OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIN TUTKINTO-OHJELMA > SOSIONOMIKOULUTUS, PROAKATEMIAPOLKU
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sosionomikoulutus, Proakatemiapolku

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
                                                 
Sosionomin viestintätaidot
                                                 
Kirjoitusviestintä ja informaatiotekniikka 5
     
           
                       
English for Social Services 3  
       
               
               
Svenska inom det sociala området, muntlig 2    
           
                     
   
Svenska inom det sociala området, skriftlig 1    
           
                     
   
Ammatillisen kasvun prosessi
                                                 
Minä ja sinä matkalla sosionomiksi 4
     
           
                       
Sosionomina kohtaamassa asiakkaita ja työyhteisöjä 3  
       
               
               
Sosionomi kehittäjänä, vaikuttajana, yhteistyön tekijänä ja elinikäisenä oppijana 3    
         
                   
       
Asiakaskeskeisyys ja osallisuus sosionomin työssä
                                                 
Ihmisen kehityksen ja elämänkulun psykologia 5
     
           
                       
Lääkehoito ja ensiapu 3
     
           
                       
Kasvun ja toimintakyvyn tukeminen arjessa 3
     
           
                       
Mielenterveys ja päihdetyö 5
       
             
                   
Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan työorientaatiot 5
       
             
                   
Sosionomin osaaminen lastensuojelussa 3  
       
               
               
Sosionomin osaaminen vammaistyössä 3  
       
               
               
Sosionomin osaaminen erityiskasvatuksessa 3  
       
               
               
Sosionomin osaaminen aikuissosiaalityössä 3
       
             
                   
Professional English for Social Work 3  
         
                 
           
Sosionomin asiakastyömenetelmät
                                                 
Luovat ja toiminnalliset menetelmät työvälineinä 4
     
           
                       
Asiakastyön yksilö- ja ryhmätyön menetelmät 5
       
             
                   
Luovat ja toiminnalliset menetelmät vaihtoehtoisissa moduleissa 3  
         
                 
           
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät 5  
       
               
               
Luovat ja toiminnalliset menetelmät ryhmän ohjaamisessa 3    
         
                   
       
4226902418206630121299101033331.51.500
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjäksi kasvaminen (Proakatemia)
()
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset opinnot (Proakatemia)
()
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu (Proakatemia)
()
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 4260 / 2660 / 960 / 060 / 2460 / 1860 / 2060 / 660 / 660 / 360 / 060 / 1260 / 1260 / 960 / 960 / 1060 / 1060 / 360 / 360 / 360 / 360 / 1.560 / 1.560 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.