OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma, Sairaanhoitaja (AMK): 210 op
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot