OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS, RAKENNUSTUOTANTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, Rakennustuotanto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Insinöörin tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Perusosaamisen täydentäminen
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                                       
Työelämän valttikortit 2
       
               
                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
English for Engineers 3
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
2600021500000010.510.52.52.5000000000000
Rakentamisen perusosaaminen
                                                       
Betonitekniikka 5
     
             
                           
Mittaustekniikka 3
       
               
                       
Rakennus CAD 1 3
       
               
                       
Geotekniikka 3
     
             
                           
14000860000004433000000000000
Rakentamisen elinkaariosaaminen
                                                       
Rakennusalan perusteet 3
     
             
                           
Kiinteistönpidon perusteet 3  
       
                 
                   
Talonrakentamisen perusteet 5
     
             
                           
83008030000044001.51.50000000000
Mitoitus ja laskentaosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Rakenteiden mitoitus 1 3
     
             
                           
Lujuusoppi 3
       
               
                       
Statiikka 4
     
             
                           
16000790000003.53.54.54.5000000000000
Rakenteiden toiminnan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan laboratoriot 2  
       
                 
                   
Rakenteiden mitoitus 2 5  
       
                 
                   
Rakennusfysiikan perusteet 3  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Työelämäosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 3  
       
                 
                   
Working English for Engineers 3  
       
                 
                   
0600006000000000330000000000
Infrarakentamisen perusteet
                                                       
Kadut ja kaavoitus 5  
       
                 
                   
Pohjarakennus 5  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
000180000003150000000000001.51.57.57.5
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
             
                   
Harjoittelu 2 10  
       
                 
           
Harjoittelu 3 15    
         
                     
   
2.57.512.57.502.52.5557.57.50001.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.800
Talonrakentamisen perusteet 341
                                                       
Rakennus/tuotanto CAD 3  
         
                   
               
Talonrakennus 3  
         
                   
               
Rakennussuunnittelu 4  
         
                   
               
010000001000000000005500000000
Tuotantotekniikan osaaminen I341
                                                       
Tuotantotekniikka 5  
         
                   
               
Talonrakentamisen mittaukset 3    
         
                     
           
Työturvallisuus 3    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
0960000960000000004.54.533000000
Projektin tuotannonohjauksen osaaminen I341
                                                       
Aikataulusuunnittelu 3  
         
                   
               
Työnsuunnittelu ja tehtäväsuunnittelu 3    
         
                     
           
Talotekniset asennukset ja yhteensovittaminen 3    
           
                       
       
Elementtirakentaminen ja asennussuunnittelu 3    
           
                       
       
0390000336000000001.51.51.51.5330000
Projektin hallinnan osaaminen I341
                                                       
Kustannuslaskenta 3    
         
                     
           
Hankintatoimi ja logistiikka 3      
           
                         
   
Laadunvarmistus 3    
           
                       
       
Työmaan talous 3      
           
                         
   
006600003360000000001.51.51.51.53300
Insinööritaitojen soveltaminen I341
                                                       
Korjausrakentaminen 3    
           
                       
       
Teräsbetonirakenteet 3    
         
                     
           
Puurakenteet 3    
           
                       
       
Teräsrakenteet 3    
         
                     
           
Technical English for Professionals 3      
           
                         
   
00123000066300000000033331.51.500
Talonrakentamisen osaaminen I341
                                                       
Talotekniikan perusteet 5    
         
                     
           
Rakennusfysiikan sovellukset 3    
           
                       
       
Pintakäsittelyt ja verhoukset 3    
         
                     
           
Rakennusten täydennysosat 3    
           
                       
       
00140000086000000000044330000
Projektinjohdon osaaminen I341
                                                       
Rakennuttaminen 3    
           
                       
       
Rakennushankkeen sopimustekniikka 3    
           
                       
       
Tuotannon projektityöt 6      
           
                       
0066000006330000000000331.51.51.51.5
Vaihtokelpoiset opinnot 341
                                                       
Johtaminen ja esimiestaito 3      
           
                         
   
Työlainsäädäntö ja työsuhdeasiat 3      
           
                         
   
0006000000600000000000003300
Rakennustuotannon osaamisen syventäminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Betonirakenteet, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Kosteusvauriot, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Betonitekniikan jatkokurssi 3      
           
                         
   
Korjausrakentamisen tuotantotekniikka 3      
           
                         
   
000160000001150000000000005.55.52.52.5
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Rakennusterveys ja sisäympäristö 3      
           
                         
   
0003000000300000000000001.51.500
60 / 66.560 / 58.560 / 65.560 / 65.560 / 4460 / 22.560 / 31.560 / 2760 / 3160 / 34.560 / 42.560 / 2360 / 2260 / 2260 / 11.360 / 11.360 / 15.860 / 15.860 / 13.560 / 13.560 / 15.560 / 15.560 / 17.360 / 17.360 / 21.360 / 21.360 / 11.560 / 11.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Rakennustuotannon suuntautumispolku valmentaa talonrakennusprojektien toteuttamisen johtamiseen. Opinnot antavat valmiudet aikataulujen, kustannusten, laadun, työmaatekniikoiden sekä sopimusten ja hankintojen hallitsemiseen sekä uudis- että korjausrakentamisessa.