OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, TAMPERE, MARKKINOINTI JA MYYNTI
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Liiketalouden koulutus, Tampere, Markkinointi ja myynti

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
                                                 
Yrityksen perustoiminnot
                                                 
Firman käynnistäminen 10
     
           
                         
Toimiva firma 15
     
             
                       
Kannattava firma 10
       
             
                     
Firman kehittäminen 10
       
               
                   
Hyvät työelämävalmiudet 1 5
     
         
                   
Kieliopinnot I
                                                 
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig 2
     
         
                   
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig 3
     
         
                   
Professional English for BBA Studies 5
     
         
                   
Pakolliset ammattiopinnot
                                                 
Tutkimus- ja kehittämisprojekti 10  
       
               
               
Yrityksen talous ja sijoittaminen 10  
         
                 
           
Markkinointi ja kansainvälisyys 10  
       
               
               
Organisaation johtaminen 5  
       
               
               
Yritysoikeus ja sopimukset 5  
         
                 
           
Viestintä monikulttuurisessa liike-elämässä 5  
         
                 
           
Hyvät työelämävalmiudet 2 3  
       
             
           
Ammatilliset projektityöt 7  
         
                   
           
Yrityspeli 5    
         
                 
   
Hyvät työelämävalmiudet 3 5    
         
                 
   
Kieliopinnot II
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Saksan kielen alkeet 5  
       
               
               
Ranskan kielen alkeet 5  
       
               
               
Venäjän kielen alkeet 5  
       
               
               
Saksan kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Venäjän kielen jatkokurssi 5  
         
                 
           
Saksan kielen syventävä jatkokurssi 5  
         
                 
           
Venäjän kielen syventävä jatkokurssi 5  
         
                 
           
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 5    
         
                   
       
Myynnin johtaminen 5    
         
                   
       
Brändinhallinta 5    
           
                     
   
Graafinen viestintä I 5    
         
                   
       
Graafinen viestintä II 5    
           
                     
   
Henkilöstöjohtaminen ja työyhteisön hyvinvointi 5    
         
                   
       
Verkkoliiketoiminta 10    
           
                     
   
Asian Studies 2    
         
                 
   
Exchange Studies Abroad 20    
         
                 
   
International Business 5    
         
                   
       
Business Game 5    
         
                 
   
Työelämäprojektit 1    
           
                     
   
Kirjaesseet 1      
           
                       
Mestarimyyjäopinnot 1    
         
                   
       
Cross Cultural Management 5    
           
                     
   
Business Responsibility and Sustainable Development 5    
           
                     
   
Työhyvinvoinnin edistäminen 3    
           
                     
   
VIBU Virtual Teams in International Business 3    
           
                     
   
Liiketalouden ajankohtaiset teemat 2 5    
         
                   
       
Liiketalouden ajankohtaiset teemat 3 5    
           
                     
   
Liiketalouden ajankohtaiset teemat 4 5    
           
                     
   
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot (Kauppa & yrittäjyys-opinnot) 5    
         
                   
       
Henkilöstö ja johtaminen (Kauppa & yrittäjyys-opinnot) 5    
           
                     
   
Tunnusluvut ja johtaminen (Kauppa & yrittäjyys-opinnot) 5      
           
                       
Liiketalouden ajankohtaiset teemat 5    
         
                   
       
Social Media Marketing 5  
         
                 
           
6095130632.527.546.548.559.570.5613.818.813.813.823.323.320.827.829.829.835.335.333
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Harjoittelu 30    
         
                 
   
Kansainvälinen harjoittelu 30    
         
                 
   
00600000030300000000001515151500
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö 0      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 6060 / 9560 / 19060 / 2160 / 32.560 / 27.560 / 46.560 / 48.560 / 89.560 / 100.560 / 2160 / 13.860 / 18.860 / 13.860 / 13.860 / 23.360 / 23.360 / 20.860 / 27.860 / 44.860 / 44.860 / 50.360 / 50.360 / 10.560 / 10.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Markkinoinnin ja myynnin suuntautumispolku syventää opiskelijan osaamista alan eri osa-alueilla. Opiskelija voi valita opintoja markkinoinnin suunnittelun ja johtamisen, myynnin, viestinnän ja kansainvälisen markkinoinnin opintojaksoista.