OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > FYSIOTERAPEUTIN TUTKINTO-OHJELMA > STUDIES FOR EXCHANGE STUDENTS, DEGREE PROGRAMME IN PHYSIOTHERAPY
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Studies for Exchange Students, Degree Programme in Physiotherapy

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Autumn Semester 2020
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Orientation to Clinical Practice in Health Care 2
 
   
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 2
 
   
Fysioterapian erityiskysymyksiä, ohjattu harjoittelu 8
 
   
Basics of Finnish 3
 
   
171708.58.500
60 / 1760 / 1760 / 060 / 8.560 / 8.560 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.