OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIN TUTKINTO-OHJELMA > SOSIONOMIN TUTKINTO-OHJELMA, SOSIONOMI AMK: YRITTÄJYYSPAINOTTEINEN SUUNTAUTUMISPOLKU
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sosionomin tutkinto-ohjelma, Sosionomi amk: yrittäjyyspainotteinen suuntautumispolku

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
                                                 
Sosionomin viestintätaidot
                                                 
Kirjoitusviestintä ja informaatiotekniikka 5
     
           
                       
English for Social Services 3
       
             
                   
Svenska inom det sociala området, muntlig 2    
         
                   
       
Svenska inom det sociala området, skriftlig 1    
         
                   
       
Ammatillisen kasvun prosessi
                                                 
Minä ja sinä matkalla sosionomiksi 4
     
         
                   
Sosionomina kohtaamassa asiakkaita ja työyhteisöjä 3  
       
               
               
Sosionomi asiantuntijana ja elämänlaajuisena oppijana 3    
         
                   
       
Asiakaskeskeisyys ja osallisuus sosionomin työssä
                                                 
Elämänkulun ja kehityksen psykologia 5
       
             
                   
Toimintakyvyn tukeminen ikäihmisten arjessa 5
     
           
                       
Lääkehoito ja ensiapu 4
     
           
                       
Sosiaalipedagogiikka työorientaationa 5
       
             
                   
Sosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus 7  
       
               
               
Sosionomin osaaminen kasvatuksessa ja erityiskasvatuksessa 5  
       
               
               
Käyttäjälähtöinen hyvinvointiteknologia 3    
           
                     
   
Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus 3  
       
               
               
Sosionomin asiakastyömenetelmät
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät I 5
     
           
                       
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät I 4
     
           
                       
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät II 3  
         
                 
           
Ilmaisun monet muodot varhaiskasvatuksessa 3  
         
                 
           
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät II 5  
       
               
               
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät ryhmän ohjaamisessa 3    
         
                   
       
Vaihtoehtoiset ammatilliset modulit
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Varhaiskasvatus ja päivähoito 10  
         
                 
           
Lastensuojelu 10  
       
 
             
   
   
Nuoriso- ja aikuissosiaalityö 10  
       
 
             
   
   
Ikäihmiset ja senioripalvelut 10  
       
 
             
   
   
Päihde- ja mielenterveystyö 10  
       
 
             
   
   
Vammaistyö 10  
       
 
             
   
   
Lapsi- ja perhelähtöinen työ 10  
       
 
             
   
   
International Studies and Multicultural Social Work 10    
           
                     
   
Yrittäjyysosaaminen 10    
           
                     
   
Sosiaalialan palvelujärjestelmä- ja yhteiskuntaosaaminen
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka 3
     
           
                       
Eriarvoisuus ja sosiaalipolitiikka 3
       
             
                   
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 3  
       
               
               
Globaali monikulttuurinen yhteiskunta 5
       
             
                   
Sosionomin tutkiva kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
(Valitaan opintoja 18 op)
                                                 
Tutkimuksellinen seminaarityö 4  
         
                 
           
Varhaiskasvatuksen tutkimuksellinen seminaarityö 4  
         
                 
           
Tutkimustyön perusteet ja tutkimusmenetelmät 5    
         
                   
       
Projektityö sote-alalla 3    
         
                   
       
Osallisuuden projektiopinnot 6    
         
                   
       
51807602823265423530141411.511.51313272711.511.526.526.500
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Asiakastyön harjoittelu I 10
       
             
                   
Pedagogisen osaamisen harjoittelu varhaiskasvatuksessa 15  
         
                 
           
Syventävä harjoittelu 10      
           
                       
Lähijohtamisen harjoittelu 10      
           
                       
Pedagogisen johtamisen harjoittelu varhaiskasvatuksessa 10      
           
                       
101503001001500300055007.57.500001515
Opinnäytetyö
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjäksi kasvaminen (Proakatemia)
()
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan tiimiyrityksen perustaminen 5  
         
                 
           
Sosiaali- ja terveysalan asiakasverkostot 5  
         
                 
           
Sosiaali- ja terveysalan kannattava yritys 5  
         
                 
           
01500000150000000007.57.5000000
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset opinnot (Proakatemia)
()
                                                 
Johtaminen ja työhyvinvointi 3    
         
                   
       
Käyttäjälähtöinen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen ja innovointi 3    
         
                   
       
Sosiaalialan ammatillinen osaaminen (pakollinen) 10 op 10    
         
                   
       
Asiakasviestintä ja markkinointi 3    
         
                   
       
Sosiaali- ja terveyspalveluiden talous ja hallinto 3    
         
                   
       
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 3    
         
                   
       
00250000025000000000012.512.50000
Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu (Proakatemia)
()
                                                 
Proakatemiaharjoittelu 1 5    
         
                   
       
Proakatemiaharjoittelu 2 5    
           
                     
   
Proakatemiaharjoittelu 3 5      
           
                       
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
60 / 6160 / 11060 / 11160 / 3560 / 2860 / 3360 / 2660 / 8460 / 5360 / 5860 / 3560 / 1460 / 1460 / 16.560 / 16.560 / 1360 / 1360 / 4260 / 4260 / 26.560 / 26.560 / 2960 / 2960 / 17.560 / 17.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.