OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSARKKITEHDIN TUTKINTO-OHJELMA > STUDIES FOR EXCHANGE STUDENTS, DEGREE PROGRAMME OF CONSTRUCTION ARCHITECT
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Studies for Exchange Students, Degree Programme of Construction Architect

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Syksy 2018
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Aluesuunnitteluprojekti 8
 
   
Suunnitteluprojekti, tiimityöskentely 10
Arkkitehtuurisuunnittelu 5              
Rakennusten täydennysosat ja asiakirjat 6              
Suomen arkkitehtuuri 5              
181356.56.52.52.5
Kevät 2019
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Suunnitteluprojekti 1 4
 
   
Suunnitteluprojekti 2 7
 
   
Suunnitteluprojekti, tiimityöskentely 10
215162.52.588
60 / 3960 / 1860 / 2160 / 960 / 960 / 10.560 / 10.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.