27.560 / 27.560 / 1160 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 2.560 / 2.560 / 2.560 / 2.560 / 13.7560 / 13.7560 / 13.7560 / 13.7560 / 5.560 / 5.560 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Auto- ja korjaamotekniikan suuntaavien opintojen tavoitteena on kouluttaa toimihenkilöitä ajonneuvojen jälkimarkkinointiin, korjaamo- ja varaosaliiketoimintaan. Erityispaino on korjaamon johto-, työnjohto-, asiakaspalvelu-, myynti-, laatu- ja liiketoimintataitojen opetuksessa. Erityinen, yrityksissä toteutettu käytännön työssäoppimisjakso (30 op.), antaa hyvät valmiudet vaativiin käytännön tehtäviin.