OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS, TALONRAKENNUSTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, Talonrakennustekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Insinöörin tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Perusosaamisen täydentäminen
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                                       
Työelämän valttikortit 2
       
               
                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
English for Engineers 3
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
2600021500000010.510.52.52.5000000000000
Rakentamisen perusosaaminen
                                                       
Betonitekniikka 5
       
               
                       
Mittaustekniikka 3
       
               
                       
Rakennus CAD 1 3
       
               
                       
Geotekniikka 3
     
             
                           
140003110000001.51.55.55.5000000000000
Rakentamisen elinkaariosaaminen
                                                       
Rakennusalan perusteet 3
       
               
                       
Kiinteistönpidon perusteet 3  
       
                 
                   
Talonrakentamisen perusteet 5
     
             
                           
8300533000002.52.51.51.51.51.50000000000
Mitoitus ja laskentaosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Rakenteiden mitoitus 1 3
     
             
                           
Lujuusoppi 3
       
               
                       
Statiikka 4
     
             
                           
16000790000003.53.54.54.5000000000000
Rakenteiden toiminnan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan laboratoriot 2  
       
                 
                   
Rakenteiden mitoitus 2 5  
       
                 
                   
Rakennusfysiikan perusteet 3  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Työelämäosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 3  
       
                 
                   
Working English for Engineers 3  
       
                 
                   
0600006000000000330000000000
Infrarakentamisen perusteet
                                                       
Kadut ja kaavoitus 5  
       
                 
                   
Pohjarakennus 5  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
0001800000010.57.50000000000005.35.33.83.8
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
             
                   
Harjoittelu 2 10  
       
                 
           
Harjoittelu 3 15    
         
                     
   
2.57.512.57.502.52.5557.57.50001.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.800
Projektinjohdon osaaminen I341
                                                       
Rakennuttaminen 3      
             
                           
000300000003000000000000001.51.5
Viestintä I361ja I311
                                                       
Technical English for Professionals 3      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2      
           
                         
   
0007000000700000000000003.53.500
Talonrakenteet (311)
                                                       
Talonrakennus 3  
         
                   
               
Rakennussuunnittelu 4  
         
                   
               
Rakennuttaminen 3  
         
                   
               
010000001000000000005500000000
Rakennusfysiikka ja talotekniikkaosaaminen (311)
                                                       
Rakennusfysiikan sovellukset 3    
         
                     
           
Pintakäsittelyt ja verhoukset 3    
         
                     
           
Talotekniikan perusteet 3    
           
                       
       
Rakennus/tuotanto CAD 3    
           
                       
       
00120000066000000000033330000
Rakenteiden mitoitus 1 I311
                                                       
Rakenteiden statiikka 4  
         
                   
               
Teräsrakenteet 4    
         
                     
           
Lujuusopin jatkokurssi 3    
         
                     
           
Teräsbetonirakenteet 4    
         
                     
           
Puurakenteet 4    
           
                       
       
04150000411400000000225.55.5220000
Rakenteiden mitoitus 2 I 311
                                                       
Teräsbetonirakenteet jatkokurssi 4      
           
                         
   
Puurakenteet jatkokurssi 4      
           
                         
   
Teräsrakenteiden jatkokurssi 4      
           
                         
   
Rakenteiden 3 D mallintaminen 3      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Rakenteiden mitoitus 3 I 311
                                                       
Elementtimenetelmä ja laskentaohjelmat 3      
             
                           
Talonrakentamisen pohjarakenteet 3      
             
                           
Korjausrakentamisen rakennetekniikka 3      
             
                           
000900000009000000000000004.54.5
Rakennusprojektin hallinta I311
                                                       
Tuotannon suunnittelu ja ohjaus 3    
         
                     
           
Kustannuslaskenta 3    
         
                     
           
Tuotantotekniikka ja työturvallisuus 4    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Vaihtokelpoiset opinnot/ I311
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                       
Muuratut rakenteeet 2    
           
                       
       
Rakennusten täydennysosat 3    
           
                       
       
Betonitekniikan jatkokurssi 3    
           
                       
       
Elementtirakenteet 3    
           
                       
       
0011000000110000000000005.55.50000
Talonrakentamisen osaamisen täydennystarjonta
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Liittorakenteet 3      
           
                         
   
Jännitetyt rakenteet 3      
           
                         
   
Sillanrakennus 3      
           
                       
Alumiini ja lasirakenteet 3      
             
                           
Kiinteistön energiakäytön hallinta 3      
             
                           
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Rakennusterveys ja sisäympäristö 3      
             
                           
000300000003000000000000001.51.5
60 / 66.560 / 50.560 / 60.560 / 77.560 / 3660 / 30.560 / 31.560 / 1960 / 3260 / 28.560 / 47.560 / 3060 / 1860 / 1860 / 15.360 / 15.360 / 15.860 / 15.860 / 9.560 / 9.560 / 1660 / 1660 / 14.360 / 14.360 / 23.960 / 23.960 / 15.160 / 15.1
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Talonrakennustekniikan suuntautumispolussa osaamista kasvatetaan talonrakennuskohteiden rakenne- ja rakennussuunnitteluun nykyaikaisia atk-ohjelmia käyttäen. Opintoihin kuuluvat myös perustiedot tuotantotekniikasta, talousasioista ja talojen teknillisistä järjestelmistä.