OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > FYSIOTERAPEUTIN TUTKINTO-OHJELMA > FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS, FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS, PERUSRAKENNE
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Fysioterapeuttikoulutus, Fysioterapeuttikoulutus, perusrakenne

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Orientoivat opinnot
(Valitaan opintoja 6 op)
                                                 
Orientaatio fysioterapeuttikoulutukseen 3
     
           
                       
Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka 3
     
           
                       
6000600000033000000000000
Ihminen toimivana kokonaisuutena
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Ihminen toimivana kokonaisuutena, teoria 6
     
           
                       
Ihminen toimivana kokonaisuutena, harjoitustunnit 4
     
           
                       
100001000000055000000000000
Fysioterapeuttinen tutkiminen
                                                 
Fysioterapeuttinen tutkiminen, teoria 8
     
           
                       
Fysioterapeuttinen tutkiminen, harjoitustunnit 5
     
           
                       
13000130000006.56.5000000000000
Liikkumisen ja toiminnan tukeminen
                                                 
Liikkumisen ja toiminnan tukeminen, teoria 8
       
             
                   
Liikkumisen ja toiminnan tukeminen, harjoitustunnit 5
       
             
                   
1300001300000006.56.50000000000
Professional English for Physiotherapists
                                                 
Professional English for Physiotherapists 3
       
             
                   
30000300000001.51.50000000000
Terapeuttisen harjoittelun perusteet
                                                 
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, teoria 5
       
             
                   
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, harjoitustunnit 4
       
             
                   
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, ohjattu harjoittelu 3
       
             
                   
120000120000000660000000000
Kuntoutuksen palvelujärjestelmät
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                 
Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 3
       
             
                   
30000300000001.51.50000000000
Aikuisten fysioterapia 1
                                                 
Aikuisten fysioterapia 1, teoria 8  
       
               
               
Aikuisten fysioterapia 1, harjoitustunnit 8  
       
               
               
Aikuisten fysioterapia 1, ohjattu harjoittelu 8  
       
               
               
Yrkessvenska för fysioterapeuter, muntlig färdighet 2  
       
               
               
Yrkessvenska för fysioterapeuter, skriftlig färdighet 1  
       
               
               
0270000270000000013.513.500000000
Aikuisten fysioterapia 2
(Valitaan opintoja 27 op)
                                                 
Aikuisten fysioterapia 2, teoria 11  
         
                 
           
Aikuisten fysioterapia 2, harjoitustunnit 8  
         
                 
           
Aikuisten fysioterapia 2, ohjattu harjoittelu 8  
         
                 
           
027000002700000000013.513.5000000
Lasten ja nuorten fysioterapia
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Lasten ja nuorten fysioterapia, teoria 8    
         
                   
       
Lasten ja nuorten fysioterapia, harjoitustunnit 6    
         
                   
       
Lasten ja nuorten fysioterapia, ohjattu harjoittelu 8    
         
                   
       
00220000022000000000011110000
Ikääntyneiden fysioterapia
(Valitaan opintoja 16 op)
                                                 
Ikääntyneiden fysioterapia, osa 1 3    
           
                     
   
Ikääntyneiden fysioterapia, ohjattu harjoittelu 8    
           
                     
   
Ikääntyneiden fysioterapia, osa 2 5    
           
                     
   
001600000016000000000008800
Fysioterapeutti yrittäjänä
(Valitaan opintoja 11 op)
                                                 
Fysioterapeutti yrittäjänä, teoria 3    
           
                     
   
Fysioterapeutti yrittäjänä, ohjattu harjoittelu 8    
           
                     
   
001100000011000000000005.55.500
Ammatillisesti syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Asiantuntijuuden kehittyminen 3
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 2      
           
                       
Työelämävalmiudet 3      
           
                       
Työhyvinvointi 3      
           
                       
Fysioterapian erityiskysymyksiä 2      
           
                       
Fysioterapian hanketyöskentely 6    
         
                   
Ympäristö ja terveys 3      
           
                       
0.90.93.917.40.40.40.40.40.43.417.40.20.20.20.20.20.20.20.20.20.21.71.78.78.7
Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 17 op)
                                                 
Strukturoitu tiedonhankinta 3  
         
                 
           
Tutkimustyön ja tilastotieteen menetelmät 5    
         
                   
       
Opinnäytetyösuunnitelma 3    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 3    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 3      
           
                       
0311300038330000001.51.5441.51.51.51.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 60.960 / 57.960 / 63.960 / 20.460 / 29.460 / 31.460 / 27.460 / 30.460 / 30.460 / 33.460 / 20.460 / 14.760 / 14.760 / 15.760 / 15.760 / 13.760 / 13.760 / 15.260 / 15.260 / 15.260 / 15.260 / 16.760 / 16.760 / 10.260 / 10.2
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.