OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKKA, AUTO- JA TYÖKONETEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Auto- ja kuljetustekniikka, auto- ja työkonetekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Autotekniikka
                                                       
Auton alustatekniikka 5    
         
                   
       
Autolaboraatiot 5    
         
                   
       
Koritekniikka 5      
           
                         
   
Auton ajodynamiikka 5  
       
               
               
Työkonetekniikka
                                                       
Ajoneuvojen ja työkoneiden sähkötekniikka 5  
       
               
               
Ajoneuvojen ja työkoneiden väylätekniikka 5    
         
                   
       
Työkonetekniikka 5      
           
                         
   
Tehonsiirtotekniikka ja mobilehydrauliikka 5      
           
                         
   
Hybriditekniikka ja sähköiset tehonsiirtojärjestelmät ajoneuvoissa ja liikkuvissa työkoneissa 3      
           
                         
   
Ajoneuvojen ja työkoneiden etäohjaus 3      
           
                         
   
Moottoritekniikka
                                                       
Moottoritekniikka ja varusteet 5    
         
                   
       
Tuotekehitystekniikka
                                                       
Koneenosaopin jatkokurssi 5    
         
                   
       
Tuotekehitysoppi 5    
         
                   
       
Elementtimenetelmän perusteet 5    
         
                   
       
CAE 6    
         
                   
       
Työssäoppiminen 10    
         
                   
       
0105121005525.525.521000002.52.52.52.512.7512.7512.7512.7510.510.500
60 / 060 / 1060 / 5160 / 2160 / 060 / 060 / 560 / 560 / 25.560 / 25.560 / 2160 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 2.560 / 2.560 / 2.560 / 2.560 / 12.7560 / 12.7560 / 12.7560 / 12.7560 / 10.560 / 10.560 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Auto- ja työkonetekniikan suuntaavien opintojen tavoitteena on kouluttaa osaajia ajoneuvojen ja työkonetekniikan suunnittelu- ja jälkimarkkinointitehtäviin. Erityispaino on nykyaikaisen koneensuunnittelun menetelmien: tietokoneavusteinen suunnittelu (CAD) ja lujuuslaskenta (FEM) omaksumisella. Opetus tukee teollisuuden tuotekehitystä ajanmukaisin välinein.