OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > PALVELULIIKETOIMINNAN TUTKINTO-OHJELMA > PALVELULIIKETOIMINNAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
()
                                                 
Kestävää hyvinvointia asiakkaalle 5
     
           
                       
Ravitsemus- ja elintarviketurvallisuus 5
     
           
                       
Restonomin Catering Studio 5
     
           
                       
Restonomin talous 5
       
             
                   
Tulevaisuuden liiketoiminta 5
       
             
                   
Catering Studio -case 5
       
             
                   
Tutkimustyön perusteita ja menetelmiä 5  
       
               
               
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                 
Viestimällä tuloksiin 5
     
           
                       
Professional English for the Service Industry 5
       
             
                   
Yrkessvenska för servicebranschen, Skriftlig 3  
       
               
               
Yrkessvenska för servicebranschen, Muntlig 2  
       
               
               
Palvelujen johtaminen
                                                 
Identiteettinä johtajuus 5
     
           
                       
Monitahoinen johtaminen 5  
       
               
               
Johtajuus verkostoissa 5    
         
                   
       
Palvelujen myynti ja markkinointi
                                                 
Palvelujen myynti ja markkinointi 1 5  
         
                 
           
Palvelujen myynti ja markkinointi 2 5    
         
                   
       
Restonomin ammatillinen kasvu
                                                 
Restonomin ammatillinen kasvu 1 5
     
         
                   
Restonomin ammatillinen kasvu 2 3  
       
             
           
Restonomin ammatillinen kasvu 3 2    
         
                 
   
Eating Design
()
                                                 
Kestävät ruokavaliot 5  
       
               
               
Gastronominen menusuunnittelu 5  
       
               
               
Juomatuotteiden gastronomia 5  
         
                 
           
Vastuullinen palvelutuoteketjun logistiikka 5  
         
                 
           
Eating Business Design 5    
         
                   
       
Event Eating Design 5    
         
                   
       
Innovative Product and Service Landscape 5    
           
                     
   
Food is Art and Experience 5    
           
                     
   
Services & Wellbeing
()
                                                 
Palvelumuotoiluprosessi vieraanvaraisuusalalla 10  
       
               
               
Possibilities of Service Innovation in Global Sustainability and Wellbeing 10  
         
                 
           
Palvelu- ja elämänlaatuliiketoiminnan muotoilu 5    
         
                   
       
Sustainable Events 5    
         
                   
       
Digitaaliset ratkaisut palveluliiketoiminnassa 5    
           
                     
   
Elämys- ja muutostalouden mahdollisuudet 5    
           
                     
   
Tulevaisuuden tekijät
                                                 
Skenaariot 5    
           
                     
   
Yhteiskehittäminen living labissa 5    
           
                     
   
Tulevaisuudentila-foorumi 5    
           
                     
   
506367027.522.536.526.53136013.813.811.311.318.318.313.313.315.515.5181800
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 15
       
             
                   
Harjoittelu 2 15  
         
                 
           
151500015015000007.57.5007.57.5000000
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                       
Opinnäytetyön raportointi 5      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 6560 / 7860 / 6760 / 1560 / 27.560 / 37.560 / 36.560 / 41.560 / 3160 / 3660 / 1560 / 13.860 / 13.860 / 18.860 / 18.860 / 18.360 / 18.360 / 20.860 / 20.860 / 15.560 / 15.560 / 1860 / 1860 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Palveluliiketoiminnan ala ja valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Restonomit työskentelevät tyypillisesti palveluliiketoiminnan alan (ravitsemis-, matkailu-, majoitus-, puhtaus-, tapahtuma- ja elämystalouden aloilla) esihenkilön ja asiantuntijan tehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. TAMKin Restonomien työkenttää ovat erityisesti ravintola- ja ravitsemisala sekä tapahtuma- ja elämysteollisuus. Alan toimintaympäristö on kansainvälinen ja inspiroiva. Palveluliiketoiminnan ala kehittyy juuri nyt valtavaa vauhtia vastaten yhä moninaisempiin asiakastarpeisiin, digitalisaation mahdollisuuksiin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin.


Koulutuksen tuoma osaaminen

Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelmassa opit tuottamaan ja johtamaan alan kestävää ja kannattavaa tulevaisuuden innovatiivista liiketoimintaa. Opiskelet itsellesi valmiudet toimia alan radikaalisti muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa tarvitset vahvaa liiketoimintaosaamista, palvelujen modernin myynnin ja markkinoinnin osaamista, vuorovaikutustaitoja ja tunneälyä. Toimintaasi ohjaavat asiakasymmärrys ja vieraanvaraisuus. Toimit yhdessä asiakkaan kanssa kehittäen ja ekologista kestävyyttä kunnioittaen. Tutkinto-ohjelma kuljettaa sinut ”minusta meihin ja kansainväliseen johtamiseen” palveluliiketoiminnan kiehtovassa toimintaympäristössä.


Opetuksen toteuttaminen

TAMKin restonomikoulutuksessa oppiminen tapahtuu tiimeissä TAMKin Catering Studio Living Labissa sekä työelämä- tutkimus-, kehitys ja innovaatioprojekteissa yhdessä innostuneiden valmentaja-opettajien ja yrityskumppanien kanssa toimien. Yrittäjyyttä on mahdollista harjoitella esimerkiksi restonomien yritystoimintana. Koulutuksen aikana kasvat alan asiantuntijuuteen ja hankit yksilölliset ammatilliset valmiudet toimia itsenäisesti asiantuntijana, johtotehtävissä tai yrittäjänä. Valmistuttuasi ymmärrät alan teoriat, käsitteet sekä menetelmät ja osaat arvioida niitä kriittisesti. Kykenet johtamaan ja kehittämään alan työyhteisöjä ja toimintoja, myös muutoksessa, unohtamatta itsesi johtamista.


Koulutuksen rakenne ja vuositeemat

Ensimmäisen vuoden jälkeen olet hankkinut vankat alalla tarvittavat valmiudet palvelujen tuottamiseksi kannattavasti, kestävästi ja asiakaslähtöisesti. Tunnet itsesi, vahvuutesi, ja alan tarjoaman merkityksellisyyden. Tunnet alan monet mahdollisuudet. Rakennat omaa polkuasi restonomin osaamisalalla. Sinulla on valmiudet tulokselliseen tiimityöskentelyyn.

Toisen vuoden jälkeen tarkastelet ammattimaisesti toimialan kehittämistarpeita ja hyödynnät muotoiluajattelua yhteiskehittäen asiakkaan ja alan sidosryhmien kanssa. Opintosuunnastasi riippuen olet keskittynyt ruokadesigniin tai erityisesti palvelukokemuksen muotoiluun. Olet omaksunut modernin palvelujen myynnin ja markkinoinnin ajattelun asiakkaan kumppanina. Jalostat omaa johtamistyyliäsi, kehityt vuorovaikuttajana ja näet toiminnoissa strategisen tason.

Kolmannen ja neljännen vuoden jälkeen systeemiajattelu ohjaa vastuullista toimintaasi aktiivisena kansainvälisenä ravintola- ja ravitsemisalan kehittäjänä ja johtajana. Osaat johtaa työyhteisön menestymiseen vaikuttavia inhimillisiä, taloudellisia ja toiminnallisia tekijöitä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa työyhteisöissä. Luotsaat alaa kohti tulevaisuutta - kohti reilua ja kestävää ruokajärjestelmää ja palvelumuotoilun avulla tuotettua elämyksellistä asiakaskokemusta. Toimit luontevasti vuorovaikutuksessa reflektiivisenä asiantuntijana elinikäisesti oppien.