OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sairaanhoitajakoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Hoitotyön ja hoitotieteen perusteet
                                                 
Oppimisen taidot 6
     
           
                       
Hoitotyön ammatillinen perusta 6
       
             
                   
Ammatillinen vuorovaikutus 4
       
             
                   
Ensiapu 2
       
             
                   
180006120000033660000000000
Kieliopinnot
                                                 
Professional English for Nurses 3    
         
                   
       
Yrkessvenska i vården, muntlig 2    
           
                     
     
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1    
           
                     
     
00600000330000000001.51.53000
Kliinisen hoitotyön perusteet
                                                 
Infektioiden ehkäisy hoitotyössä 3
     
           
                       
Epidemiologia, lääketieteen perusteet ja kliiniset ja mikrobiologiset tutkimukset 3
     
           
                       
Kliinisen hoitotyön perusta 1 6
     
           
                       
Kliinisen hoitotyön perusta 2 4
     
           
                       
Kliinisen hoitotyön perusta 3 3
       
             
                   
1900016300000881.51.50000000000
Hoitotyötä tukevat opinnot
                                                 
Anatomia ja fysiologia 5
       
             
                   
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteelliset opinnot 5  
       
               
               
55000550000002.52.52.52.500000000
Lääkehoito ja nestehoidon perusteet
                                                 
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
     
           
                       
Farmakologia 2  
         
                   
           
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 2
     
         
                   
52004102000220.50.50002000000
Avoterveydenhuolto ja gerontologinen hoitotyö
                                                 
Gerontologinen hoitotyö 3  
       
               
               
Hoitotyö avoterveydenhuollossa 4  
       
               
               
0700007000000003.53.500000000
Kliininen hoitotyö
                                                 
Kliinistä hoitotyötä tukevat opinnot 6  
         
                   
           
Kirurginen hoitotyö 3  
         
                   
           
Perioperatiivinen hoitotyö 3    
         
                   
         
Sisätautipotilaan hoitotyö 3  
         
                   
           
0123000012300000000012300000
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 8  
       
               
               
0800008000000004400000000
Nainen, perhe ja lapsi hoitotyön asiakkaana
                                                 
Lasten- ja nuorten hoitotyö 4  
       
               
               
Äitiys- ja naisenhoitotyö 4  
       
               
               
0800008000000004400000000
Opinnäytetyö
                                                 
Orientaatio opinnäytetyöhön ja opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
         
Opinnäytetyön toteutus 7    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 3    
           
                     
   
001500000510000000000505500
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen
                                                 
Hoitotyön johtaminen 4    
           
                     
   
Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus 5  
         
                   
           
0540000504000000005002200
Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon vaihtoehtoiset ammattiopinnot, teoria
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Leikkauspotilaan hoitotyö 4    
           
                     
   
Anestesiapotilaan hoitotyö 4      
           
                       
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Pitkäaikaissairauksien hoitotyö 4    
           
                     
   
Polikliininen hoitotyö 4      
           
                       
Akuuttihoitotyö 4      
           
                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön teoreettiset opinnot 1 4    
           
                     
   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön teoreettiset opinnot 2 4      
           
                       
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
                                                 
Lasten ja nuorten hoito äkillisesti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyössä 4    
           
                     
   
Hoitotyö lapsen ja nuoren pitkäaikaissairauksissa 4      
           
                       
Aikuisen hoitotyö
                                                 
Aikuisen hoitotyön teoreettiset opinnot 1 4    
           
                     
   
Aikuisen hoitotyön teoreettiset opinnot 2 4      
           
                       
Hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa
                                                 
002024000002024000000000010101212
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                 
Orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta 5
     
           
                       
Orientoiva harjoittelu, lääkehoito ja nestehoito 2
     
         
                   
Ohjattu perusharjoittelu 6
       
             
                   
Orientoiva harjoittelu, sisätauti-kirurginen hoitotyö 2  
         
                   
           
Orientoiva harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö 1    
         
                   
         
Ohjattu harjoittelu, kliininen hoitotyö 11    
         
                     
       
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1  
       
               
               
Ohjattu harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 6  
         
                 
             
Orientoiva harjoittelu, avoterveydenhuolto 1  
       
                 
               
Ohjattu harjoittelu, avoterveydenhuolto/ kotisairaanhoito 6  
         
                 
             
Orientoiva harjoittelu, äitiys- ja lastenhoitotyö 2    
           
                     
     
Ohjattu harjoittelu, kliininen osaaminen 2    
           
                     
     
