OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA > STUDIES FOR EXCHANGE, NURSING
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Studies for exchange, Nursing

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Autumn Semester 2017
(Valitaan opintoja 0 op)
             
Orientation to Clinical Practice in Health Care 2
 
   
Clinical Training 12
 
   
Lasten- ja nuorten hoitotyö 4
 
   
Sisätautipotilaan hoitotyö 4
 
   
Kirurginen hoitotyö 4
 
   
2727013.513.500
Spring Semester 2018
(Valitaan opintoja 0 op)
             
Orientation to Clinical Practice in Health Care 2
 
   
Clinical Training 12
 
   
Lasten- ja nuorten hoitotyö 4
 
   
Sisätautipotilaan hoitotyö 4
 
   
Kirurginen hoitotyö 4
 
   
270270013.513.5
60 / 5460 / 2760 / 2760 / 13.560 / 13.560 / 13.560 / 13.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.