OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, OIKEUDELLINEN ASIANTUNTIJUUS, TAMPERE
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Liiketalouden koulutus, oikeudellinen asiantuntijuus, Tampere

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
                                                 
Yrityksen perustoiminnot
                                                 
Firman käynnistäminen 10
     
           
                         
Toimiva firma 15
     
           
                       
Kannattava firma 10
       
             
                   
Firman kehittäminen 10
       
             
                   
Hyvät työelämävalmiudet 1 5
     
         
                   
Kieliopinnot I
                                                 
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig 2
     
         
                   
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig 3
     
         
                   
Professional English for BBA Studies 5
     
         
                   
Pakolliset ammattiopinnot
                                                 
Tutkimus ja kehittäminen 5  
         
                 
           
Viestintä 2  
       
               
               
Juridisk svenska 4  
       
               
               
Legal English 4  
         
                 
           
Yrityksen talous ja sijoittaminen 10  
       
               
               
Asiakkuus 5    
         
                   
       
Pakolliset suuntautumisopinnot
                                                 
Julkisoikeuden perusteet 5
       
             
                   
Hallinto-oikeus 5  
         
                 
           
Työ- ja virkamiesoikeus 5  
       
               
               
Perhe- ja perintöoikeus 5    
           
                     
   
Varallisuusoikeus 10    
         
                   
       
Rikos- ja prosessioikeus 5  
       
               
               
Henkilöoikeus 5  
       
               
               
Insolvenssioikeus 5  
         
                 
           
EU ja kansainvälisyys 5    
         
                   
       
Vaihtoehtoiset suuntaumisopinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Yhteisöoikeus 5    
         
                   
       
Markkinaoikeus 5    
           
                     
   
Kilpailu ja julkiset hankinnat 5  
         
                 
           
Henkilöverotus 5  
       
               
               
Ympäristöoikeus 5    
           
                     
   
Oikeus & käytäntö 5  
       
             
           
Liiketoiminnan taloussuunnittelu ja raportointi 5    
         
                   
       
Talousohjaus erilaisissa organisaatioissa 5    
           
                     
   
Hyvä kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntö 5    
         
                   
       
Yritysrahoitus 5    
         
                   
       
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 5    
         
                   
       
656565032.532.538.526.54520021.311.316.316.319.319.313.313.322.522.5101000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Harjoittelu 30  
     
           
07.5157.50007.57.57.57.50000003.83.83.83.83.83.83.83.8
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön käynnistäminen 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 10      
           
                       
005100000051000000000002.52.555
60 / 6560 / 72.560 / 8560 / 17.560 / 32.560 / 32.560 / 38.560 / 3460 / 52.560 / 32.560 / 17.560 / 21.360 / 11.360 / 16.360 / 16.360 / 19.360 / 19.360 / 17.160 / 17.160 / 26.360 / 26.360 / 16.360 / 16.360 / 8.860 / 8.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tutkintonimike Tradenomi
Laajuus ja kesto 210 op, 3,5 vuotta
Toteutusmuoto:päivä
Yksikkö, tms / toimipisteen osoite Liiketalous, Tampere, Kuntokatu 3
Koulutuspäällikkö Milja Valtonen
Hakukelpoisuus: yleinen hakukelpoisuus
Koulutuksen tuottama osaaminen
Liiketalouden koulutuksesta valmistuneella opiskelijalla on sellaiset taidot ja valmiudet, että hän kykenee toimimaan julkishallinnon ja elinkeinoelämän asiantuntijatehtävissä sekä kykenee kehittämään ammattialaansa

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Tutkinnon suorittanut voi toimia valtion, kuntien ja elinkeinoelämän oikeudellista ja liiketaloudellista osaamista vaativissa tehtävissä.

Koulutuksen arvoperusta ja opetuksen toteuttaminen
Opetusmenetelminä työskentely oppiyrityksessä (simuloitu tiimiyritys), valmennus, lähiopetus, kehityskeskustelut, ryhmätyöt, projektit, harjoitustyöt, luennot, harjoitukset, opintokäynnit, projektit sekä kenttä- ja virtuaaliopinnot.
Koulutuksen tuottama osaaminen eri opintovuosina

Ensimmäisen vuoden opinnot painottuvat yritystoiminnan perusteiden hallintaan ja kielten opiskeluun. Opiskelijalle muodostuu kokonaisnäkemys yritystoiminnan eri osa-alueista ja oikeudellisesta ajattelusta ja oikeuden aloista.

Toisen ja kolmannen vuoden opintojen aikana perehdytään oikeuslähteisiin, Suomen oikeusjärjestelmään sekä syvennetään oikeudellisen ajattelua, Suomen ja Euroopan unionin oikeusjärjestysten ja keskeisten oikeusalojen tietämystä.

Neljännen vuoden syksyllä sovelletaan saavutettua osaamista suorittamalla harjoittelua ja opiskelemalla vapaasti valittavia opintoja sekä tekemällä opinnäytetyötä.

Millaisia kesätöitä / harjoittelua opiskelija voi tehdä
1. opintovuoden jälkeen:
erilaiset liikealan työt kaupoissa, toimistoissa
2. opintovuoden jälkeen:
hallinnolliset työt virastoissa tai laitoksissa
3. opintovuoden jälkeen:
asiantuntijatehtävät hallinnossa tai oikeuslaitoksessa
Opintojen rakenne
Perus- ja ammattiopinnot 150 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op