OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA, PÄIVÄTOTEUTUS, TAMPERE, JURIDIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Liiketalouden tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, Tampere, Juridiikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
()
                                                 
Liiketoiminnan suunnittelu
                                                 
Liiketoimintaympäristö 5
     
           
                       
Markkinointi ja viestintä 5
     
           
                       
Liiketoiminnan käynnistäminen
                                                 
Liiketoiminnan perusteet 5
     
           
                       
Yrityksen talous 5
     
           
                       
Liiketoiminnan harjoittaminen
                                                 
Kannattava liiketoiminta 5
       
             
                     
Myynnin menestystekijät 5
       
             
                     
Liiketoiminnan kehittäminen
                                                 
Talousosaaminen 5
       
               
                   
Myynnin kehittäminen 5
       
               
                   
Valmennus
                                                 
Firmavalmennus 5
     
         
                   
Ammatillinen valmennus 1 5
     
         
                   
Kieliopinnot I
                                                 
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig 2
       
             
                   
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig 3
       
             
                   
Professional English for BBA Studies 5
     
           
                       
Pakolliset ammattiopinnot
                                                 
Ammatillinen valmennus 2 3  
       
             
           
Tutkimustyön menetelmät 7  
       
               
               
Liiketoiminnan digityökalut 7  
       
               
               
Intercultural Communication Skills 3  
       
               
               
Ammatillinen valmennus 3 2    
         
                 
   
Projektit 5    
         
                 
   
Kieliopinnot II
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Saksan kielen alkeet 5  
       
               
               
Ranskan kielen alkeet 5  
       
               
               
Venäjän kielen alkeet 5  
       
               
               
Saksan kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Ranskan kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Venäjän kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Juridiikan ammattiopinnot
()
                                                 
Julkisoikeuden perusteet 5  
         
                 
           
Sopimus- ja velvoiteoikeus 5  
         
                 
           
Markkinaoikeus 5  
         
                 
           
Henkilöverotus 5  
         
                 
           
Ympäristöoikeus 5  
         
                 
           
Rikos- ja prosessioikeus 5    
         
                   
       
Esine- ja kiinteistöoikeus 5    
         
                   
       
Työ- ja virkamiesoikeus 5    
         
                   
       
Hallinto-oikeus 5    
           
                     
   
Perhe- ja jäämistöoikeus 5    
           
                     
   
Introduction to International and European Law 3    
           
                     
   
Muut ammattiopinnot
()
                                                 
Liiketalouden kirjaesseet ja ajankohtaiset teemat 10    
         
                   
Yrityspeli 5    
         
                   
       
Russia as a Market Area 5    
         
                   
       
Business Responsibility and Sustainable Development 5    
           
                     
   
Business Case Consulting Training 5    
         
                 
   
6075605303048.526.5312951515151524.324.313.313.315.515.514.514.52.52.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 30    
         
                   
00151500000151500000000007.57.57.57.5
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 5    
           
                     
   
001500000015000000000007.57.500
60 / 6060 / 7560 / 9060 / 2060 / 3060 / 3060 / 48.560 / 26.560 / 3160 / 5960 / 2060 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 24.360 / 24.360 / 13.360 / 13.360 / 15.560 / 15.560 / 29.560 / 29.560 / 1060 / 10
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

TAMKin Liiketalouden koulutusohjelman Juridiikan suuntautumisen tradenomina hahmotat oikeusjärjestyksen kokonaisuuden ja tunnet keskeisten oikeudenalojen pääperiaatteet. Osaat hankkia ja analysoida tietoa eri oikeuslähteistä. Tunnistat oikeudellisia ongelmia ja osaat ratkaista niitä oikeuslähteiden avulla. Kykenet oikeudelliseen argumentaatioon sekä itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun. Ymmärrät oikeuteen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja kykenet toimimaan ammattietiikan mukaisesti.