OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Hoitotyön teoreettiset perusteet
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka 3
       
             
                   
Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 3
       
             
                   
Strukturoitu tiedonhankinta 3
     
           
                         
Hoitotyön päätöksenteko ja dokumentointi 2
       
             
                   
Oppimisen taidot 3
     
           
                         
Hoitotyön toiminnot arjessa 4
     
             
                       
Asiantuntijuuden kehittyminen 2
     
         
                   
Anatomia, fysiologia ja kliininen fysiologia 3
     
           
                         
Anatomia ja fysiologia 3
     
             
                       
26000179000009.57.54.54.50000000000
Hoitotyön ammatillinen osaaminen
                                                 
Kliinisen hoitotyön menetelmät 4
     
             
                       
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 3
       
             
                   
Infektioiden ehkäisy hoitotyössä 2
     
             
                       
Ensiapu 2
     
             
                       
Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä 3  
       
               
               
Ammatillinen vuorovaikutus 3
     
           
                         
1430011330000381.51.51.51.500000000
Lääkehoito ja nestehoidon perusteet
                                                 
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
       
             
                   
Farmakologia 2  
       
               
               
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 2
       
             
                   
Lääkehoidon ja elvytyksen näyttö 1    
         
                     
       
52100520100002.52.51100010000
Avoterveydenhuolto ja gerontologinen hoitotyö
                                                 
Tartuntataudit ja rokotusosaaminen 3    
         
                   
       
Hoitotyö avoterveydenhuollossa 3    
         
                   
         
Gerontologinen hoitotyö 4  
       
               
               
04600040600000022004.51.50000
Sisätautipotilaan hoitotyö
                                                 
Sisätautipotilaan hoitotyö 4  
       
               
               
Sisätaudit 2  
       
               
               
Säteilysuojelu, kuvantaminen ja tautioppi 2  
       
               
               
0800008000000004400000000
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Kirurginen hoitotyö 4
       
             
                   
Perioperatiivinen hoitotyö 4  
       
               
               
Kirurgia ja anestesiologia 2
       
             
                   
6400064000000332200000000
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 7    
         
                   
         
0070000070000000000700000
Nainen, perhe ja lapsi hoitotyön asiakkaana
                                                 
Lasten- ja nuorten hoitotyö 4  
         
                   
           
Äitiys- ja naisenhoitotyö 4  
         
                   
           
0800000800000000008000000
Kieliopinnot
                                                 
Professional English for Nurses 3  
       
               
               
Yrkessvenska i vården, muntlig 2    
           
                     
   
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1    
           
                     
   
0330003003000001.51.500001.51.500
Opinnäytetyö
                                                 
Orientaatio opinnäytetyöhön ja opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 7    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 3    
           
                     
   
0015000005100000000002.52.55500
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen
                                                 
Hoitotiede eilen ja tänään 3  
         
                   
           
Hoitotyön tutkimus 2    
         
                   
         
Hoitotyön johtaminen 2    
           
                     
   
0340000322000000003201100
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Leikkauspotilaan hoitotyö 4    
           
                     
   
Anestesiapotilaan hoitotyö 4      
           
                       
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Pitkäaikaissairauksien hoitotyö 4    
           
                     
   
Polikliininen hoitotyö 4      
           
                       
Akuuttihoitotyö 4      
           
                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön teoreettiset opinnot 1 4    
           
                     
   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön teoreettiset opinnot 2 4      
           
                       
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
                                                 
Lasten ja nuorten hoito äkillisesti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyössä 4    
           
                     
   
Hoitotyö lapsen ja nuoren pitkäaikaissairauksissa 4      
           
                       
Hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa
                                                 
Hoitotyö kotona, etänä, osastolla ja vastaanotolla 1 4    
           
                     
   
Hoitotyö kotona, etänä, osastolla ja vastaanotolla 2 4      
           
                       
002024000002024000000000010101212
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                                 
Orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta 4
       
             
                   
Orientoiva harjoittelu, lääkehoito 1
       
             
                   
Orientoiva harjoittelu, nestehoito 1
       
             
                   
Orientoiva harjoittelu, sisätautipotilaan hoitotyö 1  
       
               
               
Orientoiva harjoittelu, kirurginen hoitotyö 1
       
             
                   
Orientoiva harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö 1  
       
               
               
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö avoterveydenhuollossa 1  
         
                 
             
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1    
         
                   
         
Orientoiva harjoittelu, lasten- ja nuorten hoitotyö 1  
         
                   
           
Orientoiva harjoittelu, äitiys- ja naisenhoitotyö 1  
         
                   
           
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 1 2    
         
                     
       
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 2 2    
           
                     
   
Ohjattu harjoittelu 1 9  
       
               
               
Ohjattu harjoittelu 2 6  
         
                 
             
Ohjattu harjoittelu 3 6  
         
                   
           
Ohjattu harjoittelu 4 9    
         
                     
       
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 1 3  
       
               
               
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 2 3  
       
                 
 
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Anestesiapotilaan hoitotyön harjoittelu 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, anestesiapotilaan hoitotyö 2    
           
                     
   
Leikkauspotilaan hoitotyön harjoittelu 9      
           
                       
Orientoiva harjoittelu, leikkauspotilaan hoitotyö 2      
           
                       
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Pitkäaikaissairauksien hoitotyön ohjattu harjoittelu 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, pitkäaikaissairauksien hoitotyö 2    
           
                     
   
Akuuttihoitotyön harjoittelu 9      
           
                       
Orientoiva harjoittelu, akuuttihoitotyö 2      
           
                       
Polikliinisen hoitotyön ohjattu harjoittelu 9      
           
                       
Orientoiva harjoittelu, polikliininen hoitotyö 2      
           
                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 1 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1 2    
           
                     
   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 2 9      
           
                       
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 2 2      
           
                       
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
                                                 
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 1 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, lasten- ja nuorten hoitotyö 1 2    
           
                     
   
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 2 9      
           
                       
Orientoiva harjoittelu, lasten- ja nuorten hoitotyö 2 2      
           
                       
Hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa
                                                 
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö kotona, etänä, osastolla ja vastaanotolla 1 2    
           
                     
   
Ohjattu harjoittelu, hoitotyö kotona, etänä, osastolla ja vastaanotolla 1 9