OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BIOANALYYTIKON TUTKINTO-OHJELMA > STUDIES FOR EXCHANGE STUDENTS, BIOMEDICAL LABORATORY SCIENCE
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Studies for Exchange Students, Biomedical Laboratory Science

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Autumn Semester 2021
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Histologiset värjäykset, immunohistokemia ja molekyylipatologia 3
 
   
3301.51.500
Spring Semester 2022
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Kliinisen sytologian perusteet 3
 
   
303001.51.5
60 / 660 / 360 / 360 / 1.560 / 1.560 / 1.560 / 1.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.