OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA, PÄIVÄTOTEUTUS, TAMPERE
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Liiketalouden tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, Tampere

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
()
                                                 
Liiketoiminnan suunnittelu
                                                 
Liiketoimintaympäristö 5
     
           
                       
Markkinointi ja viestintä 5
     
           
                       
Liiketoiminnan käynnistäminen
                                                 
Liiketoiminnan perusteet 5
     
           
                       
Yrityksen talous 5
     
           
                       
Liiketoiminnan harjoittaminen
                                                 
Kannattava liiketoiminta 5
       
             
                     
Myynnin menestystekijät 5
       
             
                     
Liiketoiminnan kehittäminen
                                                 
Talousosaaminen 5
       
               
                   
Myynnin kehittäminen 5
       
               
                   
Valmennus
                                                 
Firmavalmennus 5
     
         
                   
Ammatillinen valmennus 1 5
     
         
                   
Kieliopinnot I
                                                 
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig 2
       
             
                   
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig 3
       
             
                   
Professional English for BBA Studies 5
     
           
                       
Pakolliset ammattiopinnot
                                                 
Ammatillinen valmennus 2 3  
       
             
           
Tutkimustyön menetelmät 7  
       
               
               
Liiketoiminnan digityökalut 7  
       
               
               
Intercultural Communication Skills 3  
       
               
               
Ammatillinen valmennus 3 2    
         
                 
   
Projektit 5    
         
                 
   
Kieliopinnot II
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Saksan kielen alkeet 5  
       
               
               
Ranskan kielen alkeet 5  
       
               
               
Venäjän kielen alkeet 5  
       
               
               
Saksan kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Ranskan kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Venäjän kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Markkinoinnin ja myynnin ammattiopinnot
()
                                                 
Asiakaskokemuksen johtaminen 5  
         
                 
           
Digimyynti ja -markkinointi 5  
         
                 
           
Tuloksellinen myyntityö 5  
         
                 
           
Verkkokaupan suunnittelu ja toteutus 5  
         
                 
           
International Brand Strategy 5    
           
                     
   
International Selling and Marketing 5    
         
                   
       
Myynnin ja myyntitiimin johtaminen 5    
         
                   
       
Strateginen markkinointi 5    
         
                   
       
Markkinoinnin ja myynnin älykäs yhteispeli 3    
           
                     
   
Taloushallinnon ammattiopinnot
()
                                                 
Finanssi- ja reaalisijoittaminen 5  
         
                 
           
Kannattavuus ja sen kehittäminen 5  
         
                 
           
Yrityksen kirjanpito ja verotus 5  
         
                 
           
Toiminnanohjaus liiketoiminnan johtamisen tukena 5  
         
                 
           
Yrityksen arvonmääritys ja riskienhallinta 5    
         
                   
       
Liiketoiminnan talousjohtaminen 5    
         
                   
       
Liikekirjanpidon erityiskysymyksiä 5    
         
                   
       
Talouden tietojärjestelmät ja tiedolla johtaminen 5  
         
                 
           
Yrityksen verotus 5  
         
                 
           
Financial Communication 3  
         
                 
           
HR- ja esimiestyön ammattiopinnot
()
                                                 
Esihenkilötyön lähtökohdat 5  
         
                 
           
Työyhteisötaidot ja työlainsäädännön soveltaminen 5  
         
                 
           
Työhyvinvointi, työsuojelu ja työturvallisuus 5  
         
                 
           
Palkkahallinto 3  
         
                 
           
Projektijohtamisen lähtökohdat 5  
         
                 
           
Projektijohtamisen syventävät 5    
         
                 
   
Esihenkilötyön klinikka 5    
         
                   
       
Johtamisen / esihenkilötyön mittaaminen, järjestelmät ja työkalut 5    
         
                   
       
Themes of the Leadership 5    
           
                     
   
Johtamisen trendit ja tulevaisuus (seminaari) 5    
           
                     
   
Juridiikan ammattiopinnot
()
                                                 
Julkisoikeuden perusteet 5  
         
                 
           
Sopimus- ja velvoiteoikeus 5  
         
                 
           
Markkinaoikeus 5  
         
                 
           
Henkilöverotus 5  
         
                 
           
Ympäristöoikeus 5  
         
                 
           
Rikos- ja prosessioikeus 5    
         
                   
       
Esine- ja kiinteistöoikeus 5    
         
                   
       
Työ- ja virkamiesoikeus 5    
         
                   
       
Hallinto-oikeus 5    
           
                     
   
Perhe- ja jäämistöoikeus 5    
           
                     
   
Introduction to International and European Law 3    
           
                     
   
Muut ammattiopinnot
()
                                                 
Liiketalouden kirjaesseet ja ajankohtaiset teemat 10    
         
                   
Yrityspeli 5    
         
                   
       
Russia as a Market Area 5    
         
                   
       
Business Responsibility and Sustainable Development 5    
           
                     
   
Business Case Consulting Training 5    
         
                 
   
601511285303048.5102.5765251515151524.324.351.351.3383826262.52.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Valmentava matematiikka, liiketalous 2
     
           
                       
2000200000011000000000000
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 30    
         
                   
00151500000151500000000007.57.57.57.5
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 5    
           
                     
   
001500000015000000000007.57.500
60 / 6260 / 15160 / 15860 / 2060 / 3260 / 3060 / 48.560 / 102.560 / 7660 / 8260 / 2060 / 1660 / 1660 / 1560 / 1560 / 24.360 / 24.360 / 51.360 / 51.360 / 3860 / 3860 / 4160 / 4160 / 1060 / 10
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Liiketalouden päivätoteutuksesta valmistuneena tradenomina sinulla on laaja-alainen ja ajantasainen perusosaaminen liiketalouden alueella sekä suuntautumisesi mukaan markkinoinnin ja myynnin, taloushallinnon, juridiikan tai HR- ja esimiestyön erityisosaamista. Kykenet toimimaan monikulttuurisissa verkostoissa toimialasi kehittäjänä. Työskentelet innovatiivisesti hyödyntäen digitaalisia toimintatapoja ja työkaluja sekä osaat arvioida ja kehittää omaa sekä työyhteisösi osaamista.

