OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Insinöörin tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Perusosaamisen täydentäminen
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                                       
Työelämän valttikortit 2
       
               
                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
English for Engineers 3
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
2600021500000010.510.52.52.5000000000000
Rakentamisen perusosaaminen
                                                       
Betonitekniikka 5
       
               
                       
Mittaustekniikka 3
       
               
                       
Rakennus CAD 1 3
       
               
                       
Geotekniikka 3
     
             
                           
140003110000001.51.55.55.5000000000000
Rakentamisen elinkaariosaaminen
                                                       
Rakennusalan perusteet 3
       
               
                       
Kiinteistönpidon perusteet 3  
       
                 
                   
Talonrakentamisen perusteet 5
     
             
                           
8300533000002.52.51.51.51.51.50000000000
Mitoitus ja laskentaosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Rakenteiden mitoitus 1 3
     
             
                           
Lujuusoppi 3
       
               
                       
Statiikka 4
     
             
                           
16000790000003.53.54.54.5000000000000
Rakenteiden toiminnan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan laboratoriot 2  
       
                 
                   
Rakenteiden mitoitus 2 5  
       
                 
                   
Rakennusfysiikan perusteet 3  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Työelämäosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 3  
       
                 
                   
Working English for Engineers 3  
       
                 
                   
0600006000000000330000000000
Infrarakentamisen perusteet
                                                       
Kadut ja kaavoitus 5  
       
                 
                   
Pohjarakennus 5  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
0001800000010.57.50000000000005.35.33.83.8
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
             
                   
Harjoittelu 2 10  
       
                 
           
Harjoittelu 3 15    
         
                     
   
2.57.512.57.502.52.5557.57.50001.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.800
Suunnitteluosaaminen I351
                                                       
Infra CAD 3    
         
                     
           
Tie- ja kadunsuunnitelu 4    
         
                     
           
007000007000000000003.53.5000000
Tuotanto-osaaminen I351
                                                       
Johtaminen- ja esimiestaito 3    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
         
                     
           
007000007000000000003.53.5000000
Suunnitteluosaamisen syventäminen I351
                                                       
Tie- ja katu ATK 3    
           
                       
       
Infran pohjarakenteet 5    
           
                       
       
Vesihuoltoverkostot 4    
           
                       
       
Infran tietomallinnus 3    
           
                       
       
Talon pohjarakenteet 3    
           
                       
       
001800000018000000000000990000
Ylläpito-osaaminen I351
                                                       
Ympäristötekniikka 3    
           
                       
       
Vesitalous 3    
           
                       
       
0060000006000000000000330000
Tuotanto-osaamisen kehittyminen I351
                                                       
Kustannuslaskenta 3  
         
                   
               
Kadunrakennus 3  
         
                   
               
Mittaustekniikan jatkokurssi 5    
         
                     
           
Tuotannon suunnittelu ja ohjaus 4    
         
                     
           
Työturvallisuus 2    
         
                     
           
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
061400006140000000003377000000
Ylläpito-osaamisen syventäminen I351
                                                       
Päällystetekniikka 3    
         
                     
           
Väylien ylläpito 5    
         
                     
           
Rakennuttaminen 4    
           
                       
       
Ympäristölait ja lupajärjestelmät 3    
           
                       
       
001500000870000000000443.53.50000
Vaihtokelpoiset opinnot I351
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Louhintatekniikka 3      
           
                         
   
Tuotantotekniikka 3      
           
                         
   
Tuotannon ja kustannuslaskennan jatkokurssi 3      
           
                         
   
Projektityöt 3      
           
                         
   
Vesirakennus 3      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Infran osaamisen syventäminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Kalliorakenteet 3      
           
                         
   
Liikennejärjestelmäsuunnittelu 3      
           
                         
   
Rautatietekniikka 3      
           
                         
   
Ympäristögeotekniikka 3      
           
                         
   
Liittymäsuunnittelu 3      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Talonrakentamisen perusteet 341
                                                       
Rakennus/tuotanto CAD 3  
         
                   
               
Talonrakennus 3  
         
                   
               
Rakennussuunnittelu 4  
         
                   
               
010000001000000000005500000000
Tuotantotekniikan osaaminen I341
                                                       
Tuotantotekniikka 5    
         
                     
           
Talonrakentamisen mittaukset 3    
         
                     
           
Työturvallisuus 3    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
         
                     
           
00150000015000000000007.57.5000000
Projektin tuotannonohjauksen osaaminen I341
                                                       
Aikataulusuunnittelu 3  
         
                   
               
Työnsuunnittelu ja tehtäväsuunnittelu 3    
         
                     
           
Talotekniset asennukset ja yhteensovittaminen 3    
         
                     
           
Elementtirakentaminen ja asennussuunnittelu 3    
         
                     
           
0390000390000000001.51.54.54.5000000
Projektin hallinnan osaaminen I341
                                                       
Kustannuslaskenta 3    
         
                     
           
Hankintatoimi ja logistiikka 3    
         
                     
           
Laadunvarmistus 3