OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS, RAKENNUSTUOTANTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, Rakennustuotanto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Insinöörin tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
15000123000000661.51.5000000000000
Rakentamisen perusosaaminen
                                                       
Betonitekniikka 5
       
               
                       
Mittaustekniikka 3
       
               
                       
Rakennus CAD 1 3
       
               
                       
Geotekniikka 3
     
             
                           
140003110000001.51.55.55.5000000000000
Rakentamisen elinkaariosaaminen
                                                       
Rakennusalan perusteet 3
       
               
                       
Kiinteistönpidon perusteet 3  
       
                 
                   
Talonrakentamisen perusteet 5
     
             
                           
8300533000002.52.51.51.51.51.50000000000
Mitoitus ja laskentaosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Rakenteiden mitoitus 1 3
     
             
                           
Lujuusoppi 3
       
               
                       
Statiikka 4
     
             
                           
16000790000003.53.54.54.5000000000000
Rakenteiden toiminnan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan laboratoriot 2  
       
                 
                   
Rakenteiden mitoitus 2 5  
       
                 
                   
Rakennusfysiikan perusteet 3  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Työelämäosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 3  
       
                 
                   
Working English for Engineers 3  
       
                 
                   
0600006000000000330000000000
Infrarakentamisen perusteet
                                                       
Kadut ja kaavoitus 5  
       
                 
                   
Pohjarakennus 5  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
0001800000010.57.50000000000005.35.33.83.8
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
             
                   
Harjoittelu 2 10  
       
                 
           
Harjoittelu 3 15    
         
                     
   
2.57.512.57.502.52.5557.57.50001.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.800
Talonrakentamisen perusteet 341
                                                       
Rakennus/tuotanto CAD 3  
         
                   
               
Talonrakennus 3  
         
                   
               
Rakennussuunnittelu 4  
         
                   
               
010000001000000000005500000000
Tuotantotekniikan osaaminen I341
                                                       
Tuotantotekniikka 5    
         
                     
           
Talonrakentamisen mittaukset 3    
         
                     
           
Työturvallisuus 3    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
         
                     
           
00150000015000000000007.57.5000000
Projektin tuotannonohjauksen osaaminen I341
                                                       
Aikataulusuunnittelu 3  
         
                   
               
Työnsuunnittelu ja tehtäväsuunnittelu 3    
         
                     
           
Talotekniset asennukset ja yhteensovittaminen 3    
         
                     
           
Elementtirakentaminen ja asennussuunnittelu 3    
         
                     
           
0390000390000000001.51.54.54.5000000
Projektin hallinnan osaaminen I341
                                                       
Kustannuslaskenta 3    
         
                     
           
Hankintatoimi ja logistiikka 3    
         
                     
           
Laadunvarmistus 3    
           
                       
       
Työmaan talous 3    
           
                       
       
00120000066000000000033330000
Insinööritaitojen soveltaminen I341
                                                       
Korjausrakentaminen 3      
           
                         
   
Teräsbetonirakenteet 3      
           
                         
   
Puurakenteet 3      
           
                         
   
Teräsrakenteet 3      
           
                         
   
Technical English for Professionals 3      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Talonrakentamisen osaaminen I341
                                                       
Talotekniikan perusteet 5      
           
                         
   
Rakennusfysiikan sovellukset 3      
           
                         
   
Pintakäsittelyt ja verhoukset 3      
           
                         
   
Rakennusten täydennysosat 3      
           
                         
   
000140000001400000000000007700
Projektinjohdon osaaminen I341
                                                       
Rakennuttaminen 3      
             
                           
Rakennushankkeen sopimustekniikka 3      
             
                           
0006000000060000000000000033
Vaihtokelpoiset opinnot 341
                                                       
Tuotannon projektityöt 6      
           
                         
   
Johtaminen ja esimiestaito 3      
           
                         
   
Rakennushankkeen lainsäädäntö 3      
           
                         
   
000120000001200000000000006600
Rakennustuotannon osaamisen syventäminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Betonirakenteet, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Korjausrakentamisen projektityöt 3      
           
                         
   
Betonitekniikan jatkokurssi 3      
             
                           
000110000005.55.50000000000002.82.82.82.8
Kosteusvauriot, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Rakennusterveys ja sisäympäristö 3      
             
                           
00080000002.55.50000000000001.251.252.752.75
60 / 55.560 / 49.560 / 48.560 / 91.560 / 2760 / 28.560 / 31.560 / 1860 / 3560 / 13.560 / 6760 / 24.560 / 13.560 / 13.560 / 14.360 / 14.360 / 15.860 / 15.860 / 960 / 960 / 17.560 / 17.560 / 6.860 / 6.860 / 33.6560 / 33.6560 / 12.3560 / 12.35
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Rakennustuotannon suuntautumispolku valmentaa talonrakennusprojektien toteuttamisen johtamiseen. Opinnot antavat valmiudet aikataulujen, kustannusten, laadun, työmaatekniikoiden sekä sopimusten ja hankintojen hallitsemiseen sekä uudis- että korjausrakentamisessa.