OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIN TUTKINTO-OHJELMA > STUDIES FOR EXCHANGE STUDENTS, DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Studies for Exchange Students, Degree Programme in Social Services

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Autum Semester 2022
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Minä ja sinä matkalla sosionomiksi 4              
Asiakastyön harjoittelu I 10
 
   
English for Social Services 3
 
   
Eriarvoisuus ja sosiaalipolitiikka 3
 
   
Osallisuuden projektiopinnot 6
 
   
Theoretical Framework for Eco-social work 5
 
   
Community based and Participatory Development 5
 
   
32320161600
Spring Semester 2023
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Asiakastyön harjoittelu I 10
 
   
Elämänkulun ja kehityksen psykologia 5
 
   
Eriarvoisuus ja sosiaalipolitiikka 3
 
   
Sosiaalipedagogiikka työorientaationa 5
 
   
Ilmaisun monet muodot varhaiskasvatuksessa 3
 
   
Osallisuuden projektiopinnot 6
 
   
English for Social Services 3
 
   
Sosionomin osaaminen kasvatuksessa ja erityiskasvatuksessa 5
 
   
Finnish Social and Health Service System and Community Work 5              
Minä ja sinä matkalla sosionomiksi 4              
Global Challenges and Well-being 5              
40040002020
60 / 7260 / 3260 / 4060 / 1660 / 1660 / 2060 / 20
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.