OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIN TUTKINTO-OHJELMA > SOSIONOMIKOULUTUS, LASTENTARHAOPETTAJAN PÄTEVYYS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sosionomikoulutus, Lastentarhaopettajan pätevyys

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
                                                 
Sosionomin viestintätaidot
                                                 
Kirjoitusviestintä ja informaatiotekniikka 5
     
           
                       
English for Social Services 3
       
             
                   
Svenska inom det sociala området, muntlig 2    
           
                     
   
Svenska inom det sociala området, skriftlig 1    
           
                     
   
Ammatillisen kasvun prosessi
                                                 
Minä ja sinä matkalla sosionomiksi 4
     
         
                   
Sosionomina kohtaamassa asiakkaita ja työyhteisöjä 3  
       
               
               
Sosionomi kehittäjänä, vaikuttajana, yhteistyön tekijänä ja elinikäisenä oppijana 3    
         
                   
       
Asiakaskeskeisyys ja osallisuus sosionomin työssä
                                                 
Elämänkulun ja kehityksen psykologia 5
       
             
                   
Toimintakyvyn tukeminen arjessa 3
     
           
                       
Lääkehoito ja ensiapu 3
     
           
                       
Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalityön työorientaatiot 5
       
             
                   
Sosionomin osaaminen sosiaalityössä 5  
       
               
               
Mielenterveys ja päihdetyö 5
       
             
                   
Sosionomin osaaminen lastensuojelussa 3  
       
               
               
Sosionomin osaaminen vammaistyössä 3  
       
               
               
Sosionomin osaaminen kasvatuksessa ja erityiskasvatuksessa 5  
       
               
               
Professional English for Social Work 3    
         
                   
       
Sosionomin asiakastyömenetelmät
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät I 5
     
           
                       
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät I 4
     
           
                       
Ilmaisun monet muodot varhaiskasvatuksessa 3  
         
                 
           
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät II 5  
       
               
               
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät ryhmän ohjaamisessa 3    
         
                   
       
Vaihtoehtoiset ammatilliset modulit
(Valitaan opintoja 16 op)
                                                 
Varhaiskasvatus ja päivähoito 8  
       
 
             
   
   
Perhepalvelut ja lastensuojelu 8  
       
 
             
   
   
Nuoriso- ja aikuissosiaalityö 8  
       
 
             
   
   
Ikäihmiset ja senioripalvelut 8  
       
 
             
   
   
Päihde- ja mielenterveystyö 8  
       
 
             
   
   
Vammaistyö 8  
       
 
             
   
   
International Studies and Multicultural Social Work 8  
       
 
             
   
   
Yrittäjyysosaaminen 8  
       
 
             
   
   
Sosiaalialan palvelujärjestelmä- ja yhteiskuntaosaaminen
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka 3
     
           
                       
Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 3  
       
               
               
Community and Multicultural Social work 3
       
             
                   
Huono-osaisuus muuttuvassa yhteiskunnassa 3
       
             
                   
Sosiaalipalveluiden hallinto ja talous 4    
           
                     
   
Sosionomin tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Varhaiskasvatuksen tutkimuksellinen seminaarityö 4  
         
                 
           
Tutkimustyön perusteet ja tutkimusmenetelmät 6    
         
                   
       
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaalialalla
                                                 
Projektiosaaminen sosiaalialalla 3    
         
                   
       
Project Work for Citizens Participation and Co-operating in Society/Osallisuuden projektiopinnot 6    
         
                   
       
Lähijohtaminen 3    
           
                     
   
Työhyvinvointi 3    
         
                   
       
Yrittäjyys sosiaali- ja hyvinvointialalla 3  
       
               
               
5169690252630392742012.512.51313151519.519.513.513.5212100
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 9 op)
                                                 
Valmentavat opinnot, englanti 3
     
           
                       
Valmentavat opinnot, ruotsi 3
     
           
                       
Ruotsi, lähtötaso 0                                                  
Englanti, lähtötaso 0                                                  
6000600000033000000000000
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Ikäihmisen kohtaamisen harjoittelu 3
     
           
                       
Practical training I/Asiakastyön harjoittelu I 7
       
             
                   
Pedagogisen osaamisen harjoittelu varhaiskasvatuksessa 15  
         
                 
           
Pedagogisen johtamisen harjoittelu varhaiskasvatuksessa 10      
           
                       
Syventävä harjoittelu 10    
           
                     
   
1015101037015010101.51.53.53.5007.57.5005555
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyöseminaari 1 3    
         
                   
       
Opinnäytetyöseminaari 2 3    
         
                   
       
Opinnäytetyön itsenäinen työskentelyvaihe 1 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön itsenäinen työskentely ja seminaariesitys 2 4    
         
                   
00132000067200000000333.53.511
60 / 6760 / 8460 / 9260 / 1260 / 3460 / 3360 / 3060 / 5460 / 3360 / 5960 / 1260 / 1760 / 1760 / 16.560 / 16.560 / 1560 / 1560 / 2760 / 2760 / 16.560 / 16.560 / 29.560 / 29.560 / 660 / 6
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lastentarhaopettajan pätevyyteen tarvitaan vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.
Kaikille tulevia opintoja 24op, pakollisia varhaiskasvatuksen moduli ja edistyneen osaamisen harjoittelu 23op sekä näiden 47op:n lisäksi erilaisia vaihtoehtoja esim. 47op + opinnäytetyö 15op, tai 47op + lastensuojelumoduli 8op ja syventävä harjoittelu 20op-