OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSARKKITEHDIN TUTKINTO-OHJELMA > RAKENNUSARKKITEHTIKOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennusarkkitehtikoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Luonnontieteiden osaaminen
                                                       
Algebra ja geometria 3
       
               
                       
Matematiikan perusteet 3
     
             
                           
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Matemaattistekninen visualisointi 3
     
             
                           
12000930000004.54.51.51.5000000000000
Rakentamisen perustuntemus
                                                       
Rakennusalan perusteet 3
     
             
                           
Arkkitehtuurin perusteet 3
     
             
                           
CAD-suunnittelun perusteet 3
     
             
                           
Suunnittelutyön perusteet 4
     
             
                           
130001300000006.56.500000000000000
Talonrakennuksen perusteiden osaaminen
                                                       
Rakennusoppi 1 5
     
             
                           
5000500000002.52.500000000000000
Ammatillinen kehittyminen
                                                       
Suunnitteluprojekti 1 4
       
               
                       
Kirjallinen ja suullinen viestintä 3
       
               
                       
Rakennustekninen mallinnus 4
       
               
                       
Kuvallinen ilmaisu 4
       
               
                       
15000015000000007.57.5000000000000
Rakennustekniikan perusteiden osaaminen
                                                       
Rakenteiden toiminta 4
       
               
                       
Mittaustekniikka 3
       
               
                       
Betonin materiaalitekniikka 3
       
               
                       
Infrarakentaminen 3  
       
                 
                   
1030001030000000551.51.50000000000
Arkkitehtuurisuunnittelu
                                                       
Arkkitehtuurin teoria ja historia 3  
         
                   
               
Suunnitteluprojekti 2 7  
         
                   
               
Visualisointi 5  
       
                 
                   
0150000510000000002.52.55500000000
Talonrakennuksen osaamisen täydentäminen
                                                       
Rakennusoppi 2 4  
         
                   
               
Rakennusfysiikka ja -kemia 4  
         
                   
               
0800000800000000004400000000
Yhdyskuntasuunnittelun perusosaaminen
                                                       
Yhdyskuntasuunnittelun perusteet 3  
       
                 
                   
Aluesuunnitteluprojekti 8  
       
                 
                   
0110000110000000005.55.50000000000
Kantavat rakenteet
                                                       
Puurakenteiden perusteet 3  
         
                   
               
Teräsbetonirakenteiden perusteet 3    
         
                     
           
Geotekniikka ja pohjarakennus 3  
       
                 
                   
06300033300000001.51.51.51.51.51.5000000
Kiinteistönpitotekniikan osaaminen
                                                       
Kiinteistönpidon perusteet 3  
       
                 
                   
Talotekniikan perusteet 3  
         
                   
               
06000033000000001.51.51.51.500000000
Arkkitehtuurisuunnitteluosaamisen täydentaminen
                                                       
Nykyarkkitehtuurin teoria ja historia 4    
           
                       
       
Kaupunkisuunnittelu 3    
         
                     
           
Talotekniikan yhteensovittaminen 3    
         
                   
       
Korttelisuunnitteluprojekti 5    
         
                     
           
Suunnitteluprojekti, kerrostalo 6    
           
                       
       
0021000009.511.500000000004.84.85.85.80000
Talonrakennuksen osaamisen syventäminen
                                                       
Rakennusten täydennysosat ja asiakirjat 6    
         
                     
           
Pintakäsittelyt ja verhoukset 3    
           
                       
       
Rakennusoppi 3 3    
         
                     
           
Korjausrakentamisen perusteet 6    
           
                       
       
0018000009900000000004.54.54.54.50000
Kieliopintojen täydennys
                                                       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
         
                     
           
0040000040000000000022000000
Rakentamisen talousosaaminen
                                                       
Rakentamisen talous 3    
           
                       
       
Projektin kustannussuunnittelu 4    
         
                   
       
00700000250000000000112.52.50000
Rakennusterveys ja sisäilma
                                                       
Rakennusterveys ja sisäilma 3      
             
                           
000300000003000000000000001.51.5
Arkkitehtuurisuunnittelun osaamisen syventäminen
                                                       
Arkkitehtuurisuunnittelu 5      
           
                         
   
0005000000500000000000002.52.500
Korjausrakentamisen sovellukset
(Valitaan opintoja 7 op)
                                                       
Rakennusfysiikka korjausrakentamisessa 3      
           
                         
   
Korjaussuunnitteluprojekti 4      
             
                           
0007000000340000000000001.51.522
Energiatehokkuus ja nZEB
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Lähes nollaenergiarakentaminen, yhteisprojekti 4      
           
                         
   
Kiinteistön energiakäytön hallinta 3      
           
                         
   
0007000000700000000000003.53.500
Projektinhallinta
                                                       
Rakennuttaminen ja pääsuunnittelijan tehtävät 5      
           
                         
   
Rakentamisen elinkaaritalous 3      
           
                         
   
0008000000800000000000004400
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Yrittäminen ja yritystalous 3                                                        
Rakennussuunnittelun perusteet 4                                                        
Suomen arkkitehtuuri 5                                                        
Tampereen arkkitehtuurikohteet 2                                                        
Rakennetun ympäristön esteettömyys 5                                                        
0000000000000000000000000000
Harjoittelut
                                                       
Harjoittelu 1 5  
       
                 
                   
Harjoittelu 2 5  
         
                   
               
Harjoittelu 3 5    
         
                     
           
Harjoittelu 4 5    
           
                       
       
Harjoittelu 5 5      
           
                         
   
Harjoittelu 6 5      
             
                           
01010100055555500002.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytteen suunnittelu ja tutkimusmenetelmät 5      
           
                         
   
Opinnäytetyöprojekti (RA) 10      
             
                           
000150000005100000000000002.52.555
60 / 5560 / 5960 / 6360 / 5560 / 2760 / 2860 / 3060 / 2960 / 32.560 / 30.560 / 3360 / 2260 / 13.560 / 13.560 / 1460 / 1460 / 1560 / 1560 / 14.560 / 14.560 / 16.360 / 16.360 / 15.360 / 15.360 / 16.560 / 16.560 / 1160 / 11
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Rakennusarkkitehdin koulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia rakennussuunnittelijana ja asiantuntijana rakennetun ympäristön suunnittelun eri tehtävissä.

Rakennusarkkitehtien opiskelu ja työtehtävät edellyttävät luovuutta ja kolmiulotteista hahmotuskykyä. Opintoihin kuuluu visuaalisen ja esteettisen näkymyksen kehittämistä.
Rakennusarkkitehdiksi opiskeleva oppii tuntemaan ja soveltamaan työssään suunnittelu- ja projektiosaamista, rakennus- ja talotekniikkaa, energiatehokasta suunnittelua sekä asiakaslähtöistä toimintaa. Kansainvälinen yhteistyö on luonteva osa opintoja.

Opiskelussa projektimuotoisella työskentelyllä ja tietomallipohjaisella suunnittelulla (BIM) on keskeinen asema. Opintojen loppupuolella opiskelija voi syventää osaamistaan uudis- tai korjausrakentamisen suunnittelun eri osa-alueista.