Ohjattu harjoittelu, lastenhoitotyö / perioperatiivinen hoitotyö 2    
         
                     
       
Ohjattu vaihtoehtoinen harjoittelu, äitiys- ja lastenhoitotyö / perioperatiivinen hoitotyö 6    
         
                   
         
Harjoittelu, vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Anestesiapotilaan hoitotyön harjoittelu 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, anestesiapotilaan hoitotyö 2    
           
                     
   
Leikkauspotilaan hoitotyön harjoittelu 9      
           
                       
Orientoiva harjoittelu, leikkauspotilaan hoitotyö 2      
           
                       
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Pitkäaikaissairauksien hoitotyön ohjattu harjoittelu 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, pitkäaikaissairauksien hoitotyö 2    
           
                     
   
Akuuttihoitotyön harjoittelu 9      
           
                       
Orientoiva harjoittelu, akuuttihoitotyö 2      
           
                       
Polikliinisen hoitotyön ohjattu harjoittelu 9      
           
                       
Orientoiva harjoittelu, polikliininen hoitotyö 2      
           
                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 1 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1 2    
           
                     
   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 2 9      
           
                       
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 2 2      
           
                       
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
                                                 
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 1 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, lasten- ja nuorten hoitotyö 1 2    
           
                     
   
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 2 9      
           
                       
Orientoiva harjoittelu, lasten- ja nuorten hoitotyö 2 2      
           
                       
Aikuisen hoitotyö
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Aikuisen hoitotyön harjoittelu 1 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, aikuisen hoitotyö 1 2    
           
                     
   
Aikuisen hoitotyön harjoittelu 2 9      
           
                       
Orientoiva harjoittelu, aikuisen hoitotyö 2 2      
           
                       
Hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa
                                                 
1316796667214205966333.53.50.51.512271331.527.53333
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 6060 / 6360 / 12760 / 9060 / 3260 / 2860 / 3060 / 3360 / 3160 / 9660 / 9060 / 1660 / 1660 / 1460 / 1460 / 14.560 / 15.560 / 1260 / 2160 / 16.560 / 14.560 / 51.560 / 44.560 / 4560 / 45
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.
Sairaanhoitajakoulutuksen arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta.
Sairaanhoitaja osaa tukea ihmistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä hoitaa sairastunutta kokonaisvaltaisesti. Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää hoitotyötä itsenäisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä. Sairaanhoitaja toimii perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa.
Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen muodostuu eettisestä toiminnasta, terveyden edistämisestä, hoitotyön päätöksenteosta, ohjauksesta ja opetuksesta, yhteistyöstä, tutkimus- ja kehittämistyöstä sekä johtamisesta, monikulttuurisesta hoitotyöstä, yhteiskunnallisesta toiminnasta, kliinisestä hoitotyöstä ja lääkehoidosta. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, hoitotieteeseen ja hoitotyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.
Hoitotyön oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden muokkaamista. Oppimisen lähtökohta on todellisuuden monitasoisuus ja erilaiset tietämisen tavat. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan keskeisistä osaamistarpeista.
Sairaanhoitajakoulutuksen tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina:
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen sairaanhoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.
Keskivaiheen opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.
Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa opintojen loppuvaiheessa opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa sairaanhoitajana tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten potilaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin valitsemallaan hoitotyön erityisalueella. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan potilaan ja hänen perheensä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää hoitotyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan hoitotyön erityisalalla opinnäytetyön avulla.
Opetuksen toteuttaminen
Opintojen eteneminen
Opiskelijan hoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
Ensimmäisen opintovuoden orientoivan harjoittelun taitokokeet ja perusharjoittelu suoritetaan ennen toisen vuoden ensimmäistä harjoittelua. Ensimmäisen vuoden opinnoista tulee olla 50 op suoritettuna ennen toiselle vuodelle siirtymistä. Lääkehoito ja lääkelaskut tulee sisältyä näihin 50 opintopisteeseen. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op opintoja. Näihin tulee sisältyä anatomian ja fysiologian opinnot sekä sen alan perusjakso(t), jonka opiskelija on valinnut vaihtoehtoisiksi ammattiopinnoiksi.
Sairaanhoitajakoulutus toteutuu suomenkielisenä kokopäiväopiskeluna. Osa opinnoista voidaan toteuttaa myös englanninkielisenä. Aikuiskoulutuksessa opiskelu voidaan toteuttaa kokopäiväopiskeluna tai monimuoto-opiskeluna. Sairaanhoitajakoulutus sisältää ammattitaitoa edistävää harjoittelua 75 opintopistettä.