OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > FYSIOTERAPEUTIN TUTKINTO-OHJELMA > FYSIOTERAPEUTIN TUTKINTO-OHJELMA, FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS, YRITTÄJYYSPAINOTTEINEN SUUNTAUTUMISPOLKU
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma, Fysioterapeuttikoulutus, yrittäjyyspainotteinen suuntautumispolku

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Orientoivat opinnot
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                 
Orientaatio fysioterapeuttikoulutukseen 4
     
           
                       
4000400000022000000000000
Ihminen toimivana kokonaisuutena
                                                 
Ihminen toimivana kokonaisuutena, teoria 7
     
           
                       
Ihminen toimivana kokonaisuutena, harjoitustunnit 3
     
           
                       
100001000000055000000000000
Fysioterapeuttinen tutkiminen
                                                 
Fysioterapeuttinen tutkiminen, teoria 8
     
           
                       
Fysioterapeuttinen tutkiminen, harjoitustunnit 5
     
           
                       
13000130000006.56.5000000000000
Liikkumisen ja toiminnan tukeminen
                                                 
Liikkumisen ja toiminnan tukeminen, teoria 8
       
             
                   
Liikkumisen ja toiminnan tukeminen, harjoitustunnit 5
       
             
                   
1300001300000006.56.50000000000
Professional English for Physiotherapists
                                                 
Professional English for Physiotherapists 3
       
             
                   
30000300000001.51.50000000000
Terapeuttisen harjoittelun perusteet
                                                 
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, teoria 5
       
             
                   
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, harjoitustunnit 4
       
             
                   
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, ohjattu harjoittelu 2
       
             
                   
1100001100000005.55.50000000000
Kuntoutuksen palvelujärjestelmät
                                                 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 3
       
             
                   
Käyttäjälähtöinen hyvinvointiteknologia 3
       
             
                   
6000060000000330000000000
Aikuisten fysioterapia 1
                                                 
Aikuisten fysioterapia 1, teoria 9  
       
               
               
Aikuisten fysioterapia 1, harjoitustunnit 8  
       
               
               
Aikuisten fysioterapia 1, ohjattu harjoittelu 8  
       
               
               
0250000250000000012.512.500000000
Aikuisten fysioterapia 2
                                                 
Aikuisten fysioterapia 2, teoria 12  
         
                 
           
Aikuisten fysioterapia 2, harjoitustunnit 8  
         
                 
           
Aikuisten fysioterapia 2, ohjattu harjoittelu 7  
         
                 
           
Yrkessvenska för fysioterapeuter, muntlig färdighet 2  
         
                 
           
Yrkessvenska för fysioterapeuter, skriftlig färdighet 1  
         
                 
           
03000000300000000001515000000
Lasten ja nuorten fysioterapia
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Lasten ja nuorten fysioterapia, harjoitustunnit 5    
         
                   
       
Lasten ja nuorten fysioterapia, ohjattu harjoittelu 8    
         
                   
       
0013000001300000000006.56.50000
Ammatillisesti syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Asiantuntijuuden kehittyminen 4
Tilastotiede 2    
         
                   
       
0.90.92.90.40.40.40.40.42.40.40.40.20.20.20.20.20.20.20.21.21.20.20.20.20.2
Opinnäytetyö
                                                 
Strukturoitu tiedonhankinta 3  
         
                 
           
Tutkimustyön menetelmät 3    
         
                   
       
Opinnäytetyösuunnitelma 3    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 3    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 3      
           
                       
039300036330000001.51.5331.51.51.51.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjäksi kasvaminen (Proakatemia)
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan tiimiyrityksen perustaminen 5    
         
                   
       
Sosiaali- ja terveysalan asiakasverkostot 5    
           
                     
   
Sosiaali- ja terveysalan kannattava yritys 5      
           
                       
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset opinnot (Proakatemia)
()
                                                 
Johtaminen ja työhyvinvointi 3    
       
               
Käyttäjälähtöinen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen ja innovointi 3    
       
               
Fysioterapian ammatillinen osaaminen (pakollinen) 10    
         
                 
   
Asiakasviestintä ja markkinointi 3    
       
               
Sosiaali- ja terveyspalveluiden talous ja hallinto 3    
       
               
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 3    
       
               
002050000101050000000055552.52.5
Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu (Proakatemia)
()
                                                 
Proakatemiaharjoittelu 1 5    
           
                     
   
Proakatemiaharjoittelu 2 5      
           
                       
Proakatemiaharjoittelu 3 5      
           
                       
005100000051000000000002.52.555
60 / 60.960 / 58.960 / 59.960 / 23.460 / 27.460 / 33.460 / 25.460 / 33.460 / 36.460 / 23.460 / 23.460 / 13.760 / 13.760 / 16.760 / 16.760 / 12.760 / 12.760 / 16.760 / 16.760 / 18.260 / 18.260 / 11.760 / 11.760 / 11.760 / 11.7
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.