OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > RAKENNUSTEKNIIKKA, TALONRAKENNUSTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennustekniikka, Talonrakennustekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Matemaattiset osaamiset
                                                       
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Differentiaaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
12000660000003333000000000000
Fysiikan osaaminen
                                                       
Mekaniikka 3
     
             
                           
Rakennusfysiikan perusteet 3
       
               
                       
Rakennusfysiikan laboratoriot 2
       
               
                       
8000350000001.51.52.52.5000000000000
Rakennusalan perusteet
                                                       
Rakennusalan ja tietotekniikan perusteet 5
     
             
                           
Talonrakennuksen perusteet 5
     
             
                           
Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet 5
       
               
                       
Betonitekniikka 5
     
             
                           
Rakennusalan tietotekniikka ja -mallintaminen 5
       
               
                       
2700017100000008.58.555000000000000
Rakennetekniikan ja mekaniikan perusosaaminen
                                                       
Rakennemekaniikka 5
       
               
                       
Rakennusmekaniikan perusteet 5
     
             
                           
Rakennetekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
                   
               
101200557500002.52.52.52.53.53.52.52.500000000
Rakentamisen tuotannon ja talouden perusosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 5  
         
                   
               
Rakentamisen tuotantotekniikka 5  
       
                 
                   
010000055000000002.52.52.52.500000000
Yhdyskuntatekniikan perusosaaminen
                                                       
Yhdyskuntatekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Geotekniikan perusteet 5
       
               
                       
Pohjarakentamisen perusteet 5  
       
                 
                   
51000051000000002.52.5550000000000
Infran suunnitteluosaaminen
                                                       
Talon pohjarakenteet 3    
         
                     
           
003000003000000000001.51.5000000
Rakennustuotannon osaaminen
                                                       
Rakennustuotannon hallinta 5    
         
                     
           
Rakennuttaminen 5    
           
                       
       
0010000005500000000002.52.52.52.50000
Rakennetekniikan osaaminen
                                                       
Puu- ja teräsrakenteiden mitoituksen perusteet 5    
           
                       
       
Rakennemekaniikan sovellukset 5    
           
                       
       
Elementtimenetelmä ja laskentaohjelmat 3                                                        
Puu- ja teräsrakenteiden mitoituksen jatkokurssi 5    
           
                       
       
Rakenteiden mallinnus 5    
           
                       
       
Teräsbetonirakenteiden syventävä kurssi 5      
           
                         
   
Teräsrakenteiden syventävä kurssi 4      
             
                           
Puurakenteiden syventävä kurssi 4      
             
                           
Korjausrakentamisen rakennetekniikka 3    
         
                     
           
002313000032058000000001.51.510102.52.544
Talonrakennustekniikan osaaminen
                                                       
Talonrakennus 4  
         
                   
               
Rakennussuunnittelu 4    
         
                     
           
Rakennusten elinkaaritekniikka 7  
         
                   
               
0840000840000000004422000000
Talotekniikan osaaminen
                                                       
Talotekniikan perusteet 5  
         
                   
               
0500000500000000002.52.500000000
Rakennusfysiikan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikka 5    
         
                     
           
0060000060000000000033000000
Kieliopinnot
                                                       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
Suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Tekninen kirjoitus ja raportointi 3      
           
                         
   
343303043030001.51.500221.51.5001.51.500
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
             
                           
Harjoittelu 2 10
     
             
                   
Harjoittelu 3 15  
     
             
   
108.87.53.85553.83.83.83.802.52.52.52.52.52.51.91.91.91.91.91.91.91.900
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Valinnaiset opinnot (ei rajoitu esitettyihin opintojaksoihin)
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Rakennemekaniikan syventäminen 5      
           
                       
Sillanrakennus ja ylläpito 5  
         
                   
               
Betonitekniikan jatkokurssi 3                                                        
Kerrostalon tietomallipohjainen rakennesuunnitteluprojekti 3                                                        
Kiinteistön energiankäytön hallinta 3    
           
                       
       
05350005032.52.50000002.52.5001.51.51.31.31.31.3
Kiinteistönpidon ja korjausrakentamisen opintokokonaisuus
                                                       
Kiinteistön hoito ja turvallisuustekniikka 5    
         
                     
           
Korjausrakentamisen tuotantotekniikka 3    
         
                     
           
Asunto-osakeyhtiön toiminta 5      
           
                       
Kosteusvauriot, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Betonirakenteet, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Rakennuksen kunnon ja korjausten hallinta 5      
           
                       
001020000010010100000000055005555
60 / 7560 / 62.860 / 69.560 / 59.860 / 3660 / 3960 / 2760 / 35.860 / 37.860 / 31.860 / 24.360 / 35.560 / 1860 / 1860 / 19.560 / 19.560 / 13.560 / 13.560 / 17.960 / 17.960 / 18.960 / 18.960 / 15.960 / 15.960 / 12.260 / 12.260 / 17.860 / 17.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.