OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, TAMPERE, JURIDIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Liiketalouden koulutus, Tampere, Juridiikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
                                                 
Yrityksen perustoiminnot
                                                 
Toimiva firma 15
     
             
                       
Kannattava firma 10
       
             
                     
Firman kehittäminen 10
       
               
                   
Hyvät työelämävalmiudet 1 5
     
         
                   
Kieliopinnot I
                                                 
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig 2
     
         
                   
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig 3
     
         
                   
Professional English for BBA Studies 5
     
         
                   
Pakolliset ammattiopinnot
                                                 
Tutkimus- ja kehittämisprojekti 10  
       
               
               
Yrityksen talous ja sijoittaminen 10  
         
                 
           
Markkinointi ja kansainvälisyys 10  
       
               
               
Organisaation johtaminen 5  
       
               
               
Yritysoikeus ja sopimukset 5  
         
                 
           
Viestintä monikulttuurisessa liike-elämässä 5  
         
                 
           
Hyvät työelämävalmiudet 2 3  
       
             
           
Ammatilliset projektityöt 7  
       
             
           
Yrityspeli 5    
         
                 
   
Hyvät työelämävalmiudet 3 5    
         
                 
   
Kieliopinnot 2
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Saksan kielen alkeet 5  
       
               
               
Ranskan kielen alkeet 5  
       
               
               
Venäjän kielen alkeet 5  
       
               
               
Saksan kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Ranskan kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Venäjän kielen jatkokurssi 5  
         
                 
           
Saksan kielen syventävä jatkokurssi 5  
         
                 
           
Venäjän kielen syventävä jatkokurssi 5  
         
                 
           
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Yritysverotus 5    
           
                     
   
Henkilöverotus 5    
         
                   
       
Henkilöstöjohtaminen ja työyhteisön hyvinvointi 5    
           
                     
   
Julkisoikeuden perusteet 5  
         
                 
           
Rikos- ja prosessioikeus 5    
         
                   
       
Työ- ja virkamiesoikeus 5    
           
                     
   
Perhe- ja perintöoikeus 5    
         
                   
       
Hallinto-oikeus 5    
           
                     
   
Varallisuusoikeus 5    
         
                   
       
Ympäristöoikeus 5    
         
                   
       
Business Case Consulting Training 5    
         
                 
   
Oman talouden hallinta 5    
           
                     
   
5010065022.527.5554532.532.503.818.813.813.827.527.522.522.516.316.316.316.300
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Harjoittelu 30    
         
                 
   
00300000015150000000007.57.57.57.500
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön käynnistäminen 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 10      
           
                       
005100000051000000000002.52.555
60 / 5060 / 10060 / 10060 / 1060 / 22.560 / 27.560 / 5560 / 4560 / 47.560 / 52.560 / 1060 / 3.860 / 18.860 / 13.860 / 13.860 / 27.560 / 27.560 / 22.560 / 22.560 / 23.860 / 23.860 / 26.360 / 26.360 / 560 / 5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Juridiikan suuntautumispolulla on mahdollista suorittaa ns. oikeustradenomin osaamiseen liittyvät opintojaksot (20 op Vaihtoehtoisia ammattiopintoja ja 15 op Vapaasti valittavia opintoja).

Oikeustradenomiopintoihin sisältyviä opintojaksoja ovat 3H-407 Julkisoikeuden perusteet 5 op, 3H-408 Hallinto-oikeus 5 op, 3H-409 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op, 3H-410 Perhe- ja perintöoikeus 5 op, 3H-411 Varallisuusoikeus 5 op, 3H-412 Rikos- ja prosessioikeus 5 op sekä valinnainen 5 op:n laajuinen juridiikan opintojakso (esim. 3H-420 Ympäristöoikeus 5 op tai 3H-330 Henkilöverotus 5 op). Oikeustradenomiopintoihin kuuluu lisäksi oikeudellinen harjoittelu esimerkiksi oikeusministeriön rahoittamissa harjoittelupaikoissa (vähintään 15 op) ja oikeudellinen opinnäytetyö (15 op). Suoritetut oikeustradenomiopinnot todennetaan tutkintotodistuksen liitteessä.