OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSARKKITEHDIN TUTKINTO-OHJELMA > RAKENNUSARKKITEHTIKOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennusarkkitehtikoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Luonnontieteiden osaaminen
                                                       
Algebra ja geometria 3
     
             
                           
Matematiikan perusteet 3
     
             
                           
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Matemaattistekninen visualisointi 3
     
             
                           
120001200000006600000000000000
Rakentamisen perustuntemus
                                                       
Arkkitehtuurin perusteet 3
     
             
                           
CAD-suunnittelun perusteet 3
     
             
                           
Suunnittelutyön perusteet 4
     
             
                           
Rakennusalan perusteet 3
     
             
                           
130001300000006.56.500000000000000
Talonrakennuksen perusteiden osaaminen
                                                       
Rakennusmateriaalit 4
     
             
                           
Pientalon rakenteet 5
     
             
                           
9000900000004.54.500000000000000
Ammatillinen kehittyminen
                                                       
Suunnitteluprojekti 1 4
       
               
                       
Kirjallinen ja suullinen viestintä 3
       
               
                       
Rakennustekninen mallinnus 4
       
               
                       
Kuvallinen ilmaisu 4
       
               
                       
15000015000000007.57.5000000000000
Rakennustekniikan perusteiden osaaminen
                                                       
Rakenteiden toiminta 4
       
               
                       
Mittaustekniikka 3
       
               
                       
Betonin materiaalitekniikka 3
       
               
                       
Infrarakentaminen 3
       
               
                       
13000013000000006.56.5000000000000
Arkkitehtuurisuunnittelu
                                                       
Arkkitehtuurin teoria ja historia 3  
       
                 
                   
Suunnitteluprojekti 2 7  
         
                   
               
Visualisointi 5  
       
                 
                   
01500008700000000443.53.500000000
Talonrakennuksen osaamisen täydentäminen
                                                       
Talonrakennus 5  
         
                   
               
Rakennusfysiikka ja -kemia 4  
         
                   
               
0900000900000000004.54.500000000
Yhdyskuntasuunnittelun perusosaaminen
                                                       
Yhdyskuntasuunnittelun perusteet 3  
       
                 
                   
Aluesuunnitteluprojekti 8  
       
                 
                   
0110000110000000005.55.50000000000
Kantavat rakenteet
                                                       
Puurakenteiden perusteet 3  
         
                   
               
Teräsbetonirakenteiden perusteet 3  
         
                   
               
Geotekniikka ja pohjarakennus 3  
       
                 
                   
09000036000000001.51.53300000000
Kiinteistönpitotekniikan osaaminen
                                                       
Kiinteistönpidon perusteet 3  
       
                 
                   
Talotekniikan perusteet 3  
         
                   
               
06000033000000001.51.51.51.500000000
Arkkitehtuurisuunnitteluosaamisen täydentaminen
                                                       
Nykyarkkitehtuurin teoria ja historia 4    
           
                       
       
Suunnitteluprojekti, tiimityöskentely 10    
         
                   
       
Kaupunkisuunnittelu 3    
         
                     
           
Talotekniikan yhteensovittaminen 3    
         
                   
       
0020000009.510.500000000004.84.85.35.30000
Talonrakennuksen osaamisen syventäminen
                                                       
Rakennusten täydennysosat ja asiakirjat 6    
         
                     
           
Korjausrakentamisen perusteet 5    
           
                       
       
Pintakäsittelyt ja verhoukset 3    
           
                       
       
00140000068000000000033440000
Kieliopintojen täydennys
                                                       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
         
                     
           
0040000040000000000022000000
Rakentamisen talousosaaminen
                                                       
Rakentamisen talous 3    
           
                       
       
Projektin kustannussuunnittelu 4    
         
                   
       
00700000250000000000112.52.50000
Rakennusterveys ja sisäilma
                                                       
Rakennusterveys ja sisäilma 3      
           
                         
   
0003000000300000000000001.51.500
Arkkitehtuurisuunnittelun osaamisen syventäminen
                                                       
Arkkitehtuurisuunnittelu 5      
           
                         
   
0005000000500000000000002.52.500
Korjausrakentamisen sovellukset
(Valitaan opintoja 7 op)
                                                       
Rakennusfysiikka korjausrakentamisessa 3      
           
                         
   
Korjaussuunnitteluprojekti 4      
             
                           
0007000000340000000000001.51.522
Energiatehokkuus ja nZEB
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Lähes nollaenergiarakentaminen, yhteisprojekti 4      
           
                         
   
Kiinteistön energiakäytön hallinta 3      
           
                         
   
0007000000700000000000003.53.500
Projektinhallinta
                                                       
Rakennuttaminen ja pääsuunnittelijan tehtävät 5      
           
                         
   
Rakentamisen elinkaaritalous 3      
           
                         
   
0008000000800000000000004400
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Vertex-tietomallinnuksen hyödyntäminen teollisessa rakentamisessa 3                                                        
Arkkitehtuurin vaihtuva opintojakso 6    
         
                     
           
Rakennetun ympäristön esteettömyys 5                                                        
0060000060000000000033000000
Harjoittelut
                                                       
Harjoittelu 1 5  
       
                 
                   
Harjoittelu 2 5  
         
                   
               
Harjoittelu 3 5    
         
                     
           
Harjoittelu 4 5    
           
                       
       
Harjoittelu 5 5      
           
                         
   
Harjoittelu 6 5      
             
                           
01010100055555500002.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytteen suunnittelu ja tutkimusmenetelmät 5      
           
                         
   
Opinnäytetyöprojekti (RA) 10      
             
                           
000150000005100000000000002.52.555
60 / 6260 / 6060 / 6160 / 5560 / 3460 / 2860 / 3060 / 3060 / 32.560 / 28.560 / 3660 / 1960 / 1760 / 1760 / 1460 / 1460 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 16.360 / 16.360 / 14.360 / 14.360 / 1860 / 1860 / 9.560 / 9.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Rakennusarkkitehdin koulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia rakennussuunnittelijana ja asiantuntijana rakennetun ympäristön suunnittelun eri tehtävissä.
Rakennusarkkitehtien opiskelu ja työtehtävät edellyttävät luovuutta ja 3-ulotteista hahmotuskykyä. Opintoihin kuuluu visuaalisen ja esteettisen näkemyksen kehittämistä.
Rakennusarkkitehdiksi opiskeleva oppii tuntemaan ja soveltamaan työssään suunnittelu- ja projektiosaamista, rakennus- ja talotekniikkaa, energiatehokasta suunnittelua sekä asiakaslähtöistä toimintaa. Kansainvälinen yhteistyö on luonteva osa opintoja.

Opiskelussa projektimuotoisella työskentelyllä ja tietomallipohjaisella suunnittelulla (BIM) on keskeinen asema. Opintojen loppupuolella opiskelija voi syventää osaamistaan uudis- tai korjausrakentamisen suunnittelun eri osa-alueista.