OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIN TUTKINTO-OHJELMA > STUDIES FOR EXCHANGE STUDENTS, DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Studies for Exchange Students, Degree Programme in Social Services

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Autum Semester 2019
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Elämänkulun ja kehityksen psykologia 5
 
   
English for Social Services 3
 
   
Muuttuva toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä 5
 
   
Professional English for Social Work 3
 
   
161608800
19KVSO Spring Semester 2020
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Asiakastyön harjoittelu I 10
 
   
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 3
 
   
Osallisuuden edistämisen projektiopinnot 7
 
   
Eriarvoisuus ja sosiaalipolitiikka 3
 
   
230230011.511.5
60 / 3960 / 1660 / 2360 / 860 / 860 / 11.560 / 11.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.