OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > YRITTÄJYYDEN JA TIIMIJOHTAMISEN TUTKINTO-OHJELMA > YRITTÄJYYS JA TIIMIJOHTAMINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Yrittäjyys ja tiimijohtaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
                                                 
Yrityksen perustoiminnot
                                                 
Firman käynnistäminen 10
     
           
                       
Toimiva firma 15
     
           
                       
Kannattava firma 10
       
             
                   
Firman kehittäminen 10
       
             
                   
Tiimiyrittäjän oppimispolku
()
                                                 
Tiimiyrityksen käynnistäminen 8  
       
               
               
Tiimiyritystoimintaa elämystaloudesta 8  
       
               
               
Asiakasverkoston rakentaminen 6  
         
                 
           
Kasvava yritystoiminta 6    
         
                   
       
Kannattava yritys 6    
           
                     
   
Final Camp 6      
           
                       
Yrittäjän osaamiset
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Oppiva organisaatio 10  
       
             
           
Johtaminen 10  
       
             
           
Markkinointiviestintä 10  
       
             
           
Myynti, asiakkuudet ja verkostot 10  
       
             
           
Luovat tuotteet ja liiketoimintamallit 10  
       
             
           
Yrityksen talous 10  
       
             
           
Globaali yrittäjyys 10  
       
             
           
Digitaalinen liiketoiminta 10  
       
             
           
Vastuullinen ja kestävä yrittäjyys 10  
       
             
           
Erikoistuminen toimialalle 10  
       
             
           
Elämystalous 10  
       
             
           
Kieliopinnot 1
                                                 
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig 2
     
         
                   
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig 3
     
         
                   
Professional English for BBA Studies 5
     
         
                   
Kieliopinnot 2
(Valitaan yksi)
                                                 
Saksan kielen alkeet 5  
       
               
               
Espanjan kielen alkeet 5  
       
               
               
Ranskan kielen alkeet 5  
       
               
               
Venäjän kielen alkeet 5  
       
               
               
Saksan kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Espanjan kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Ranskan kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Venäjän kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Saksan kielen syventävä jatkokurssi 5  
       
               
               
Venäjän kielen syventävä jatkokurssi 5  
       
               
               
55115126302585.529.5666151512.512.542.842.814.814.8333333
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 10  
   
       
Harjoittelu 2 10    
         
                 
   
Harjoittelu 3 10      
           
                       
01222160066111116000033335.55.55.55.588
Opinnäytetyö
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 5560 / 12760 / 3460 / 2260 / 3060 / 2560 / 91.560 / 35.560 / 1760 / 1760 / 2260 / 1560 / 1560 / 12.560 / 12.560 / 45.860 / 45.860 / 17.860 / 17.860 / 8.560 / 8.560 / 8.560 / 8.560 / 1160 / 11
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Yrittäjyyden ja tiimijohtaminen on tradenomiohjelma, jossa opinnot painottuvat yrittäjyyteen, tiimityötaitoihin ja johtamiseen.

Ensimmäisen vuoden opinnot suoritetaan yhteisen opetussuunnitelman mukaisesti muiden liiketalouden opiskelijoiden kanssa. 2.-4. vuoden opinnot suoritetaan Proakatemiassa ja opintoihin osallistuu myös tietojenkäsittelyn sekä palveluliiketoiminnan opiskelijoita.

Proakatemialla opintoihin liittyy toimiminen tiimiyrittäjänä ja tavoitteena on hankkia hyvät yrittäjävalmiudet. Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijat työskentelevät samoissa tiimiyrityksissä. Yhdessä tiimiyrityksessä opintoja painotetaan matkailualan osaamisen kerryttämiseen.
Kaikki proakatemian opiskelijat ovat suorittaneet 1. vuoden opinnot oman koulutusohjelmansa opetussuunnitelman mukaisesti.
Toteutusmuoto: Kokopäiväopetus
Toimipisteen osoite: Proakatemia, Väinö Linnan aukio 15, Finlayson.
Koulutuspäällikkö: Veijo Hämäläinen
Hakukelpoisuus :
Liiketalouden opiskelijat voivat suorittaa pääosan 2. - 4. vuoden opinnoistaan Proakatemialla. Lisäksi he suorittavat oman koulutusohjelmansa tutkintovaatimusten mukaisesti 2. vieraan kielen opinnot. Opinnäytetyö tehdään oman koulutusohjelman opinnäytetyöprosessin mukaisesti. Matkailuun opintojaan painottavat suorittavat lisäksi vähintään 10 opintopistettä englanninkielisen Tuorism-koulutusohjelman opintoja.
Tietojenkäsittelyn opiskelijat voivat suorittaa pääosan 2. - 4. vuoden opinnoistaan Proakatemialla. Kasvattaakseen oman alansa osaamista he suorittavat vähintään 20 opintopistettä tietojenkäsittelyn ammattiopintoja. Lisäksi he suorittavat toisen vieraan kielen opinnot oman koulutusohjelmansa vaatimusten mukaisesti. Alan osaamisen kannalta on tärkeää, että he ovat mukana projekteissa, jotka kasvattavat heidän ICT-alaan liittyvää osaamistaan. Opinnäytetyö tehdään oman koulutusohjelman opinnäytetyöprosessin mukaisesti.
Proakatemialla oppimisen kehyksenä toimii opiskeijoiden perustama ja omistama tiimiyritys. Tiimiyrityksen avulla opitaan yritystoiminnan eri osa-alueita, jotka ovat liikeidean kehittäminen, tuotteistus, myynti, markkinointi, yrityksen talouden hallinta ja johtaminen. Opintojen aikana kasvatetaan yhteistyö- ja organisaatiotaitoja, kuten tiimioppiminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla projekteja oman tiimiyrityksen asiakkaille.
Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Reilu viidennes jatkaa opintojen jälkeen yrittäjänä ja muut sijoittuvat hyvin erilaisiin työtehtäviin. Opintojen aikana löytyneet kiinnostuksen kohteet ohjaavat uravalintaa. Usein valmistuneet työllistyvät opintojen aikana kertyneiden työelämäkontaktien avulla.
Koulutuksen arvoperusta
Proakatemia tarjoaa mahdollisuuden tiimiyrittäjyyteen, kansainvälistymiseen ja ainutlaatuisiin verkostoihin. Proakatemian arvopolku - luottamus, rohkeus, teot, oppiminen ja menestyminen, kuvaa tiimin oppimisprosessin kulkua.
Kansainvälisyys
Yrittäjälle kansainväliset verkostoitumistaidot ovat tärkeitä. Proakatemialta voi lähteä opiskelijavaihtoon. Proakatemian yhteisö ja toimintatapa mahdollistavat laajan määrän kansainväisiä kontakteja ja erilaisia kansainvälistymismahdollisuuksia. Prokatemialta tehdään vuosittain kymmeniä kansainvälisiä vierailuja. Proakatemialla vierailee vuosittain satoja kansainvälisiä vieraita ja heidän kanssaan verkottuminen kuuluu normaaliin arkeen.
Opetuksen toteuttaminen
Oppiminen Proakatemialla vaatii läsnäoloa ja aktiivista osallistumista. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat dialogi, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen, seminaarit, innovointitehtävät sekä asiakasprojektit. Oppiminen vaatii aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Opiskelija suuntaa opintojaan säännöllisesti päivitettävän oppimisopimuksen avulla.