OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, TAMPERE, MARKKINOINTI JA MYYNTI
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Liiketalouden koulutus, Tampere, Markkinointi ja myynti

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
                                                 
Yrityksen perustoiminnot
                                                 
Firman käynnistäminen 10
     
           
                         
Toimiva firma 15
     
             
                       
Kannattava firma 10
       
             
                     
Firman kehittäminen 10
       
               
                   
Hyvät työelämävalmiudet 1 5
     
         
                   
Kieliopinnot I
                                                 
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig 2
     
         
                   
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig 3
     
         
                   
Professional English for BBA Studies 5
       
             
                   
Pakolliset ammattiopinnot
                                                 
Tutkimus- ja kehittämisprojekti 10  
       
               
               
Yrityksen talous ja sijoittaminen 10  
         
                 
           
Markkinointi ja kansainvälisyys 10  
       
               
               
Organisaation johtaminen 5  
       
               
               
Yritysoikeus ja sopimukset 5  
         
                 
           
Viestintä monikulttuurisessa liike-elämässä 5  
         
                 
           
Hyvät työelämävalmiudet 2 3  
       
             
           
Ammatilliset projektityöt 7  
       
             
           
Yrityspeli 5    
         
                 
   
Hyvät työelämävalmiudet 3 5    
         
                 
   
Kieliopinnot 2
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Saksan kielen alkeet 5  
       
               
               
Ranskan kielen alkeet 5  
       
               
               
Venäjän kielen alkeet 5  
       
               
               
Saksan kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Ranskan kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Venäjän kielen jatkokurssi 5  
         
                 
           
Saksan kielen syventävä jatkokurssi 5  
         
                 
           
Venäjän kielen syventävä jatkokurssi 5  
         
                 
           
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 5    
         
                   
       
Myynnin johtaminen 5    
         
                   
       
Brändinhallinta 5    
           
                     
   
Graafinen viestintä I 5    
           
                     
   
Graafinen viestintä II 5    
         
                   
       
Henkilöstöjohtaminen ja työyhteisön hyvinvointi 5    
           
                     
   
Business Game 5    
         
                 
   
Verkkoliiketoiminta 10    
           
                     
   
Asian Studies 2    
         
                 
   
Exchange Studies Abroad 20    
         
                 
   
International Business 5    
         
                   
       
Työelämäprojektit 1    
         
                 
   
Kirjaesseet 1    
       
               
Mestarimyyjäopinnot 1    
       
               
Cross Cultural Management 5    
           
                     
   
Business Responsibility and Sustainable Development 5    
           
                     
   
Työhyvinvoinnin edistäminen 3    
           
                     
   
VIBU Virtual Teams in International Business 3    
           
                     
   
Liiketalouden ajankohtaiset teemat 5    
         
                   
       
Social Media Marketing 5    
           
                     
   
Business Case Consulting Training 5    
         
                 
   
Oman talouden hallinta 5    
           
                     
   
Tampere3 Palvelujen ja kaupan opintokokonaisuus
()
                                                 
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot (Kauppa & yrittäjyys-opinnot) 5    
       
               
Henkilöstö ja johtaminen (Kauppa & yrittäjyys-opinnot) 5    
       
               
Tunnusluvut ja johtaminen (Kauppa & yrittäjyys-opinnot) 5    
       
               
6095130.35.73030554052.278.25.712.517.5151527.527.5202026.126.139.139.12.82.8
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Harjoittelu 30    
         
                 
   
00300000015150000000007.57.57.57.500
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön käynnistäminen 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 10      
           
                       
005100000051000000000002.52.555
60 / 6060 / 9560 / 165.360 / 15.760 / 3060 / 3060 / 5560 / 4060 / 67.260 / 98.260 / 15.760 / 12.560 / 17.560 / 1560 / 1560 / 27.560 / 27.560 / 2060 / 2060 / 33.660 / 33.660 / 49.160 / 49.160 / 7.860 / 7.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Markkinoinnin ja myynnin suuntautumispolku syventää opiskelijan osaamista alan eri osa-alueilla. Opiskelija voi valita opintoja markkinoinnin suunnittelun ja johtamisen, myynnin, viestinnän ja kansainvälisen markkinoinnin opintojaksoista.