OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > FYSIOTERAPEUTIN TUTKINTO-OHJELMA > STUDIES FOR EXCHANGE STUDENTS, DEGREE PROGRAMME IN PHYSIOTHERAPY
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Studies for Exchange Students, Degree Programme in Physiotherapy

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Autumn Semester 2017
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Orientation to Clinical Practice in Health Care 2
 
   
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 2
 
   
Fysioterapian erityiskysymyksiä, ohjattu harjoittelu 8
 
   
141407700
Spring Semester 2018
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, teoria 5
 
   
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, harjoitustunnit 4
 
   
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, ohjattu harjoittelu 3
 
   
Fysioterapeutti yrittäjänä, ohjattu harjoittelu 8
 
   
Orientation to Clinical Practice in Health Care 2
 
   
Basics of Finnish 3
 
   
26026001313
60 / 4060 / 1460 / 2660 / 760 / 760 / 1360 / 13
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.