OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > FYSIOTERAPEUTIN TUTKINTO-OHJELMA > FYSIOTERAPEUTIN TUTKINTO-OHJELMA, FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS, PERUSRAKENNE
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma, Fysioterapeuttikoulutus, perusrakenne

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Orientoivat opinnot
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                 
Orientaatio fysioterapeuttikoulutukseen 4
     
           
                       
4000400000022000000000000
Ihminen toimivana kokonaisuutena
                                                 
Ihminen toimivana kokonaisuutena, teoria 7
     
           
                       
Ihminen toimivana kokonaisuutena, harjoitustunnit 3
     
           
                       
100001000000055000000000000
Fysioterapeuttinen tutkiminen
                                                 
Fysioterapeuttinen tutkiminen, teoria 8
     
           
                       
Fysioterapeuttinen tutkiminen, harjoitustunnit 5
     
           
                       
13000130000006.56.5000000000000
Liikkumisen ja toiminnan tukeminen
                                                 
Liikkumisen ja toiminnan tukeminen, teoria 8
       
             
                   
Liikkumisen ja toiminnan tukeminen, harjoitustunnit 5
       
             
                   
1300001300000006.56.50000000000
Professional English for Physiotherapists
                                                 
Professional English for Physiotherapists 3
       
             
                   
30000300000001.51.50000000000
Terapeuttisen harjoittelun perusteet
                                                 
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, teoria 5
       
             
                   
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, harjoitustunnit 4
       
             
                   
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, ohjattu harjoittelu 2
       
             
                   
1100001100000005.55.50000000000
Kuntoutuksen palvelujärjestelmät
                                                 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 3
       
             
                   
Käyttäjälähtöinen hyvinvointiteknologia 3
       
             
                   
6000060000000330000000000
Aikuisten fysioterapia 1
                                                 
Aikuisten fysioterapia 1, teoria 9  
       
               
               
Aikuisten fysioterapia 1, harjoitustunnit 8  
       
               
               
Aikuisten fysioterapia 1, ohjattu harjoittelu 8  
       
               
               
0250000250000000012.512.500000000
Aikuisten fysioterapia 2
                                                 
Aikuisten fysioterapia 2, teoria 12  
         
                 
           
Aikuisten fysioterapia 2, harjoitustunnit 8  
         
                 
           
Aikuisten fysioterapia 2, ohjattu harjoittelu 7  
         
                 
           
Yrkessvenska för fysioterapeuter, muntlig färdighet 2  
         
                 
           
Yrkessvenska för fysioterapeuter, skriftlig färdighet 1  
         
                 
           
03000000300000000001515000000
Lasten ja nuorten fysioterapia
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Lasten ja nuorten fysioterapia, teoria 7    
         
                   
       
Lasten ja nuorten fysioterapia, harjoitustunnit 5    
         
                   
       
Lasten ja nuorten fysioterapia, ohjattu harjoittelu 8    
         
                   
       
00200000020000000000010100000
Ikääntyneiden fysioterapia
(Valitaan opintoja 16 op)
                                                 
Ikääntyneiden fysioterapia, teoria 9    
           
                     
   
Ikääntyneiden fysioterapia, ohjattu harjoittelu 7    
           
                     
   
001600000016000000000008800
Fysioterapeutti yrittäjänä
(Valitaan opintoja 14 op)
                                                 
Projektiopinnot 3  
         
                 
           
Yrittäjyys, talous ja johtaminen 5    
           
                     
   
Työelämälähtöinen projekti 6    
       
               
039200032720000001.51.5113.53.511
Ammatillisesti syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Asiantuntijuuden kehittyminen 4
Tilastotiede 2    
         
                   
       
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 3      
           
                       
Työelämävalmiudet 3      
           
                       
Työhyvinvointi 3      
           
                       
Valinnainen fysioterapiaharjoittelu 7    
         
                   
0.90.96.412.90.40.40.40.42.43.912.90.20.20.20.20.20.20.20.21.21.22.02.06.56.5
Opinnäytetyö
                                                 
Strukturoitu tiedonhankinta 3  
         
                 
           
Tutkimustyön menetelmät 3    
         
                   
       
Opinnäytetyösuunnitelma 3    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 3    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 3      
           
                       
039300036330000001.51.5331.51.51.51.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 60.960 / 61.960 / 60.460 / 17.960 / 27.460 / 33.460 / 25.460 / 36.460 / 30.460 / 29.960 / 17.960 / 13.760 / 13.760 / 16.760 / 16.760 / 12.760 / 12.760 / 18.260 / 18.260 / 15.260 / 15.260 / 1560 / 1560 / 960 / 9
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.