OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIN TUTKINTO-OHJELMA > SOSIONOMIKOULUTUS, SOSIONOMIKOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sosionomikoulutus, Sosionomikoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
                                                 
Sosionomin viestintätaidot
                                                 
Kirjoitusviestintä ja informaatiotekniikka 5
     
           
                       
English for Social Services 3
       
             
                   
Svenska inom det sociala området, muntlig 2    
           
                     
   
Svenska inom det sociala området, skriftlig 1    
           
                     
   
Ammatillisen kasvun prosessi
                                                 
Minä ja sinä matkalla sosionomiksi 4
     
         
                   
Sosionomina kohtaamassa asiakkaita ja työyhteisöjä 3  
       
               
               
Sosionomi kehittäjänä, vaikuttajana, yhteistyön tekijänä ja elinikäisenä oppijana 3    
         
                   
       
Asiakaskeskeisyys ja osallisuus sosionomin työssä
                                                 
Elämänkulun ja kehityksen psykologia 5
       
             
                   
Toimintakyvyn tukeminen arjessa 3
     
           
                       
Lääkehoito ja ensiapu 3
     
           
                       
Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalityön työorientaatiot 5
       
             
                   
Sosionomin osaaminen sosiaalityössä 5  
       
               
               
Mielenterveys ja päihdetyö 5
       
             
                   
Sosionomin osaaminen lastensuojelussa 3  
       
               
               
Sosionomin osaaminen vammaistyössä 3  
       
               
               
Sosionomin osaaminen kasvatuksessa ja erityiskasvatuksessa 5  
       
               
               
Professional English for Social Work 3    
         
                   
       
Sosionomin asiakastyömenetelmät
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät I 5
     
           
                       
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät I 4
     
           
                       
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät II 3  
         
                 
           
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät II 5  
       
               
               
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät ryhmän ohjaamisessa 3    
         
                   
       
Vaihtoehtoiset ammatilliset modulit
(Valitaan opintoja 16 op)
                                                 
Varhaiskasvatus ja päivähoito 8  
       
 
             
   
   
Perhepalvelut ja lastensuojelu 8  
       
 
             
   
   
Nuoriso- ja aikuissosiaalityö 8  
       
 
             
   
   
Ikäihmiset ja senioripalvelut 8  
       
 
             
   
   
Päihde- ja mielenterveystyö 8  
       
 
             
   
   
Vammaistyö 8  
       
 
             
   
   
International Studies and Multicultural Social Work 8  
       
 
             
   
   
Yrittäjyysosaaminen 8  
       
 
             
   
   
Sosiaalialan palvelujärjestelmä- ja yhteiskuntaosaaminen
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka 3
     
           
                       
Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 3  
       
               
               
Community and Multicultural Social work 3
       
             
                   
Huono-osaisuus muuttuvassa yhteiskunnassa 3
       
             
                   
Sosiaalipalveluiden hallinto ja talous 4    
           
                     
   
Sosionomin tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Tutkimuksellinen seminaarityö 4  
         
                 
           
Tutkimustyön perusteet ja tutkimusmenetelmät 6    
         
                   
       
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaalialalla
                                                 
Projektiosaaminen sosiaalialalla 3    
         
                   
       
Project Work for Citizens Participation and Co-operating in Society/Osallisuuden projektiopinnot 6    
         
                   
       
Lähijohtaminen 3    
           
                     
   
Työhyvinvointi 3    
         
                   
       
Yrittäjyys sosiaali- ja hyvinvointialalla 3  
       
               
               
5169690252630392742012.512.51313151519.519.513.513.5212100
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 9 op)
                                                 
Valmentavat opinnot, englanti 3
     
           
                       
Valmentavat opinnot, ruotsi 3
     
           
                       
Ruotsi, lähtötaso 0                                                  
Englanti, lähtötaso 0                                                  
6000600000033000000000000
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Ikäihmisen kohtaamisen harjoittelu 3
     
           
                       
Practical training I/Asiakastyön harjoittelu I 7
       
             
                   
Asiakastyön harjoittelu II 15  
         
                 
           
Lähijohtamisen harjoittelu 10      
           
                       
Syventävä harjoittelu 10    
           
                     
   
1015101037015010101.51.53.53.5007.57.5005555
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyöseminaari 1 3    
         
                   
       
Opinnäytetyöseminaari 2 3    
         
                   
       
Opinnäytetyön itsenäinen työskentelyvaihe 1 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön itsenäinen työskentely ja seminaariesitys 2 4    
         
                   
00132000067200000000333.53.511
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjäksi kasvaminen (Proakatemia)
()
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan tiimiyrityksen perustaminen 5  
         
                 
           
Sosiaali- ja terveysalan asiakasverkostot 5  
         
                 
           
Sosiaali- ja terveysalan kannattava yritys 5  
         
                 
           
01500000150000000007.57.5000000
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset opinnot (Proakatemia)
()
                                                 
Johtaminen ja työhyvinvointi 3    
         
                   
       
Käyttäjälähtöinen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen ja innovointi 3    
         
                   
       
Sosiaalialan ammatillinen osaaminen (pakollinen) 10 op 10    
         
                   
       
Asiakasviestintä ja markkinointi 3    
         
                   
       
Sosiaali- ja terveyspalveluiden talous ja hallinto 3    
         
                   
       
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 3    
         
                   
       
00250000025000000000012.512.50000
Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu (Proakatemia)
()
                                                 
Proakatemiaharjoittelu 1 5    
         
                   
       
Proakatemiaharjoittelu 2 5    
           
                     
   
Proakatemiaharjoittelu 3 5      
           
                       
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
60 / 6760 / 9960 / 12760 / 1760 / 3460 / 3360 / 3060 / 6960 / 6360 / 6460 / 1760 / 1760 / 1760 / 16.560 / 16.560 / 1560 / 1560 / 34.560 / 34.560 / 31.560 / 31.560 / 3260 / 3260 / 8.560 / 8.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.