Koulutuksessa saat vastauksen siihen, miten liiketoiminnan eri osa-alueet toimivat ja miten niitä kehitetään digitaalisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Otat haltuun uusimmat alan työkalut ja sovellukset ja osaat soveltaa niitä monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseen. Käytännön yritysprojektien, tapahtumien ja harjoittelun kautta luot kontakteja ja omaa verkostoa yritysmaailmaan. Kansainvälisyys on osa opintojasi ja halutessasi voit suorittaa harjoittelun ulkomailla tai lähteä vaihto-opiskelijaksi lukuisiin partnerikouluihimme.


Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Liiketalouden tradenomina voit työskennellä suuntautumisestasi riippuen esimerkiksi asiantuntijatehtävissä, esimiehenä tai päällikkönä tai eri toimialoilla. Sinulla on hyvät valmiudet toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja esimiestehtävissä tai yrittäjänä.

Koulutuksen arvoperusta
Valmistuttuasi TAMKin tradenomiksi olet aloitteellinen, monialainen, joustava, yhteistyökykyinen, kansainvälinen ja tietotekniikkaa taitava kaupan ja hallinnon alan osaaja, joka kykenee kehittymään itsenäisesti ammatissaan. Työkokemusta hankittuasi sinulla on edellytykset toimia liiketoimintaosaamista vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Opetuksen toteuttaminen
Kokopäiväopiskelua suur- ja pienryhmissä.
Opetusmenetelminä työskentely oppiyrityksessä (simuloitu tiimiyritys), valmennus, lähiopetus, kehityskeskustelut, ryhmätyöt, projektit, harjoitustyöt, kirjaesseet, raportit, yritysvierailut, caset, verkko-opiskelu, tentit.

Koulutuksen tuottama osaaminen eri opintovuosina

Ensimmäinen vuosi: Liiketalouden käytännön tehtäviä päästään harjoittelemaan heti ensimmäisenä vuonna, kun Kykylaakson oppiyrityksessä (yrityssimulointi) sovelletaan teoriaa käytäntöön. Työelämätaitoja valmennetaan oppiyrityksen ja muun opetuksen lisäksi tapaamisissa valmentajan johdolla. Valmentaja valmentaa yksilöä ja tiimiä kehittymään sekä ohjaa ensimmäisenä vuonna myös oppiyritystä. Valmennus jatkuu opintojen loppuun saakka. Tiimissä opiskellaan yhdessä sekä harjoitellaan yhteisöllisiä taitoja. Ensimmäisen vuoden opinnot painottuvat yritystoiminnan perusteiden hallintaan ja kielten opiskeluun. Asioita opitaan niin teoriassa kuin tekemällä oppimalla. Oman opintosuunnan valinta on ensimmäisen vuoden keväällä.

Toinen vuosi: Toisen vuoden opinnoissa perehdytään syvemmin digitaalisiin työkaluihin, kansainvälisyyteen ja tutkimuksen työkaluihin. Lisäksi opiskellaan toista vierasta kieltä. Oman opintosuunnan opinnot alkavat toisen vuoden keväällä, jolloin perehdytään opintosuunnan teorioiden ja periaatteiden kriittiseen ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Osaamista laajennetaan vaihtoehtoisilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla. Valmennuksessa keskitytään työnhakutaitojen kehittämiseen.

Kolmas ja neljäs vuosi: Kolmannen ja neljännen opintovuoden aikana syvennetään oman opintosuunnan erityisosaamista. Monimutkaisten ja ennakoimattomien ongelmien ratkaisukyky ja vastuunottokyky ammattitehtävissä ja päätöksenteossa kehittyvät käytännön projektien, tapahtumien ja harjoittelun kautta. Valmennuksessa keskitytään valmistumisen ja oman urapolun tukemiseen. Opinnäytetyö tehdään useimmiten yrityksen tai muun yhteisön toimeksiantona ja työn avulla osoitetaan kertynyt tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

Sinua kannustetaan suorittamaan osa opinnoista tai harjoittelusta ulkomailla niin, että se luetaan osaksi tradenomin tutkintoasi. Kansainväliseen vaihtoon lähdetään pääsääntöisesti 3. lukuvuoden aikana.

Opiskelun ongelmatilanteissa saat apua valmentajalta, vertaistutoreilta, opinto-ohjaajalta, koulutuspäälliköltä, opettajilta, opinnäytetyönohjaajilta ja opintoasiainkoordinaattorilta. Opintojaksojen sisällöt on esitelty opinto-oppaassa ja opintojaksokohtaisessa toteutussuunnitelmassa. Opintojaksot arvioidaan asteikolla 1-5 ellei toisin mainita.

Opintojen rakenne
Perus- ja ammattiopinnot 150 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op