OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIN TUTKINTO-OHJELMA > SOSIONOMIKOULUTUS, MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sosionomikoulutus, Mielenterveys- ja päihdetyö

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
                                                 
Sosionomin viestintätaidot
                                                 
Kirjoitusviestintä ja informaatiotekniikka 5
     
           
                       
Asiakaskeskeisyys ja osallisuus sosionomin työssä
                                                 
Mielenterveys ja päihdetyö 5
       
             
                   
Sosionomin asiakastyömenetelmät
                                                 
Luovat ja toiminnalliset menetelmät työvälineinä 4
     
           
                       
Asiakastyön yksilö- ja ryhmätyön menetelmät 5
       
             
                   
Luovat ja toiminnalliset menetelmät vaihtoehtoisissa moduleissa 3  
         
                 
           
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät 5  
       
               
               
Luovat ja toiminnalliset menetelmät ryhmän ohjaamisessa 3    
         
                   
       
Vaihtoehtoiset ammatilliset modulit
(Valitaan opintoja 16 op)
                                                 
Lastensuojelu ja perhetyö 8  
       
 
             
   
   
Nuoriso- ja aikuissosiaalityö 8  
       
 
             
   
   
Ikäihmiset ja senioripalvelut 8  
       
 
             
   
   
Päihde- ja mielenterveystyö 8  
       
 
             
   
   
Vammaistyö 8  
       
 
             
   
   
Yrittäjyysosaaminen 8  
       
 
             
   
   
Sosiaalialan palvelujärjestelmä- ja yhteiskuntaosaaminen
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Sosiaalilainsäädäntö ja palvelujärjestelmät 5  
       
               
               
Sosionomin yhteiskunnallinen tehtävä, arvot ja ammattietiikka 5
     
           
                       
Sosiaalipalveluiden talous ja hallinto 6    
           
                     
   
Huono-osaisuus muuttuvassa yhteiskunnassa 3      
           
                       
Sosionomin tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
                                                 
Tutkimuksellinen seminaarityö 4  
         
                 
           
Tutkimustyön perusteet ja tutkimusmenetelmät 6    
         
                   
       
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaalialalla
                                                 
Työhyvinvointi 3    
         
                   
       
Projektiosaaminen sosiaalialalla 3    
         
                   
       
Lähijohtaminen 3    
           
                     
   
Sosiaali- ja hyvinvointialan yrittäjyys 4  
       
               
               
Osallisuuden edistämisen projektiopinnot 7    
         
                   
       
2445553141014312233377557715.515.5111116.516.51.51.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
HARJOITTELU
                                                 
Sosionomin osaaminen senioripalveluissa - harjoittelu 3
     
           
                       
Osallisuuden edistäminen arjessa 7
       
             
                   
Sosionomin edistyneen osaamisen harjoittelu 15  
         
                 
           
Sosionomin lähijohtamisen harjoittelu 10      
           
                       
Sosionomin ammatillinen harjoittelu 10      
           
                       
10150203701500201.51.53.53.5007.57.500001010
60 / 3460 / 6060 / 5560 / 2360 / 1760 / 1760 / 1460 / 4660 / 2260 / 3360 / 2360 / 8.560 / 8.560 / 8.560 / 8.560 / 760 / 760 / 2360 / 2360 / 1160 / 1160 / 16.560 / 16.560 / 11.560 / 11.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Opiskelija
- tuntee perustiedot päihteistä, niiden käytöstä ja niiden käytön riskeistä ja haitoista sekä ymmärtää päihdeilmiöitä
- tuntee mielenterveystyön lähtökohdat, lainsäädännön ja palvelut
- on tietoinen omista asenteistaan päihteiden käyttöön ja mielenterveysongelmiin sekä pystyy suhtautumaan avoimesti ja ammatillisesti niistä kärsiviin
- osaa kohdata mielenterveyskuntoutujan ja päihteidenkäyttäjän ja hänen läheisensä
- osaa ohjata palvelujen piiriin
- tietää ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkityksen ja osaa soveltaa työssään näihin liittyviä menetelmiä
- tuntee alan kansainvälistä keskustelua ja toimintaperiaatteita