OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIN TUTKINTO-OHJELMA > STUDIES FOR EXCHANGE STUDENTS, DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Studies for Exchange Students, Degree Programme in Social Services

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Autum Semester 2017
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Sosionomin osaaminen vammaistyössä 3
 
   
English for Social Services 3
 
   
Osallisuuden edistämisen projektiopinnot 7
 
   
Lähijohtaminen 3
 
   
Ikäihmisen kohtaamisen harjoittelu 3
 
   
Osallisuuden projektiopinnot 5
 
   
24240121200
Spring Semester 2018
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
0000000
60 / 2460 / 2460 / 060 / 1260 / 1260 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.