OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSARKKITEHDIN TUTKINTO-OHJELMA > RAKENNUSARKKITEHDIN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Luonnontieteiden osaaminen
                                                       
Matematiikan perusteet 3
     
             
                             
Algebra ja geometria 3
     
               
                           
6000600000003300000000000000
Arkkitehtuurin ja suunnittelun perustuntemus
                                                       
Arkkitehtuurin perusteet 5
     
             
                           
Suunnittelutyön perusteet 5
     
             
                           
Tietotekniikan perusteet rakennussuunnittelijalle 5
     
             
                           
150001500000007.57.500000000000000
Talonrakennuksen perusteiden osaaminen
                                                       
Rakennusoppi 1 5
     
             
                           
5000500000002.52.500000000000000
Ammatillinen kehittyminen
                                                       
Suunnitteluprojekti 1 6
       
               
                       
Kuvallinen ilmaisu 4
       
               
                       
Rakennustekninen mallinnus 4
       
               
                       
Kirjallinen ja suullinen viestintä 3
     
             
                           
170003140000001.51.577000000000000
Rakennustekniikan perusteiden osaaminen
                                                       
Infra- ja pohjarakentaminen 5
       
               
                       
Betonin materiaalitekniikka 3
       
               
                       
Rakenteiden toiminta 3
       
               
                       
Mittaustekniikka 3
       
               
                       
140000140000000077000000000000
Arkkitehtuurisuunnittelu
                                                       
Arkkitehtuurin teoria ja historia 4  
       
                 
                   
Suunnitteluprojekti 2 8  
         
                   
               
Visualisointi 5  
       
                 
                   
Nykyarkkitehtuurin teoria ja historia 4  
         
                   
               
0210000912000000004.54.56600000000
Talonrakennuksen osaamisen täydentäminen
                                                       
Rakennusoppi 2 4  
         
                   
               
Rakennusfysiikka ja -kemia 5  
         
                   
               
0900000900000000004.54.500000000
Yhdyskuntasuunnittelun perusosaaminen
                                                       
Yhdyskuntasuunnitteluprojekti ja ammatillinen englanti 10  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Kantavat rakenteet
                                                       
Puu- ja teräsbetonirakenteiden perusteet 5  
         
                   
               
0500000500000000002.52.500000000
Talotekniikan osaaminen
                                                       
Talotekniikan perusteet 3  
         
                   
               
0300000300000000001.51.500000000
Arkkitehtuurisuunnitteluosaamisen täydentaminen
                                                       
Rakennusten täydennysosat ja asiakirjat 8    
         
                     
           
Kaupunkisuunnitteluprojekti 8    
         
                     
           
Suunnitteluprojekti, kerrostalo 8    
           
                       
       
Talotekniikan yhteensovittaminen 3    
         
                   
       
00270000017.59.500000000008.88.84.84.80000
Talonrakennuksen osaamisen syventäminen
                                                       
Rakennusoppi 3 3    
         
                     
           
Korjausrakentamisen perusteet 6    
           
                       
       
Pintakäsittelyt ja verhoukset 3    
         
                     
           
00120000066000000000033330000
Kieliopintojen täydennys
                                                       
Opinnäytteen suunnittelu ja tutkimusmenetelmät 3      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
       
                 
                   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
       
                 
                   
0403004000300000220000001.51.500
Rakentamisen talousosaaminen
                                                       
Projektin kustannussuunnittelu 3    
         
                   
       
Rakentamisen talous ja rakennuttaminen 4    
           
                       
       
007000001.55.500000000000.80.82.82.80000
Rakennusterveys ja sisäilma
                                                       
Rakennusterveys ja sisäilma 3      
           
                         
   
0003000000300000000000001.51.500
Arkkitehtuurisuunnittelun osaamisen syventäminen
                                                       
Arkkitehtuurisuunnittelu 5      
           
                         
   
0005000000500000000000002.52.500
Korjausrakentamisen sovellukset
(Valitaan opintoja 7 op)
                                                       
Rakennusfysiikka korjausrakentamisessa 3      
           
                         
   
Korjaussuunnitteluprojekti 4      
             
                           
0007000000340000000000001.51.522
Energiatehokas rakentaminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Energiatehokas rakentaminen, yhteisprojekti 4      
           
                         
   
Kiinteistön energiankäytön hallinta 3      
           
                         
   
0007000000700000000000003.53.500
Projektinhallinta
                                                       
Pääsuunnittelijan tehtävät 4      
           
                         
   
Elinkaaritalous 3      
           
                         
   
0007000000700000000000003.53.500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Harjoittelut
                                                       
Harjoittelu 1 5
       
               
                       
Harjoittelu 2 5  
       
                 
                   
Harjoittelu 3 5  
         
                   
               
Harjoittelu 4 5    
         
                     
           
Harjoittelu 5 5    
           
                       
       
Harjoittelu 6 5      
           
                         
   
51010505555550002.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                       
Opinnäytetyön raportointi 5      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.753.753.753.75
60 / 6260 / 6260 / 5660 / 5260 / 2960 / 3360 / 2860 / 3460 / 3060 / 2660 / 40.560 / 11.560 / 14.560 / 14.560 / 16.560 / 16.560 / 1460 / 1460 / 1760 / 1760 / 15.160 / 15.160 / 13.160 / 13.160 / 20.2560 / 20.2560 / 5.7560 / 5.75
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Rakennusarkkitehdin koulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia rakennussuunnittelijana ja asiantuntijana rakennetun ympäristön suunnittelun eri tehtävissä.

Rakennusarkkitehtien opiskelu ja työtehtävät edellyttävät luovuutta ja kolmiulotteista hahmotuskykyä. Opintoihin kuuluu visuaalisen ja esteettisen näkemyksen kehittämistä.

Rakennusarkkitehdiksi opiskeleva oppii tuntemaan ja soveltamaan työssään suunnittelu- ja projektiosaamista, rakennus- ja talotekniikkaa, energiatehokasta suunnittelua sekä asiakaslähtöistä toimintaa. Kansainvälinen yhteistyö on luonteva osa opintoja.

Opiskelussa projektimuotoisella työskentelyllä ja tietomallipohjaisella suunnittelulla (BIM) on keskeinen asema. Opintojen loppupuolella opiskelija voi syventää osaamistaan uudis- tai korjausrakentamisen suunnittelun eri osa-alueista.