OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KÄTILÖN TUTKINTO-OHJELMA > KÄTILÖKOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Kätilökoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Hoitotyön teoreettiset perusteet
                                                               
Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka 3
         
                 
                           
Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 3
         
                 
                           
Strukturoitu tiedonhankinta 3
       
               
                               
Hoitotyön päätöksenteko ja dokumentointi 2
         
                 
                           
Oppimisen taidot 3
       
               
                               
Asiantuntijuuden kehittyminen 2
     
             
                           
Anatomia, fysiologia ja kliininen fysiologia 3
       
               
                               
Anatomia ja fysiologia 3
       
               
                               
21000113800000016.56.5440000000000000.50.5
Hoitotyön ammatillinen osaaminen
                                                               
Hoitotyön toiminnot arjessa 4
       
               
                               
Kliinisen hoitotyön menetelmät 4
       
               
                               
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 3
         
                 
                           
Infektioiden ehkäisy hoitotyössä 2
       
               
                               
Ensiapu 2
         
                 
                           
Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä 3  
         
                   
                       
Ammatillinen vuorovaikutus 3
         
                 
                           
183000108300000055441.51.5000000000000
Lääkehoito ja nestehoidon perusteet
                                                               
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
       
               
                               
Farmakologia 2
         
                 
                           
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 2
         
                 
                           
Lääkehoidon ja elvytyksen näyttö 1  
         
                   
                       
710003410000001.51.5220.50.5000000000000
Avoterveydenhuolto ja gerontologinen hoitotyö
                                                               
Tartuntataudit ja rokotusosaaminen 3  
           
                     
                   
Hoitotyö avoterveydenhuollossa 3  
         
                   
                       
Gerontologinen hoitotyö 4  
         
                   
                       
01000000730000000003.53.51.51.50000000000
Sisätautipotilaan hoitotyö
                                                               
Kirurginen hoitotyö 4
         
                 
                           
Sisätautipotilaan hoitotyö 4  
         
                   
                       
Sisätaudit 2  
         
                   
                       
Säteilysuojelu, kuvantaminen ja tautioppi 2  
         
                   
                       
48000048000000002244000000000000
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö
                                                               
Perioperatiivinen hoitotyö 4  
           
                     
                   
Kirurgia ja anestesiologia 2
         
                 
                           
24000020400000001100220000000000
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 7  
           
                     
                   
070000007000000000003.53.50000000000
Nainen, perhe ja lapsi hoitotyön asiakkaana
                                                               
Lasten- ja nuorten hoitotyö 4  
           
                     
                   
Äitiys- ja naisenhoitotyö 4  
           
                     
                   
08000000800000000000440000000000
Kieliopinnot
                                                               
Professional English for Nurses 3  
           
                     
                   
Yrkessvenska i vården, muntlig 2    
           
                       
               
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1    
           
                       
               
033000003300000000001.51.51.51.500000000
Opinnäytetyö
                                                               
Orientaatio opinnäytetyöhön ja opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                       
               
Opinnäytetyön toteutus 7    
           
                       
       
Opinnäytetyön raportointi 3      
               
                             
   
008.56.50000053.53.530000000002.52.51.81.81.81.81.51.500
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen
                                                               
Hoitotiede eilen ja tänään 3  
           
                     
                   
Hoitotyön tutkimus 2  
           
                     
                   
Hoitotyön johtaminen 2      
             
                           
       
050200005002000000002.52.50000110000
Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot
                                                               
Kätilötyön perusteet
                                                               
Johdatus kätilötyöhön 4    
             
                         
           
Kätilötyön luonnontieteelliset ja lääketieteelliset perusteet 1 2    
             
                         
           
Kätilötyön kliininen osaaminen
                                                               
Säännöllinen raskaus ja kätilötyö 3    
             
                         
           
Kätilötyö riskiraskauden aikana 3      
             
                           
       
Synnyttäneen perheen kätilötyö ja imetysohjaajakoulutus 3    
             
                         
           
Kätilötyö säännöllisessä ja epäsäännöllisessä synnytyksessä 3    
             
                         
           
Kätilötyön luonnontieteelliset ja lääketieteelliset perusteet 2 2    
             
                         
           
Naisen terveys ja kätilötyö 2      
             
                           
       
Kätilö asiantuntijana
                                                               
Kätilötyön kehittämistehtävä 5        
               
                               
Kätilö asiantuntijana 3        
               
                               
001758000001750800000000008.58.52.52.50044
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                                               
Orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta 4
       
             
                           
Orientoiva harjoittelu, lääkehoito 1
       
               
                               
Orientoiva harjoittelu, nestehoito 1
         
                 
                           
Orientoiva harjoittelu, sisätautipotilaan hoitotyö 1  
         
                   
                       
Orientoiva harjoittelu, kirurginen hoitotyö 1
         
                 
                           
Orientoiva harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö 1  
           
                     
                   
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö avoterveydenhuollossa 1  
         
                   
                       
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1  
           
                     
                   
Orientoiva harjoittelu, lasten- ja nuorten hoitotyö 1  
           
                     
                   
Orientoiva harjoittelu, äitiys- ja naisenhoitotyö 1  
           
                     
                   
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 1 2    
           
                       
               
Ohjattu harjoittelu 2 9    
           
                       
               
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 2 2        
               
                               
Ohjattu harjoittelu 1 9  
         
                   
                       
Ohjattu harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö 6    
           
                       
               
Ohjattu harjoittelu, lastenhoitotyö ja lapsivuodeosasto 6    
           
                       
               
Ohjattu harjoittelu, raskauden aikainen kätilötyö (äitiysneuvola) 7    
             
                         
           
Ohjattu harjoittelu, riskiraskauspotilaan kätilötyö I 6      
             
                         
   
Ohjattu harjoittelu, riskiraskauspotilaan kätilötyö II 6      
               
                             
   
Orientoiva harjoittelu, epäsäännöllinen synnytys 1      
             
                           
       
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 1 3
       
               
                               
Ohjattu harjoittelu, syntymän aikainen kätilötyö I (synnytyssali) 6    
             
                         
           
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 2 3
       
               
                       
Ohjattu harjoittelu, syntymän aikainen kätilötyö II (synnytyssali) 6      
             
                         
   
Ohjattu harjoittelu, syntymän jälkeinen kätilötyö (lapsivuodeosasto) 8