OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA > SAIRAANHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Sairaanhoitajan ammatin perusteet
                                                 
Alalle orientoituminen 4
     
           
                       
Hoitotyön asiakaslähtöiset toiminnot arjessa 6
     
           
                       
Kliinisen hoitotyön menetelmät 6
     
           
                       
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 3
     
           
                       
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
     
           
                       
Infektioiden ehkäisy 2
     
           
                       
Hoitotyön prosessi ja sen dokumentointi 2
     
           
                       
26000260000001313000000000000
Kokonaisvaltainen hoitotyö
                                                 
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 2
       
             
                   
Kliiniset opinnot 6
       
             
                   
Ammatillinen etiikka ja vuorovaikutus 5
       
             
                   
Farmakologia 2
       
             
                   
Strukturoitu tiedonhankinta 3
       
             
                   
Sisätautipotilaan hoitotyö 4
       
             
                   
Operatiivinen hoitotyö
                                                 
Kirurginen hoitotyö 4  
       
               
               
Perioperatiivinen hoitotyö 4  
       
               
               
Operatiivisen alan kliiniset opinnot 5  
       
               
               
Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä 3  
       
               
               
Professional English for Nurses 3  
       
               
               
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 3  
       
               
               
222200022220000001111111100000000
Perhehoitotyö
                                                 
Lasten ja nuorten hoitotyö 4  
         
                 
           
Äitiys- ja naisen hoitotyö 4  
         
                 
           
Gerontologinen hoitotyö 4  
         
                 
           
Käyttäjälähtöinen hyvinvointiteknologia 3  
         
                 
           
Tartuntataudit ja rokottaminen 3  
         
                 
           
Hoitotiede eilen ja tänään 3  
         
                 
           
Yrkessvenska i vården, muntlig 2  
         
                 
           
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1  
         
                 
           
02400000240000000001212000000
Hoitotyö muuttuvissa toimintaympäristöissä
                                                 
Hoitotyö avoterveydenhuollossa 3    
         
                   
       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 7    
         
                   
       
Hoitotyön osaaminen 1    
         
                   
       
Hoitotyön johtaminen 2    
           
                     
   
0013000001120000000005.55.51100
Opinnäytetyö
                                                 
Orientaatio opinnäytetyöhön 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 7    
         
                 
   
Opinnäytetyön raportointi 3      
           
                       
0012300008.53.53000000004.34.31.81.81.51.5
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa
                                                 
Hoitotyö ja arkikuntoutus teknologisoituvissa terveydenhuollon ympäristöissä 4    
           
                     
   
Hoitotyö muuttuvissa terveydenhuollon ympäristöissä 4      
           
                       
Lasten-, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                                 
Pitkäaikaisesti ja neurologisesti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö 4    
           
                     
   
Äkillisesti sairaan ja tehohoitoa vaativan lapsen ja nuoren hoitotyö 4      
           
                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen erityispalveluissa 4    
           
                     
   
Sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdepalveluissa 4      
           
                       
Perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Leikkauspotilaan hoitotyö 4    
           
                     
   
Anestesioitu potilas leikkausosastolla 4      
           
                       
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
(Valitaan opintoja 2 kappaletta)
                                                 
Vaativa kliininen hoitotyö 4    
           
                     
   
Polikliininen hoitotyö 4      
           
                       
Akuuttihoitotyö 4    
           
                     
   
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Hoitotyö ja arkikuntoutus teknologisoituvissa terveydenhuollon ympäristöissä 4    
           
                     
   
Hoitotyö muuttuvissa terveydenhuollon ympäristöissä 4      
           
                       
Pitkäaikaisesti ja neurologisesti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö 4    
           
                     
   
Äkillisesti sairaan ja tehohoitoa vaativan lapsen ja nuoren hoitotyö 4      
           
                       
Anestesioitu potilas leikkausosaston ulkopuolella 4    
           
                     
   
Leikkauspotilaan hoitotyö 4      
           
                       
Vaativa kliininen hoitotyö 4    
           
                     
   
Polikliininen hoitotyö 4    
           
                     
   
Akuuttihoitotyö 4      
           
                       
004436000004436000000000022221818
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                                 
Orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta 4
     
           
                       
Orientoiva harjoittelu, lääkehoito 1
     
           
                       
Orientoiva harjoittelu, laskimonsisäinen nestehoito 1
       
             
                   
Orientoiva harjoittelu, sisätautipotilaan hoitotyö 1
       
             
                   
Orientoiva harjoittelu, kirurginen hoitotyö 1  
       
               
               
Orientoiva harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö 1  
       
               
               
Orientoiva harjoittelu, lasten ja nuorten hoitotyö 1  
         
                 
           
Orientoiva harjoittelu, äitiys- ja naisen hoitotyö 1  
         
                 
           
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö avoterveydenhuollossa 1    
         
                   
       
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1    
         
                   
       
Ohjattu harjoittelu 1 6
       
             
                   
Ohjattu harjoittelu 2 6  
       
               
               
Ohjattu harjoittelu 3 6  
         
                 
           
Ohjattu harjoittelu 4 6    
         
                   
       
Ohjattu harjoittelu 5 6    
         
                   
       
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 1 2    
         
                   
       
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 2 2      
           
                       
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 1 4
       
             
                   
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 2 2    
         
                   
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Ohjattu harjoittelu, hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa
                                                 
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö ja arkikuntoutus teknologisoituvissa terveydenhuollon ympäristöissä 2    
           
                     
   
Ohjattu harjoittelu, hoitotyö ja arkikuntoutus teknologisoituvissa terveydenhuollon ympäristöissä 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö muuttuvissa terveydenhuollon ympäristöissä 2      
           
                       
Ohjattu harjoittelu, hoitotyö muuttuvissa terveydenhuollon ympäristöissä 9      
           
                       
Ohjattu harjoittelu, lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                                 
Orientoiva harjoittelu, pitkäaikaisesti ja neurologisesti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö 2    
           
                     
   
Ohjattu harjoittelu, pitkäaikaisesti ja neurologisesti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, äkillisesti sairaan ja tehohoitoa vaativan lapsen ja nuoren hoitotyö 2      
           
                       
Ohjattu harjoittelu, äkillisesti sairaan ja tehohoitoa vaativan lapsen ja nuoren hoitotyö 9      
           
                       
Ohjattu harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen erityispalveluissa 2    
           
                     
   
Ohjattu harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen erityispalveluissa 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdepalveluissa 2      
           
                       
Ohjattu harjoittelu, sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdepalveluissa 9      
           
                       
Ohjattu harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Orientoiva harjoittelu, leikkauspotilaan hoitotyö 2    
           
                     
   
Ohjattu harjoittelu, leikkauspotilaan hoitotyö 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, anestesioitu potilas leikkausosastolla 2      
           
                       
Ohjattu harjoittelu, anestesioitu potilas leikkausosastolla 9      
           
                       
Ohjattu harjoittelu, sisätauti-kirurginen hoitotyö
()
                                                 
Orientoiva harjoittelu, akuuttihoitotyö 2    
           
                     
   
Ohjattu harjoittelu, akuuttihoitotyö 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, polikliininen hoitotyö 2      
           
                       
Ohjattu harjoittelu, polikliininen hoitotyö 9