OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, TAMPERE, PROJEKTIJOHTAMINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Liiketalouden koulutus, Tampere, Projektijohtaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
                                                 
Yrityksen perustoiminnot
                                                 
Firman käynnistäminen 10
     
           
                         
Toimiva firma 15
     
             
                       
Kannattava firma 10
       
             
                     
Firman kehittäminen 10
       
               
                   
Hyvät työelämävalmiudet 1 5
     
         
                   
Kieliopinnot I
                                                 
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig 2
     
         
                   
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig 3
     
         
                   
Professional English for BBA Studies 5
     
         
                   
Pakolliset ammattiopinnot
                                                 
Tutkimus- ja kehittämisprojekti 10  
       
               
               
Yrityksen talous ja sijoittaminen 10  
         
                 
           
Markkinointi ja kansainvälisyys 10  
       
               
               
Organisaation johtaminen 5  
       
               
               
Yritysoikeus ja sopimukset 5  
         
                 
           
Viestintä monikulttuurisessa liike-elämässä 5  
         
                 
           
Hyvät työelämävalmiudet 2 3  
       
             
           
Ammatilliset projektityöt 7  
       
             
           
Yrityspeli 5    
         
                 
   
Hyvät työelämävalmiudet 3 5    
         
                 
   
Kieliopinnot 2
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Saksan kielen alkeet 5  
       
               
               
Ranskan kielen alkeet 5  
       
               
               
Venäjän kielen alkeet 5  
       
               
               
Saksan kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Ranskan kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Venäjän kielen jatkokurssi 5  
         
                 
           
Saksan kielen syventävä jatkokurssi 5  
         
                 
           
Venäjän kielen syventävä jatkokurssi 5  
         
                 
           
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Projektijohtaminen 15  
       
               
       
Henkilöstöjohtaminen ja työyhteisön hyvinvointi 5    
           
                     
   
Business Game 5    
         
                 
   
Exchange Studies Abroad 20    
         
                 
   
Cross Cultural Management 5    
           
                     
   
Business Responsibility and Sustainable Development 5    
           
                     
   
Työhyvinvoinnin edistäminen 3    
           
                     
   
VIBU Virtual Teams in International Business 3    
           
                     
   
Liiketalouden ajankohtaiset teemat 5    
         
                   
       
Business Case Consulting Training 5    
         
                 
   
Oman talouden hallinta 5    
           
                     
   
6097.573.5032.527.55542.527.546013.818.813.813.827.527.521.321.313.813.8232300
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Harjoittelu 30    
         
                 
   
00300000015150000000007.57.57.57.500
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön käynnistäminen 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 10      
           
                       
005100000051000000000002.52.555
60 / 6060 / 97.560 / 108.560 / 1060 / 32.560 / 27.560 / 5560 / 42.560 / 42.560 / 6660 / 1060 / 13.860 / 18.860 / 13.860 / 13.860 / 27.560 / 27.560 / 21.360 / 21.360 / 21.360 / 21.360 / 3360 / 3360 / 560 / 5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Projektijohtamista voi opiskella 5-25 opintopistettä. Suuntautumispolun tarkoituksena on laajentaa peruskurssilla syntynyttä osaamista. Opiskelijat perehtyvät kattavasti projektien hallintaan ja johtamiseen. Opintopolku myös valmentaa kansainvälisen projektinhallintajärjestö IPMA:n D-tason sertifikaatin suorittamiseen.

Opiskelija
- osaa suunnitella ja toteuttaa vaativia kehitysprojekteja
- hallitsee IPMA D-tason kansainvälisen sertifiointikokeen vaatimukset
- osaa toimia projektipäällikkönä
- osaa toimia osana projektityöryhmää
- kykenee toimimaan kansainvälisissä projekteissa.