OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > RAKENNUSTEKNIIKKA, INFRARAKENTAMINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennustekniikka, Infrarakentaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Matemaattiset osaamiset
                                                       
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Differentiaaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
12000660000003333000000000000
Fysiikan osaaminen
                                                       
Mekaniikka 3
     
             
                           
Rakennusfysiikan perusteet 3
       
               
                       
Rakennusfysiikan laboratoriot 2
       
               
                       
8000350000001.51.52.52.5000000000000
Rakennusalan perusteet
                                                       
Rakennusalan ja tietotekniikan perusteet 5
     
             
                           
Talonrakennuksen perusteet 5
     
             
                           
Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet 5
       
               
                       
Betonitekniikka 5
     
             
                           
Rakennusalan tietotekniikka ja -mallintaminen 5
       
               
                       
2700017100000008.58.555000000000000
Rakennetekniikan ja mekaniikan perusosaaminen
                                                       
Rakennemekaniikka 5
       
               
                       
Rakennusmekaniikan perusteet 5
     
             
                           
Rakennetekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
                   
               
101200557500002.52.52.52.53.53.52.52.500000000
Rakentamisen tuotannon ja talouden perusosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 5  
         
                   
               
Rakentamisen tuotantotekniikka 5  
       
                 
                   
010000055000000002.52.52.52.500000000
Yhdyskuntatekniikan perusosaaminen
                                                       
Yhdyskuntatekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Geotekniikan perusteet 5
       
               
                       
Pohjarakentamisen perusteet 5  
       
                 
                   
51000051000000002.52.5550000000000
Infran suunnitteluosaaminen
                                                       
Väylien geometria ja rakenne 5    
         
                     
           
Tie- ja katuCAD 5    
           
                       
       
Ympäristötekniikan perusteet 3  
         
                   
               
Infran tietomallit 3      
           
                         
   
Kunnallistekniset verkostot 5    
         
                     
           
Kalliorakentamisen perusteet 5    
           
                       
       
Yhdyskuntamittaukset 5    
         
                     
           
Infran pohjarakenteet 5    
           
                       
       
Päällystetekniikka 3    
           
                       
       
Talon pohjarakenteet 3    
         
                     
           
Maarakennustekniikka 5  
         
                   
               
0836300081818300000004499991.51.500
Infran tuotanto-osaaminen
                                                       
Infran rakennuttaminen 5      
           
                         
   
Infran kustannuslaskenta 5    
         
                     
           
Aikataulu- ja tehtäväsuunnittelu 5    
           
                       
       
Infran tuotantotekniikka 5    
           
                       
       
Väylien ylläpito 5      
           
                         
   
Sillanrakennus ja ylläpito 5  
         
                   
               
05151000055101000000002.52.52.52.5555500
Kieliopinnot
                                                       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
Suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Tekninen kirjoitus ja raportointi 3      
           
                         
   
343303043030001.51.500221.51.5001.51.500
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
             
                           
Harjoittelu 2 10
     
             
                   
Harjoittelu 3 15  
     
             
   
108.87.53.85553.83.83.83.802.52.52.52.52.52.51.91.91.91.91.91.91.91.900
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Valinnaiset opinnot (ei rajoitu esitettyihin opintojaksoihin)
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Rautatietekniikka 3  
         
                   
               
Liikennesuunnittelu 4      
           
                         
   
Ympäristögeotekniikka 3      
           
                         
   
Puu- ja teräsrakenteiden mitoituksen perusteet 5                                                        
Vesirakennus 3                                                        
Infran projektityöt 3                                                        
0307000300700000001.51.500003.53.500
60 / 7560 / 60.860 / 61.560 / 41.860 / 3660 / 3960 / 2760 / 33.860 / 29.860 / 31.860 / 26.860 / 1560 / 1860 / 1860 / 19.560 / 19.560 / 13.560 / 13.560 / 16.960 / 16.960 / 14.960 / 14.960 / 15.960 / 15.960 / 13.460 / 13.460 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.