OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIN TUTKINTO-OHJELMA > SOSIONOMIN TUTKINTO-OHJELMA, LASTENTARHAOPETTAJAN/VARHAISKASVATUKSEN SOSIONOMIN PÄTEVYYS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sosionomin tutkinto-ohjelma, Lastentarhaopettajan/varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyys

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
                                                 
Sosionomin viestintätaidot
                                                 
Kirjoitusviestintä ja informaatiotekniikka 5
     
           
                       
English for Social Services 3
       
             
                   
Svenska inom det sociala området, muntlig 2    
           
                     
   
Svenska inom det sociala området, skriftlig 1    
           
                     
   
Ammatillisen kasvun prosessi
                                                 
Minä ja sinä matkalla sosionomiksi 4
     
         
                   
Sosionomina kohtaamassa asiakkaita ja työyhteisöjä 3  
       
               
               
Sosionomi asiantuntijana ja elämänlaajuisena oppijana 3    
         
                   
       
Asiakaskeskeisyys ja osallisuus sosionomin työssä
                                                 
Elämänkulun ja kehityksen psykologia 5
     
           
                       
Toimintakyvyn tukeminen ikäihmisten arjessa 5
     
           
                       
Lääkehoito ja ensiapu 4
     
           
                       
Sosiaalipedagogiikka työorientaationa 5
       
             
                   
Sosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus 7  
       
               
               
Sosionomin osaaminen kasvatuksessa ja erityiskasvatuksessa 5  
       
               
               
Sosionomin asiakastyömenetelmät
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät I 5
       
             
                   
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät I 4
     
           
                       
Ilmaisun monet muodot varhaiskasvatuksessa 3  
         
                 
           
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät II 5  
       
               
               
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät ryhmän ohjaamisessa 3    
         
                   
       
Vaihtoehtoiset ammatilliset modulit
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Varhaiskasvatus ja päivähoito 10  
       
 
             
   
   
Lastensuojelu 10  
       
 
             
   
   
Nuoriso- ja aikuissosiaalityö 10  
       
 
             
   
   
Ikäihmiset ja senioripalvelut 10  
       
 
             
   
   
Päihde- ja mielenterveystyö 10  
       
 
             
   
   
Vammaistyö 10  
       
 
             
   
   
International Studies and Multicultural Social Work 10  
       
 
             
   
   
Yrittäjyysosaaminen 10  
       
 
             
   
   
Sosiaalialan palvelujärjestelmä- ja yhteiskuntaosaaminen
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka 3
     
           
                       
Eriarvoisuus ja sosiaalipolitiikka 3
       
             
                   
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 3  
       
               
               
Globaali monikulttuurinen yhteiskunta 5
       
             
                   
Sosionomin tutkiva kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
(Valitaan opintoja 18 op)
                                                 
Varhaiskasvatuksen tutkimuksellinen seminaarityö 4  
         
                 
           
Tutkimustyön perusteet ja tutkimusmenetelmät 5    
         
                   
       
Projektityö sote-alalla 3    
         
                   
       
Osallisuuden projektiopinnot 6    
         
                   
       
Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen
                                                 
Sosiaalipalveluiden hallinto ja talous sekä yrittäjyys 5    
           
                     
   
Lähijohtaminen ja työhyvinvointi sosiaalialalla 5    
           
                     
   
51606302823213921420141411.511.510.510.519.519.510.510.5212100
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Asiakastyön harjoittelu I 10
       
             
                   
Pedagogisen osaamisen harjoittelu varhaiskasvatuksessa 15  
         
                 
           
Syventävä harjoittelu 10      
           
                       
Pedagogisen johtamisen harjoittelu varhaiskasvatuksessa 10      
           
                       
101502001001500200055007.57.500001010
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyöseminaari 1 3    
         
                   
       
Opinnäytetyöseminaari 2 3    
         
                   
       
Opinnäytetyön itsenäinen työskentelyvaihe, kypsyysnäyte ja esitys 9    
           
                     
   
00110000065000000000332.52.500
60 / 6160 / 7560 / 7460 / 2060 / 2860 / 3360 / 2160 / 5460 / 2760 / 4760 / 2060 / 1460 / 1460 / 16.560 / 16.560 / 10.560 / 10.560 / 2760 / 2760 / 13.560 / 13.560 / 23.560 / 23.560 / 1060 / 10
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lastentarhaopettajan pätevyyteen tarvitaan vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.
Uuden varhaiskasvatuslain (540/2018) myötä kelpoisuudet varhaiskasvatuksen tehtäviin muuttuivat 1.9.2018. Jatkossa varhaiskasvatuksessa työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Siirtymäsäännös mahdollistaa varhaiskasvatuksen opettajan (26 §) ja varhaiskasvatuksen sosionomin (27 §) kelpoisuuden saavuttamisen sosionomi (AMK) -tutkintoa suorittaville, jos opinnot on aloitettu ennen 1.9.2019 ja saatu päätökseen 31.7.2023 mennessä, jos opinnot sisältävät väh. 60 op varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan liittyviä opintoja. 1.9.2019 jälkeen opintonsa aloittavat saavat varhaiskasvatuksen sosionomikelpoisuuden.